Event Đưa Top Và Tích Nạp Liên Sever

Event 20/11

 • Các Nhẫn Giả thân mến, 20-11 Đả Sắp Đến Nên BQT sẽ mở event cho các Bạn ( Đua Top Nạp Liên Sever ) Và ( Tích Luỹ Nạp xu )

 

 • Bất đầu từ ngày 20-11 đến hết ngày 27-11 Nhẫn Giả nào trong thời gian event chuyển Xu vào game nhiều nhất sẽ được nhận thưởng với thứ hạng tương ứng

 

 • Và đạt mốc chuyển Xu sẽ được nhận quà tích nạp các Mốc Tích Nạp Gồm ( 777k xu , 1555k xu , 2555k xu )

 1. Phần Thưởng : Top Nạp Liên Sever
 • Hạng 115 rương tự chọn đột phá ngọc  , Phiếu Đổi Tinh Phẩm * 40.000 , Skin vỹ thú Tuần Lộc Giáng Sinh *1 :  , Danh hiệu :Thiên Hạ Đệ Nhất  ,Đan thuộc tính Ngẩu Nhiên  * 300 + 2 tướng Tự Chọn từ mới nhất trờ lại ( không được chọn Thức Ăn và Dị Giới )

 

 • Hạng 2 : 10 rương tự chọn đột phá ngọc , Phiếu Đổi Tinh Phẩm * 30.000 , Skin susano : Susano Mùa Tuyết Rơi *1  , Phú Khả Định Quốc *1 ,Đan thuộc tính Ngẩu Nhiên  * 200

 

 • Hạng 36 rương tự chọn đột phá ngọc , Phiếu Đổi Tinh Phẩm * 20.000 , Skin Đồng thuật : Mặt Trăng Trung Thu *1  , Mua Vàng * 1, Đan thuộc tính Ngẩu Nhiên  * 150

 

 • Hạng 4-6 : 10 rương tự chọn chiến lực ám kim chí tôn   ,Phiếu Đổi Tinh Phẩm * 10.000 , Đan thuộc tính Ngẩu Nhiên  * 100, Ngày Thu Đấu Vàng  , Vàng 200.000

 

 • Hạng 7-105 rương tự chọn chiến lực ám kim chí tôn  , Phiếu Đổi Tinh Phẩm * 8.000 , Đan thuộc tính Ngẩu Nhiên  * 80 ,  Ngày Thu Đấu Vàng , Vàng 150.000

 

 • Hạng 11-20 : 3 rương tự chọn chiến lực ám kim chí tôn  , Phiếu Đổi Tinh Phẩm * 5.000 , Đan thuộc tính Ngẩu Nhiên  * 50 , Ngày Thu Đấu Vàng , Vàng 100.000

 

 1. Phần Thưởng : Tích Nạp

 

 • MỐC 777K : Lễ Kim * 20.000 , Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc * 1 , Đan tăng bậc Kaguya * 999 

 

 • MỐC 1555KLễ Kim * 50.000 , Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc * 2 Đan tăng bậc Kaguya * 1999 , skin vỹ thú Nhất Vĩ Helloween *1

 

 • MỐC 2555k : Lễ Kim * 100.000 , Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc * 3 , Đan tăng bậc Kaguya * 2999, Bông Tuyết Giáng Sinh *1

CHÚC CÁC NHẪN GIẢ 20-11 VUI VẺ 

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto