Sự Kiện Tuần lễ Vàng 1

 - BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

 1. Nhẫn Cụ Truyền Thuyết
 • Nhẫn Giả tiêu 60 lam ngọc sẽ nhận được 1 lần quay thưởng

 • Tích Nạp 5.400 lam ngọc Nhẫn Giả sẽ nhận được Bạo Phá Phù

 • Tiêu Càng nhiều Vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

 1. Nử Thần Thỏ
 • Tích tiêu Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được quà nguyên liệu tương ứng theo thứ hạng

 • Tiêu 4.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Tiên Đạo Madara

 • Tiêu 5.400 và 7.200 Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Sakura: Malice

 1. Trận Chiến Akatsuki
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Akatsuki lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

 • Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Ấn, Đan tăng bậc Nhẫn, Đan thuộc tính Nhẫn. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn đượcnhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

 • Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm

 • Tiêu Càng nhiều Vàng  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

 • Tiêu 4.800  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Sasori phản bội

 • Tiêu 6.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Phản Tặc Madara

 1. Uế Thổ Chuyển Sinh
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Uế Thổ lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

 • Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Ấn, Đan tăng bậc Nhẫn, Đan thuộc tính Nhẫn. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn đượcnhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

 • Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm

 • Tiêu Càng nhiều Vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

 • Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

 • Tiêu 5.400  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Kimimaro

 • Tiêu 7.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Munashi jinpach

Buy & Sell Robux

Bing Roblox

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto