Gedo Statue Và Madara

  1. Tiêu Liên Tiếp

Tiêu Lam Ngọc theo ngày nhận Đan Thuộc Tính

  1. Quốc Gia Ninja

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Đồng Đội lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính. Khi mua gói Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 14.400  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ Susano Itachi

Tiêu 18.800  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ Madara

3. Jinchuriky Vĩ Thú

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ tăng lực chiến Vĩ Thú lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc, Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 15.000 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thú Hóa Ngoại Đạo Ma Tượng

Tiêu 19.800 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Gedo Statue

4. Shusano Thần Uy

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tiêu Vàng nhận điểm Vui Vẻ lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 12.600  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Ảo Thuật Taka Jyuugo

 

Tiêu 16.200 Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ War Kurenai Yuhi

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto