Hệ Thống Boss

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tính năng Hệ Thống Boss  để các Nhẫn giả có thể tìm kiếm nguyên liệu để nâng cấp lực chiến cho nhân vật lên tầm cao mới.

1. Boss Đơn

- Boss sẽ mở theo lvl của các Nhẫn giả

- Tiêu diệt boss Nhẫn giả sẽ nhận ngẫu nhiên được , trang bị  ( Xanh , Tím , Cam ) và nhiều tài nguyên khác

- Lưu Ý : Khi vượt ải lần đầu bạn sẽ có thể quét nhanh cho các lần sau

2. Boss Toàn sever

- Các Nhẫn Giả tiêu diệt bos sẽ nhận được thưởng xếp hạng và quà teieu điệt Boss ( Exp , Trang Bị , Tài nguyên )

- Có thể mua thêm lượt – vàng

3 . Bos Đồ Vàng

- Các nhẩn giả có thể đánh boss theo cấp Vip của mình vd ( bạn đang vip 9 bạn có thể đánh boss vip 5 6 7 8 9 )

- 1 Ngày chỉ có thể đánh được 1 lần

- Khi tiêu điệt boss bạn sẽ nhận ngẩu nhiên được các nguyên liệu và trang bị

- Lưu Ý : Khi vượt ải lần đầu Nhẫn giả sẽ có thể quét nhanh cho các lần sau

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto