Huyền Thoại Konoha

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tính năng Huyền Thoại Konoha  để nâng cấp nhân vật tăng lực chiến lên cao .

1. Thẻ Tướng

- Cần thẻ tướng để có thể kích hoạt được tướng tương ứng

- Để tăng cấp tướng Nhẫn giả cần đan tăng bậc Konoha

- Nhẫn giả có thể dùng Đan Thuộc Tính Konoha để tăng thêm lực chiến cho tướng của mình

- Lưu Ý : Mỗi tướng sẽ có 1 bộ skill riêng biệt

2 . Đột Phá

- Để cấp đột phá Nhẫn giả cần Đan đột phá Konoha và thẻ tướng tương đương với tướng Nhẫn giả muốn đột phá

3. Ghép Mảnh

- Khi Nhẫn giả đủ mảnh Nhẫn giả có thể thẻ tướng tương đương để kích hoạt và nâng cấp cho tướng của Nhẫn giả

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto