Vĩ Thú Hoá

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tính năng Vĩ Thú Hoá   để nâng cấp nhân vật tăng lực chiến lên cao .

1. Mở Thẻ

- Nhẫn giả cần có thẻ tương đương để mở vĩ thú

- Cách nhận thẻ vĩ thú

- Ghép mảnh : Nhẫn giả cần đủ số lượng mảnh để ghép thành thẻ vĩ thú , tuỳ theo phẩm chất sẽ có số lượng mảnh cần để ghép

- Lưu Ý : Nhẫn giả có thể tham gia sự kiện vòng quay để nhận được thẻ vĩ thú và mảnh ghép vĩ thú

2. Nâng Cấp

- Mỗi 1 vĩ thú Nhẫn giả đều có thể tăng cấp lực chiến sẽ + dồn vào cho bạn

- Nhẫn giả cần Đan Tăng Bậc Vĩ Thú Hoá để có thể tăng cấp cho Vĩ Thú

3. Nâng Sao

- Nhẫn giả cần thẻ bài của Vĩ thú mới có thể nâng sao cho vĩ thú

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto