Cập Nhật Tính Hình Đua Top Nạp Liên Sever

  • Các Nhẫn Giả thân mến Kasumi cập nhật tình hình đua top nạp liên sever cho các bạn nhá 

 

  • Ngày hết hạn ( hết ngày 27 - 11 ) 

 

  • Ngày lảnh thưởng ( 30-11 )
1 Peheo168    12,000,000
2 riokhoai3lx    11,000,000
3 gg116072377848862265096      6,000,000
4 monkeydl0909      3,360,000
5 0348394020      3,000,000
6 plaschem      2,600,000
7 zuki1562006      2,300,000
8 fb812889133232383      1,750,000
9 hnguyen11011257      1,660,000
10 phamquanghuy      1,400,000
11 Huynhkgg1      1,360,000
12 nguyenhoang20345      1,340,000
13 apple000280.ec2e393c43934e63a6ec08c85fb82583.1720      1,250,000
14 cuong042004      1,240,000
15 Kai123      1,170,000
16 lockie202      1,100,000
17 gg101812086137403247882      1,080,000
18 0869984516      1,020,000
19 monkeydl0909      1,000,000
20 gg103470593402240726517          870,000

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto