Siêu Ưu Đãi Tháng 7 Dị Giới Natsu

•  Kasumi xin chúc toàn bộ anh em Nhẫn Giả đang chơi game có thật nhiều Sức Khỏe, Tài Lộc.

•  Nhân đây thì game sẽ tổ chức 1 event cực kỳ hấp dẫn. Sự kết hợp giữa 2 sự kiện Tích Nạp Đổi Quà Và Top Nạp Liên Sever

• Thời Gian Sự Kiện: 05/07/2024 – 15/07/2024

Tích Nạp Đổi Quà

♦ Rương Ám Kim : *5 = 1000k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

♦ Rương Ngọc : *5 = 1200k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

♦ Rương Ám Kim : *2 = 400k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

♦ Rương Ngọc *2 = 500k điểm (đổi tối đa 1 lần)

♦ Phiếu đổi Tinh Phẩm * 20000 = 1000k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

♦ Phiếu đổi Tinh Phẩm * 30000 = 1500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

♦Tướng Ngọc : * 1 = 2000k điểm ( đổi tối đa 2 lần) ( từ mới nhất trở xuống )

♦Tướng Ám : * 1 = 1000k điểm ( đổi tối đa 3 lần )

♦ Skin Vĩ Thú Nhất Vĩ halloween *1 =500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

♦ Skin Vĩ Thú Sư Tử *1 = 500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

♦ Skin Sasuno Hắc Lôi = 500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

♦ Skin Sasuno trung thu = 500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

♦ Skin Sasuno Mùa Tuyết Rơi = 500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

♦ Skin Đồng Thuật Bông Tuyết Giáng Sinh = 500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

♦ Skin Mặt Trăng Trung Thu = 500k Điểm ( đổi tối đa 1 lần )

♦ Skin Thông Linh Thú Thỏ Ngọc Trung Thu = 500k ( đổi tối đa 1 lần )

♦ Skin Thông Linh Thú Người Tuyết Giáng Sinh = 500k ( đổi tối đa 1 lần )

♦ Skin Thông Linh Thú Quạ Đen = 300k ( đổi tối đa 1 lần )
♦ Hộp Dị Giới Natsu *100 = 3000k ( đổi tối đa 1 lần )

Top Nạp Liên Sever

♦Top 1: Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc*15 , Rương tự chọn Đột Phá Ám Kim*25, Phiếu đổi tinh phẩm *40.000 , Quyển Quay Thưởng Ngũ Hành* 500

♦Top 2: Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc*10 , Rương tự chọn Đột Phá Ám Kim*17 , Phiếu đổi tinh phẩm*30.000 , Quyển Quay Thưởng Ngũ Hành* 400

♦ Top 3: Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc*7 , Rương tự chọn Đột Phá Ám Kim*12 , Phiếu đổi tinh phẩm*20.000 , Quyển Quay Thưởng Ngũ Hành* 300

♦Top 4 - 6: Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc*5 , Rương tự chọn Đột Phá Ám Kim*8 , Phiếu đổi tinh phẩm*15.000 , Quyển Quay Thưởng Ngũ Hành* 200

♦ Top 7 - 10: Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc *3 , Rương tự chọn Đột Phá Ám Kim*5 , Phiếu đổi tinh phẩm*10.000 , Quyển Quay Thưởng Ngũ Hành *100

Quà Tích nạp

♦Mốc 777k xu : Vàng * 20.000 , Rương tự chọn Đột Phá Ngọc * 1 , Đan tăng bậc Kaguya * 999 , Phiếu Đổi Tinh Phẩm *2000

♦ Mốc 1555k xu : Vàng * 50.000 , Rương tự chọn Đột Phá Ngọc 2 , Đan tăng bậc Kaguya * 1999 , Nhất Vĩ Helloween * 1 , Phiếu Đổi Tinh Phẩm *5000  Rương Dị Giới NatSu * 50

♦ Mốc 2555k xu : Vàng * 100.000 , Rương tự chọn Đột Phá Ngọc * 3 , Đan tăng bậc Kaguya * 2999, Phiếu Đổi Tinh Phẩm *10.000

♦ Mốc 10000k xu: 80.000 Phiếu Tinh Phẩm Rương Dị Giới NatSu * 200

♦Mốc 20000k xu : 80.000 Phiếu Tinh Phẩm , 17 rương ám kim , 8 đột phá ngọc , 6000 viên tăng cấp ngẫu nhiên

Thời Gian Phát Quà Tích Nạp  : 05/07 – 15/07/2024

Thời Gian Phát Quà Top Nạp : 17/07

 

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto