Quỹ Đầu Tư Vàng Và Lễ Kim

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Quỹ Đầu Tư Vàng và Lễ Kim để đầu tư hợp lý mà lại có lực chiến mạnh. 

1 . Quỹ Trưởng Thành

- Để mua gói Trưởng thành bạn cần có 20k vàng

- Khi Nhẫn giả lên đúng mốc Lvl sẽ nhận được Lễ Kim + Vàng tương ứng

- Để cần nhận hoàn tất gói Trưởng Thành bạn cần đạt lvl 260

2. Kế Hoạch Đầu Tư

- Nhẫn giả cần 8,888 vàng để mua gói Đầu Tư

- Nhẫn giả sẽ nhận lại 8,888 Lễ kim + Sách kỷ năng + tài nguyên năng cấp trong vòng 8 ngày

- Lưu Ý : Nhẫn giả nên Đầu tư vào cả 2 gói để có Vàng và Lễ Kim + Nguyên Liệu thuận tiện cho việc nâng cấp cấp Lực chiến.

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto