Khai Mở Máy Chủ S306 SV đặc Biệt

Khai Mở Máy Chủ S306 SV đặc Biệt

 Kasumi xin chào anh em Nhẫn Giả,

 Vào lúc 10h sáng ngày 13/07/2024 sẽ ra mắt máy chủ Anh Hùng S306. Máy chủ này có gì đặc biệt Kasumi sẽ liệt kê ngay sau đây:

 Khi tạo tài khoản vào server Anh Hùng S306 sẽ được nhận các phần thưởng sau:

+ 100.000 Lễ Kim, 999 Đan Tăng Bậc Ngẫu Nhiên, 50 Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên, 1 Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc và 1 Rương Tự Chọn Đột Phá Ám Kim.

 Quà Tích Nạp

 100k Xu

+ 100.000 Lễ Kim, 2 Rương Tự Chọn Đột Phá Ám Kim, 2 Thẻ Tu Hành Thần Hashirama, 100 Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên.

 500k Xu

+ 200.000 Lễ Kim, 100.000 Vàng, 2 Rương Tự Chọn Đột Phá Ám Kim, 1 Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc, 1 Skin Mặt Trăng Trung Thu

 Nhẫn Giả nào tham gia server mới Anh Hùng S300, hãy đăng ký thông tin về fanpage để nhận các phần quà nhé.
+Thời Gian Sự Kiện : 13/07/2024 Đến hết ngày 20/07/2024


Tích Nạp Đổi quà ( chỉ áp dụng cho sever đặc biệt 300 )

+ Nạp 100k xu: Nhất Vĩ Helloween

+ Nạp 200k xu: Tuần Lộc Giáng Sinh

+ Nạp 300k xu: Băng Hỏa Youko

+ Nạp 400k xu: 2 Rương Đột Phá Ám Kim (tự chọn)

+ Nạp 600k xu: 5 Rương Đột Phá Ám Kim (tự chọn)

+ Nạp 700k xu: 2 Rương Đột Phá Ngọc (tự chọn)

+ Nạp 900k xu: 5 Rương Đột Phá Ngọc (tự chọn)

+ Nạp 1000k xu: 20.000 Phiếu Tinh Phẩm

+ Nạp 1500k xu: 30.000 Phiếu Tinh Phẩm

+ Nạp 2000k xu: 80.000 Phiếu Tinh Phẩm

 

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto