Phúc Lợi Nhận Code Mỗi Tuần

 - BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin chào các Nhẫn Giả

  • Khi đăng nhập vào game các Nhẫn Giả sẽ nhận được Vip 15 và 100k Lễ Kim ngay lập tức

  • Free Tướng Phẩm SSSR và SSSSR khi các Nhẫn Giả đăng nhập vào game nhận ngay lập tức

  • Mỗi Tuần các Nhẫn Giả sẽ tham Gia event trên FB của Game để nhận được code

  • Mỗi Tháng Các Nhẫn Giả lên FC sẽ Nhận được code riêng

  • Nạp Đầu Sẽ Nhận được rất nhiều Uu Đải

  • Cùng nhiều các vật phẩm hấp dẩn khác chúc các Nhẫn Giả chơi game vui vẻ …

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto