Pháp Bảo Ninja

1. Rèn Pháp Bảo

- Rèn thường Nhẫn giả cần pháp phù + thân thiết để rèn 1 lần pháp bảo

- Rèn hoàn mỹ  : Nhẫn giả cần Đá Huyền tinh cho 1 lần rèn hoàn mỹ . khi rèn hoàn mỹ lần thứ 20 sẽ chắc chắn ra 1 pháp bảo Truyền Thuyết thuộc tính skill ngẫu nhiên

- Lưu ý : không thể mang 2 pháp bảo cùng loại , tối đa 3 skill cho 1 pháp bảo truyền thuyết

2. Nâng Cấp

- Nhẫn giả cần đá tăng bậc pháp khí để có thể tăng cấp cho pháp bảo  

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto