Đăng Nhập Nhận 5 Tướng Đỏ SSSR

 - BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin chào các Nhẫn Giả

  • Khi các Nhẫn Giả Đăng nhập vào game sẽ nhận được 1 thư tân thủ : Tính Phách Akatsuki  Sasori Phẩm SSSR

  • Các Nhẫn Giả vào Vip để nhận thêm tướng
  • Vip 11 Nhận Kazekage Đệ Tứ Phẩm SSSR

  • Vip 12 Nhận Tinh Phách Akatsuki Pain Phẩm SSSSR

  • Vip 13 Nhận Thẻ Đồng Đội Hanzou Phẩm SSSSR

  • Vip 15 Nhận Thẻ Đồng Đội Sarutobi Hiruzen Phẩm SSSSR

  • Đăng Nhập Game ngày 2 Đến Ngày 14 các Nhẫn Giả sẽ nhận được thêm tinh Phách Pain để nâng cấp * cho Pain

  • Đăng Nhập Game ngày 3 các Nhẫn Giả sẽ nhận được thẻ đồng đội Shizue phẩm chất SSSR

  • Cùng nhiều các vật phẩm hấp dẩn khác chúc các Nhẫn Giả chơi game vui vẻ …

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto