CÔNG BỐ KẾT QUẢ SỰ KIỆN ĐUA TOP NẠP LIÊN SERVER

CÔNG BỐ KẾT QUẢ SỰ KIỆN ĐUA TOP NẠP LIÊN SERVER

BQT xin công bố danh sách các Nhẫn Giả đạt Top Nạp Liên Server ngày 20/03 – 30/03/2023

Hỏa Chí Anh Hùng

 1. vhiine
 1. nulababy
 1. fb1382675068940488
 1. minhthu2110abc
 1. gamevuive22
 1. anhquy002
 1. 0335898157
 1. Khang19
 1. Rikki19
 1. fb938515410669003
 1. quochuy1
 1. Kaitokun123
 1. 0987788695
 1. Onekiu
 1. gg106184453761213847487
 1. aanm01
 1. namperdz123
 1. Ngoanngo
 1. fb892795821972563
 2.  MuiMui

Quà sẽ nhận được qua thư trong game, các Nhẫn Giả

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto