Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Đua Top Nạp Quà Ngập Tràn

01/12/2020

【Sự Kiện】Đua Top Nạp Quà Ngập Tràn

Các Nhẫn Giả thân mến, chào mừng đến với sự kiện đua Top nhận quà siêu khủng của Hỏa Chí Anh Hùng. BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện đua Top nạp tháng 12 ! Đón xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

1. Sự kiện đua TOP Nạp Tháng 12

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 01/12 đến 23h59 ngày 06/12
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

TOP Mốc Lam Ngọc Tối Thiểu Phần Quà Nhận Được
1 15000 Bộ Độn Thuật Tinh Độn bao gồm (Đồng Đội,Akatsuki,Kaguya,Túc Mệnh)*1 + Bạn Chiến Kakashi•Obito*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*5 + Thần Hokage Đệ Tam Ám Kim*1 + Thẻ Đồng Đội Ám Kim*5 + Lục Vĩ - Vĩ Thú Hóa*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv25*10
2-3 10000 Bộ Độn Thuật Từ Độn bao gồm (Đồng Đội,Akatsuki,Kaguya,Túc Mệnh)*1 + Bạn Chiến Kakashi•Obito*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*4 + Thần Hokage Đệ Tam Ám Kim*1 + Thẻ Đồng Đội Ám Kim*4 + Ngũ Vĩ - Vĩ Thú Hóa*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv23*10
4-10 5000 Bộ Độn Thuật Viêm Độn bao gồm (Đồng Đội,Akatsuki,Kaguya,Túc Mệnh)*1 + Bạn Chiến Orochimaru•Kabuto*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*3 + Thần Chiriku*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*3 + Tứ Vĩ - Vĩ Thú Hóa*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv20*10
11-20 2000 Bộ Độn Thuật Lam bao gồm (Đồng Đội,Akatsuki,Kaguya,Túc Mệnh)*1 + Bạn Chiến Sasuke•Naruto*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*2 + Minato*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*2 + Tam Vĩ - Vĩ Thú Hóa*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv18*10
21-50 1000 Bộ Độn Thuật Bộc Độn bao gồm (Đồng Đội,Akatsuki,Kaguya,Túc Mệnh)*1 + Bạn Chiến Madara•Obito*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*1 + Kabuto*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*1 + Nhị Vĩ - Vĩ Thú Hóa*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv16*5
51-999 500 Bộ Độn Thuật Bộc Độn bao gồm (Đồng Đội,Akatsuki,Kaguya,Túc Mệnh) + Bạn Chiến Kakashi•Guy*1 + Might Guy*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv15*5

 

 

Lưu ý:

- Đây là sự kiện đua top nạp và phải đạt mốc nạp tối thiểu

- Danh sách sẽ đươc cập nhật mỗi ngày dể đảm bảo tính chính xác
- Quà sẽ được trả trong 24 - 48h sau khi kết thúc sự kiện

 

 

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ