Sự Kiện Tích Nạp Và Đua Top Sieu Hót Ngày 15/06

Sự Kiện Đua Top Và Tích Điểm Đổi Quà

- KaSuMi xin chúc toàn bộ anh em Nhẫn Giả đang chơi game có thật nhiều Sức Khỏe, Tài Lộc.

- Nhân đây thì game sẽ tổ chức 1 event cực kỳ hấp dẫn. Sự kết hợp giữa 2 sự kiện Tích Nạp Đổi Quà Và Top Nạp Liên Sever

Thời Gian Sự Kiện: 15/06/2024 – 25/06/2024

  • Tích Nạp Đổi Quà

+ Rương Ám Kim : *5 = 1000k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

+ Rương Ngọc : *5 = 1200k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

+ Rương Ám Kim : *2 = 400k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

+ Rương Ngọc *2 = 500k điểm (đổi tối đa 1 lần)

+ Phiếu đổi Tinh Phẩm * 20000 = 1000k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

+ Phiếu đổi Tinh Phẩm * 30000 = 1500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

+ Tướng Ngọc : * 1 = 2000k điểm ( đổi tối đa 2 lần) ( từ mới nhất trở xuống )

+ Tướng Ám : * 1 = 1000k điểm ( đổi tối đa 3 lần )

+ Skin Vĩ Thú Nhất Vĩ halloween *1 =500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

+ Skin Vĩ Thú Sư Tử *1 = 500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

+ Skin Sasuno Hắc Lôi = 500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

+ Skin Sasuno trung thu = 500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

+ Skin Sasuno Mùa Tuyết Rơi = 500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

+ Skin Đồng Thuật Bông Tuyết Giáng Sinh = 500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

+ Skin Mặt Trăng Trung Thu = 500k Điểm ( đổi tối đa 1 lần )

+ Skin Thông Linh Thú Thỏ Ngọc Trung Thu = 500k ( đổi tối đa 1 lần )

+ Skin Thông Linh Thú Người Tuyết Giáng Sinh = 500k ( đổi tối đa 1 lần )

+ Skin Thông Linh Thú Quạ Đen = 300k ( đổi tối đa 1 lần )

  • Top Nạp Liên Sever

= Top 1: Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc*15 , Rương tự chọn Đột Phá Ám Kim*25, Phiếu đổi tinh phẩm *40.000 , Quyển Quay Thưởng Ngũ Hành* 500

= Top 2: Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc*10 , Rương tự chọn Đột Phá Ám Kim*17 , Phiếu đổi tinh phẩm*30.000 , Quyển Quay Thưởng Ngũ Hành* 400

= Top 3: Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc*7 , Rương tự chọn Đột Phá Ám Kim*12 , Phiếu đổi tinh phẩm*20.000 , Quyển Quay Thưởng Ngũ Hành* 300

= Top 4 - 6: Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc*5 , Rương tự chọn Đột Phá Ám Kim*8 , Phiếu đổi tinh phẩm*15.000 , Quyển Quay Thưởng Ngũ Hành* 200

= Top 7 - 10: Rương Tự Chọn Đột Phá Ngọc *3 , Rương tự chọn Đột Phá Ám Kim*5 , Phiếu đổi tinh phẩm*10.000 , Quyển Quay Thưởng Ngũ Hành *100

  • Quà Tích nạp

= Mốc 777k xu : Vàng * 20.000 , Rương tự chọn Đột Phá Ngọc * 1 , Đan tăng bậc Kaguya * 999 , Phiếu Đổi Tinh Phẩm *2000

= Mốc 1555k xu : Vàng * 50.000 , Rương tự chọn Đột Phá Ngọc 2 , Đan tăng bậc Kaguya * 1999 , Nhất Vĩ Helloween * 1 , Phiếu Đổi Tinh Phẩm *5000

= Mốc 2555k xu : Vàng * 100.000 , Rương tự chọn Đột Phá Ngọc * 3 , Đan tăng bậc Kaguya * 2999, Phiếu Đổi Tinh Phẩm *10.000

= Mốc 10000k xu: 80.000 Phiếu Tinh Phẩm

= Mốc 20000k xu : 80.000 Phiếu Tinh Phẩm , 17 rương ám kim , 8 đột phá ngọc , 6000 viên tăng cấp ngẫu nhiên

  • Thơi Gian Phát Quà Tích Nạp  : 15/06 –25/06/2024
     
  • Thời Gian Phát Quà Top Nạp : 27/06

 

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto