Hợp Thể Đồng Đội

[Tin Tức] 15/09/2022

Ninja Hợp Thể sẽ kế thừa toàn bộ kỹ năng chủ động và bị động của Đồng Đội cài đặt Chủ Chiến. Đồng đội dùng để hợp thể có phẩm thất nhấp đạt yêu cầu có thể nâng cấp kỹ năng hợp thể bị động.

Viện Trợ - Kaguya

[Tin Tức] 22/08/2022

Đây là một trong những tính năng cực kỳ đặc sắc của Hỏa Chí Nhẫn giả , Kaguya không những tăng lực chiến mà còn đi theo ngay sau các nhẫn giả, là một đồng đội đáng tin cậy của các nhẫn giả.

Cách Sử Dụng Vàng Hiệu Quả

[Tin Tức] 22/08/2022

Các Nhẫn Giả hẳn sẽ thắc mắc dùng vàng thế nào cho hiệu quả, tiêu vàng thế nào cho hợp lý. Hôm nay Na xin được bày cho các huynh một vài cách tiêu vàng hiệu quả như sau.

Tăng Lực Chiến

[Tin Tức] 22/08/2022

Các Nhẫn Giả hẳn sẽ thắc mắc làm thế nào để tăng lực chiến nhanh nhất, làm thế nào để trở nên mạnh nhất. Hôm nay Na xin giới thiệu 1 số cách tăng lực chiến nhanh và hiệu quả như sau.

Akatsuki Hướng Dẫn Toàn Tập

[Tin Tức] 22/08/2022

Đây là một trong những tính năng cực kỳ đặc sắc của Hỏa Chí Nhẫn giả, Akatsuki không những tăng lực chiến mà còn đi theo ngay sau các nhẫn giả, là một đồng đội đáng tin cậy của các nhẫn giả.

Bát Môn Độn Giáp

[Tin Tức] 15/09/2022

Mỗi bậc Bát Môn Độn Giáp phải trải qua 10 sao, tăng đạt 10 sao sẽ lên 1 bậc. Sử dụng đá tăng cấp Bát Môn Độn Giáp để tăng sao.

Các Mốc Cấp Quan Trọng

[Tin Tức] 15/09/2022

Các Nhẫn Giả có biết rằng có rất nhiều mốc lv quan trọng tân thủ cần biết để nâng cấp không? Hãy cùng muội xem qua các mốc quan trọng này nhé!

Túc Mệnh – Huyết Kế

[Tin Tức] 15/09/2022

Huyết Kế nhận được là ngẫu nhiên, Ninja càng cao cấp thì phẩm chất và số lượng Huyết Kế nhận được càng nhiều.