Nạp Thẻ

【SỰ KIỆN】"MA CŨ" NHẬN ƯU ĐÃI KHỦNG

21/11/2020

【SỰ KIỆN】ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN CHO MA CŨ

Các Nhẫn Giả thân mến, BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện "ma cũ" nhận ưu đãi cực khủng với những phần quà cực giá trị ! Đón xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

I, Sự Kiện Ngày 19/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Đồng Đội Khủng
Phạm vi: S1 -> S359
Thời gian: 00h00 ngày 19/11 đến 23h59 ngày 19/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Quà tự chọn đồng đội đỏ*1 + Đan tăng bậc đồng đội*400 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*2 + Mảnh Nhẫn Thạch*500
200 Might Guy*1 + Đan tăng bậc đồng đội*600 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*4 + Mảnh Nhẫn Thạch*1000
500 Kabuto*1 + Đan tăng bậc đồng đội*1000 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*10 + Mảnh Nhẫn Thạch*1500
1000 Minato*1 + Đan tăng bậc đồng đội*2000 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*15 + Mảnh Nhẫn Thạch*3000
3000 Chiriku*1 + Đan tăng bậc đồng đội*4000 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*20 + Mảnh Nhẫn Thạch*6000

 

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 19/11
Phạm vi: S1-> S359
Thời gian: 00h00 ngày 19/11 đến 23h59 ngày 19/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Đồng Đội Đỏ*2 + Mảnh Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*20
500 Thẻ Đồng Đội Vàng*2 + Mảnh Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*30

 

II, Sự Kiện Ngày 20/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Thành Viên Akatsuki
Phạm vi:
S1-> S359
Thời gian: 00h00 ngày 20/11 đến 23h59 ngày 20/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Quà tự chọn Tổ Chức Akatsuki Đỏ*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*400 + Đan thuộc tính Ấn*10 + Đan thuộc tính Nhẫn*10
200 Thần Ảo Thuật-Madara*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*600 + Đan thuộc tính Ấn*20 + Đan thuộc tính Nhẫn*20
500 Thần Tobi*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*1000 + Đan thuộc tính Ấn*40 + Đan thuộc tính Nhẫn*40
1000 Tiên Pháp-Orochimaru*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*2000 + Đan thuộc tính Ấn*70 + Đan thuộc tính Nhẫn*70
3000 Giáng Sinh Konan*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*4000 + Đan thuộc tính Ấn*150 + Đan thuộc tính Nhẫn*150

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 20/11
Phạm vi:
S1-> S359
Thời gian: 00h00 ngày 20/11 đến 23h59 ngày 20/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Akatsuki Đỏ*2 + Mảnh Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*20
500 Thẻ Akatsuki Vàng*2 + Mảnh Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*30

 

III, Sự Kiện Ngày 21/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Kiếm Jinchuuriki
Phạm vi:
S1-> S359
Thời gian: 00h00 ngày 21/11 đến 23h59 ngày 21/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Thú Hóa Nekomata*1 + Đan tiến bậc Thú Trận*400 + Sách Đột Phá Thú Trận*10 + Đan tiến bậc Vị Trí Thú*400 + Lệnh Đột Phá Vị Trí Thú*10
200 Thú Hóa Isonade*1 + Đan tiến bậc Thú Trận*800 + Sách Đột Phá Thú Trận*20 + Đan tiến bậc Vị Trí Thú*800 + Lệnh Đột Phá Vị Trí Thú*20
500 Thú Hóa Sokou*1 + Đan tiến bậc Thú Trận*1500 + Sách Đột Phá Thú Trận*50 + Đan tiến bậc Vị Trí Thú*1500 + Lệnh Đột Phá Vị Trí Thú*50
1000 Thú Hóa Houkou*1 + Đan tiến bậc Thú Trận*3000 + Sách Đột Phá Thú Trận*100 + Đan tiến bậc Vị Trí Thú*3000 + Lệnh Đột Phá Vị Trí Thú*100
3000 Thú Hóa Raijuu*1 + Đan tiến bậc Thú Trận*6000 + Sách Đột Phá Thú Trận*150 + Đan tiến bậc Vị Trí Thú*6000 + Lệnh Đột Phá Vị Trí Thú*150

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 21/11
Phạm vi:
S1-> S359
Thời gian: 00h00 ngày 21/11 đến 23h59 ngày 21/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Jinchuuriki Đỏ*2 + Mảnh Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*20
500 Thẻ Jinchuuriki Vàng*2 + Mảnh Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*30

 

IV, Sự Kiện Ngày 22/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Konoha

Phạm vi: S1-> S359
Thời gian: 00h00 ngày 22/11 đến 23h59 ngày 22/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Hokage Đệ Thất*1 + Đan tiến bậc Konoha*400 + Đan Đột Phá Konoha*400 + Đan thuộc tính Làng Lá*20
200 Hokage Đệ Nhất*1 + Đan tiến bậc Konoha*800 + Đan Đột Phá Konoha*800 + Đan thuộc tính Làng Lá*40
500 Nanh Trắng*1 + Đan tiến bậc Konoha*1500 + Đan Đột Phá Konoha*1500 + Đan thuộc tính Làng Lá*80
1000 Bạch Nhãn Hinata*1 + Đan tiến bậc Konoha*3000 + Đan Đột Phá Konoha*3000 + Đan thuộc tính Làng Lá*160
3000 Tiên Nhân Naruto*1 + Đan tiến bậc Konoha*6000 + Đan Đột Phá Konoha*6000 + Đan thuộc tính Làng Lá*400

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 22/11
Phạm vi:
S1-> S359
Thời gian: 00h00 ngày 22/11 đến 23h59 ngày 22/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Làng Lá Đỏ*2 + Mảnh Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*20
500 Thẻ Làng Lá Vàng*2 + Mảnh Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*30

 

V, Sư Kiện Ngày 23/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Uế Thổ Chuyển Sinh
Phạm vi:
S1-> S359
Thời gian: 00h00 ngày 23/11 đến 23h59 ngày 23/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Uế Thổ Madara*1 + Pha Lê Kỹ Năng Uế Thổ*30 + Đan thuộc tính Kết Ấn*10 + Đan thuộc tính Tế Bào*10
200 Uế Thổ Tobirama Vàng*1 + Pha Lê Kỹ Năng Uế Thổ*60 + Đan thuộc tính Kết Ấn*20 + Đan thuộc tính Tế Bào*20
500 Uế Thổ Kinkaku*1 + Pha Lê Kỹ Năng Uế Thổ*100 + Đan thuộc tính Kết Ấn*40 + Đan thuộc tính Tế Bào*40
1000 Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*1 + Pha Lê Kỹ Năng Uế Thổ*150 + Đan thuộc tính Kết Ấn*80 + Đan thuộc tính Tế Bào*80
5000 Uế Thổ Akebino Jinin*1 + Pha Lê Kỹ Năng Uế Thổ*500 + Đan thuộc tính Kết Ấn*300 + Đan thuộc tính Tế Bào*300

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 23/11
Phạm vi:
S1-> S359
Thời gian: 00h00 ngày 23/11 đến 23h59 ngày 23/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Uế Thổ Đỏ*2 + Mảnh Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*20
500 Thẻ Uế Thổ Vàng*2 + Mảnh Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*30
1000 Thẻ Uế Thổ Ám Kim*2 + Mảnh Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*50

 

VI, Sự Kiện Ngày 24/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Bạn Chiến Cực Khủng
Phạm vi:
S1-> S359
Thời gian: 00h00 ngày 24/11 đến 23h59 ngày 24/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Kakashi•Guy*1 + Đan tăng bậc bạn chiến*400 + Nguyên Đan*100 + Đan thuộc tính Bạn Chiến*50
200 Madara•Obito*1 + Đan tăng bậc bạn chiến*800 + Nguyên Đan*200 + Đan thuộc tính Bạn Chiến*100
500 Sasuke•Naruto*1 + Đan tăng bậc bạn chiến*1500 + Nguyên Đan*500 + Đan thuộc tính Bạn Chiến*250
2000 Orochimaru•Kabuto*1 + Đan tăng bậc bạn chiến*6000 + Nguyên Đan*2000 + Đan thuộc tính Bạn Chiến*1000

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 24/11
Phạm vi:
S1-> S359
Thời gian: 00h00 ngày 24/11 đến 23h59 ngày 24/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Bán Chiến Đỏ*2 + Mảnh Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*20
500 Thẻ Bán Chiến Vàng*2 + Mảnh Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*30

 

 

 

Lưu ý:

- Danh sách nhẫn giả nạp đạt mốc sẽ được tổng kết và gửi quà qua thư trong vòng 24~48h sau khi kết thúc sự kiện.
- Sự kiện là Tích Nạp mốc nào nhận mốc đấy, không tính cộng dồn. 

- Quà chỉ áp dụng cho các giao dịch nạp trong thời gian sự kiện diễn ra, ngoài thời gian sự kiện sẽ không được tính tích lũy.

 

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ