Phụ Bản Lục Đạo

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tính năng Phụ Bản  để các Nhẫn giả có thể tìm kiếm nguyên liệu để nâng cấp lực chiến cho nhân vật lên tầm cao mới.

1.  Bí Cảnh Lục Đạo + Phó Bản Tinh Anh

- Các Nhẫn Giả có thể tìm được nguyênliệu Nâng Cấp + Lễ kim tại các Phó Bản này

- Lưu Ý :  Khi Vượt Được Ải Lần đầu tiên Nhẫn giả sẽ có thể càng quét nhanh cho các lần tiếp theo , bạn có thể dung Vàng để mua thêm số lần khiêu chiến

2 . Bản Đồ

- Các Nhẫn Giả vượt ải để nhận quà như Lễ Kim + tài nguyên nâng cấp Exp

 + Nhẩn Giả có thể nhận được phần thưởng ởi các móc * sao trọng

 + Qua ngày sẽ có thể càng quét nhanh đến đúng ải bạn đang bị kẹt lại

3 . Tháp Lãng Quên

+ Đây là nói cho Exp nhiều nhất , Nhẫn giả cần vượt để nhận phần thưởng của từng tầng

+ Và mổi tầng chỉ có thể vượt được 1 lần không reset

4 . Bát Môn Độn Giáp

+ Khi Vượt Ải bạn sẽ nhận được các tài nguyên cho Bát môn

+ Nhẫn giả có thể dung vàng để mua số lần vượt ải

+ Và sẽ được reset lại trong thứ 2 hàng tuần

5. Myobokuan

- Khi qua ải Nhẫn giả sẽ nhận được phần thưởng tương đương , nguyên liệu nâng cấp tính nâng akatsuki .

- Lưu Ý : Đây là nơi bạn có thể tiềm được nguyên liệu nâng cấp akatsuki nhiều nhất . Các mốc quan trọng Bạn sẽ nhận được tinh phách akatsuki  15, 45 …..

6 . Nơi Thực Tập

- Nhẫn giả sẽ nhận được Exp + Kết Tinh Tu Luyện để  Vật Phẩm Hot ởi Shop tu Luyên

- Lưu Ý : Không Reset khi Nhẫn giả đả qua ải thành công

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto