Khai Mở Máy Chủ S294 SV đặc Biệt

Khai Mở Máy Chủ S294 SV đặc Biệt

 Kasumi xin chào anh em Nhẫn Giả,

 Vào lúc 10h sáng ngày 07/06/2024 sẽ ra mắt máy chủ Anh Hùng S294. Máy chủ này có gì đặc biệt Kasumi sẽ liệt kê ngay sau đây:

 Khi tạo tài khoản vào server Anh Hùng S294 sẽ được nhận các phần thưởng sau:

+ 100.000 Lễ Kim, 999 Đan Tăng Bậc Ngẫu Nhiên, 50 Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên, 1 Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc và 1 Rương Tự Chọn Đột Phá Ám Kim.

 Quà Tích Nạp

 100k Xu

+ 100.000 Lễ Kim, 2 Rương Tự Chọn Đột Phá Ám Kim, 2 Thẻ Tu Hành Thần Hashirama, 100 Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên.

 500k Xu

+ 200.000 Lễ Kim, 100.000 Vàng, 2 Rương Tự Chọn Đột Phá Ám Kim, 1 Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc, 1 Skin Mặt Trăng Trung Thu

 Nhẫn Giả nào tham gia server mới Anh Hùng S294, hãy đăng ký thông tin về fanpage để nhận các phần quà nhé.

Tích Nạp Đổi quà ( chỉ áp dụng cho sever đặc biệt 294 )

+ Nạp 100k xu: Nhất Vĩ Helloween

+ Nạp 200k xu: Tuần Lộc Giáng Sinh

+ Nạp 300k xu: Băng Hỏa Youko

+ Nạp 400k xu: 2 Rương Đột Phá Ám Kim (tự chọn)

+ Nạp 600k xu: 5 Rương Đột Phá Ám Kim (tự chọn)

+ Nạp 700k xu: 2 Rương Đột Phá Ngọc (tự chọn)

+ Nạp 900k xu: 5 Rương Đột Phá Ngọc (tự chọn)

+ Nạp 1000k xu: 20.000 Phiếu Tinh Phẩm

+ Nạp 1500k xu: 30.000 Phiếu Tinh Phẩm

+ Nạp 2000k xu: 80.000 Phiếu Tinh Phẩm

 

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto