Nạp Thẻ

【Sự Kiện】 Tích Nạp Chào Tháng 12

01/12/2020

【Sự Kiện】 Tích Nạp Chào Tháng 12

Các Nhẫn Giả thân mến, các nhẫn giả đang đến với một sự kiện siêu đặc sắc của Hỏa Chí Anh Hùng. BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện Cực ưu đãi chào mừng tháng 12! Đón xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

I. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Quà Không Giới Hạn

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 01/12 đến 23h59 ngày 03/12
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200 Rương Tự Chọn Jinchuuriki Chí Tôn II*1 + Pha Lê Jinchuuriki*1500 + Đan thuộc tính Jinchuuriki*50
400 Rương Tự Chọn Uế Thổ Chí Tôn II*1 + Pha Lê Uế Thổ*1000 + Đan tăng bậc Kết Ấn*2000 + Đan tăng bậc Tế Bào*2000
800 Otsutsuki Madara Tiên Nhân*1 + Độn Thuật Kaguya Lam Độn*1 + Đan tăng bậc Tsukuyomi*2000 + Đan tăng bậc Bậc Ninja*2000
1200 Rương Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn III*1 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 1 sao*10 + Đan tăng bậc bạn chiến*1500 + Nguyên Đan*500
2000 Dị Giới Naruto*1 + Độn Thuật Túc Mệnh Viêm Độn*1 + Bích Lân Đại Xà Vàng Lv1*1 + Đan tăng bậc Túc Mệnh*3000
3000 Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*1 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 2 sao*10 + Sách Bí Truyền*1000 + Sách-Cao*400
5000 Bạn Chiến Kakashi•Obito*1 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.23*10 + Độn Thuật Đồng Đội Từ Độn*1
10000 Thần Uế Thổ Akebino Jinin*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*3 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.25*5 + Thiên Hồn Tinh Thạch Lv.25*5 + Độn Thuật Túc Mệnh Tinh Độn*1

 

 

Chú ý: Tích nạp đạt mốc cao nhận toàn bộ quà mốc dưới

 

II. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng

1. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng Ngày 01/12

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 01/12 đến 23h59 ngày 01/12
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Thẻ Jinchuuriki Đỏ*1 + Thẻ Uế Thổ Đỏ*1
200 Thẻ Jinchuuriki Vàng*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*1
500 Thẻ Jinchuuriki Đỏ*5 + Thẻ Uế Thổ Đỏ*5 + Mảnh Lục Vĩ-Vĩ Thú Hóa*25
1000 Thẻ Jinchuuriki Vàng*5 + Thẻ Uế Thổ Vàng*5 + Mảnh Lục Vĩ-Vĩ Thú Hóa*50

 

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng Ngày 02/12

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 02/12 đến 23h59 ngày 02/12
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Thẻ Bạn Chiến Đỏ*1 + Thẻ Kaguya Đỏ*1
200 Thẻ Bạn Chiến Vàng*1 + Thẻ Kaguya Vàng*1
500 Thẻ Bạn Chiến Đỏ*5 + Thẻ Kaguya Đỏ*5 + Mảnh Lục Vĩ-Vĩ Thú Hóa*25
1000 Thẻ Bạn Chiến Vàng*5 + Thẻ Kaguya Vàng*5 + Mảnh Lục Vĩ-Vĩ Thú Hóa*50

 

 

3. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 03/12

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 03/12 đến 23h59 ngày 03/12
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Thẻ Túc Mệnh Đỏ*1 + Thẻ Đồng Đội Đỏ*1
200 Thẻ Túc Mệnh Vàng*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*1
500 Thẻ Túc Mệnh Đỏ*5 + Thẻ Đồng Đội Đỏ*5 + Mảnh Lục Vĩ-Vĩ Thú Hóa*25
1000 Thẻ Túc Mệnh Vàng*5 + Thẻ Đồng Đội Vàng*5 + Mảnh Lục Vĩ-Vĩ Thú Hóa*50

 

 

Chú ý: Sự kiện nạp đơn không giới hạn số lần

 

 

Lưu ý:

- Tích nạp mốc cao nhận toàn bộ quà mốc dưới, nạp đơn nhận quà không giới hạn số lần hoàn toàn mới !

- Danh sách nhẫn giả nạp đạt mốc sẽ được tổng kết và gửi quà qua thư trong vòng 24~48h sau khi kết thúc sự kiện.
- Sự kiện Tích Nạp là tính cộng dồn, Đạt Mốc Cao nhận cả quà mốc thấp. 

- Quà chỉ áp dụng cho các giao dịch nạp trong thời gian sự kiện diễn ra, ngoài thời gian sự kiện sẽ không được tính tích lũy.

 

 

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ