Phúc Lợi Game Free Vip 15

 - BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin chào các Nhẫn Giả

  • Khi đăng nhập vào game các Nhẫn Giả sẽ nhận được Vip 15 và 100k Lễ Kim ngay lập tức

  • Theo đó các Nhẫn Giả sẽ có thể nhận các vật phẩm từ các Cấp Vip 1--) Vip15

  • Vip 8 các Nhẫn Giả sẽ nhận được skin Susanoo Ác Ma

  • Vip 10 các Nhẫn Giả sẽ nhận được skin Kungfu Panda

  • Vip 11 các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ đồng đội Kazekage Đệ Tứ phẩm chất SSSR

  • Vip 12 các Nhẫn Giả sẽ nhận được Tinh Phác Akatsuki Pain Phẩm chất SSSSR

  • Vip 13 các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ Đồng Đội Hanzou Phẩm Chất SSSSR

  • Vip 14 các Nhẫn Giả sẽ nhận được Skin Susanoo Mộng Điệp

  • Vip 15 các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ Đồng Đội Hiruzen Phẩm SSSSR

  • Cùng nhiều các vật phẩm hấp dẩn khác chúc các Nhẫn Giả chơi game vui vẻ …

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto