Nạp Thẻ

【SỰ KIỆN】 CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG BIG UPDATE - AKATSUKI HỢP THỂ

08/09/2020

【SỰ KIỆN】 CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG BIG UPDATE - AKATSUKI HỢP THỂ

Các Nhẫn Giả thân mến, BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả Chuỗi sự kiện mừng Big Update - Akatsuki hợp thể gồm những phần quà cực khủng!

Chuỗi sự kiện siêu khủng này được chia làm nhiều giai đoạn, với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn và giá trị, mời các nhẫn giả xem chi tiết dưới bảng sau:

1. Sự Kiện Ngày 08/09

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 08/09 đến 23h59 ngày 08/09

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Uế thổ:
Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200     Uế Thổ Hiruzen*1 + Pha Lê Uế Thổ*100 + Đan thuộc tính Kết Ấn*5 + Đan thuộc tính Tế Bào*5         
500 Uế Thổ Hokage Đệ Nhị-Đỏ*1 + Pha Lê Uế Thổ*200 + Đan thuộc tính Kết Ấn*10 + Đan thuộc tính Tế Bào*10
1000 Uế Thổ Tobirama-Vàng*1 + Pha Lê Uế Thổ*500 + Đan thuộc tính Kết Ấn*20 + Đan thuộc tính Tế Bào*20

 

 • Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng  Nhận Uế Thổ 00h00 đến 23h59 ngày 08/09 :
Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Uế Thổ Pain*1 + Pha lê kỹ Năng Uế Thổ*20 + Đan thuộc tính Kết Ấn*5 + Đan thuộc tính Tế Bào*5
500 Uế Thổ Madara*1 + Pha lê kỹ Năng Uế Thổ*20 + Đan thuộc tính Kết Ấn*15 + Đan thuộc tính Tế Bào*15

 

2. Sự Kiện Ngày 09/09

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 09/09 đến 23h59 ngày 09/09

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Skin Vĩ Thú 
Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200    Thập Vĩ*1 + Đan tăng bậc Vĩ Thú*200 + Sách Kỹ Năng Vĩ Thú*10 + Đan Thuộc Tính Vĩ Thú*10       
500 Nekomata Hắc Kim*1 + Đan tăng bậc Vĩ Thú*300 + Sách Kỹ Năng Vĩ Thú*20 + Đan Thuộc Tính Vĩ Thú*15
1000 Băng Hóa Youko*2 + Đan tăng bậc Vĩ Thú*500 + Sách Kỹ Năng Vĩ Thú*30 + Đan Thuộc Tính Vĩ Thú*20

 

 • Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng Nhận Bạn Chiến 00h00 đến 23h59 ngày 09/09 :
Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Tsunade•Mei Terumi*1 + Đan Tiến Bậc Bạn Chiến*200 + Nguyên Đan*50 + Đan Thuộc Tính Bạn Chiến*5
500 Madara•Obito*1 + Đan Tiến Bậc Bạn Chiến*500 + Nguyên Đan*150 + Đan Thuộc Tính Bạn Chiến*15

 

3. Sự Kiện Ngày 10/09

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 10/09 đến 23h59 ngày 10/09

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Siêu Hợp Thể:
Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200 Rương Trang Bị Long Uyên-Thánh 1 sao*5 (Ngẫu Nhiên) + Tụ Thần Đan*100 + Thiên Tinh Thạch*50 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.13*10
500 Rương Trang Bị Long Uyên-Thánh 1 sao*10 (Ngẫu Nhiên) + Tụ Thần Đan*300 + Thiên Tinh Thạch*150 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.15*10
1000 Rương Trang Bị Long Uyên-Thánh 2 sao*10 (Ngẫu Nhiên) + Tụ Thần Đan*600 + Thiên Tinh Thạch*250 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.16*10

 

 • Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng Nhận Akatsuki 00h00 đến 23h59 ngày 10/09 :
Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Quà tự chọn Tổ Chức Akatsuki Đỏ*1 + Đan Thuộc Tính Ấn*10 + Đan thuộc tính Nhẫn*10
500 Thần Ảo Thuật-Madara*1 + Đan Thuộc Tính Ấn*20 + Đan thuộc tính Nhẫn*20

 

4. Sự Kiện Ngày 11/09

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 11/09 đến 23h59 ngày 11/09

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Jinchuriki:
Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200 Jinchuriki Cửu Vĩ*1 + Đan thuộc Tính Thú Trận*5 + Đan Thuộc Tính Vị Trí Thú*5
500 Jinchuriki Thập Vĩ*1 + Đan thuộc Tính Thú Trận*15 + Đan Thuộc Tính Vị Trí Thú*15
1000 Jinchuriki Thú Hóa Nekomata*1 + Đan thuộc Tính Thú Trận*25 + Đan Thuộc Tính Vị Trí Thú*25

 

 • Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng Nhận Đồ Ăn Hào Hoa 00h00 đến 23h59 ngày 11/09 :
Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Cánh Gà Nướng*1 + Dầu Thực Phẩm*400 + Hương Liệu*200 + Hương Liệu Cao Cấp*10 + Đan Thuộc Tính Thức Ăn*10
500 Cua Tuyết*1 + Dầu Thực Phẩm*600 + Hương Liệu*300 + Hương Liệu Cao Cấp*15 + Đan Thuộc Tính Thức Ăn*20

 

5. Sự kiện ngày 12/09

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 12/09 đến 23h59 ngày 12/09

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Ảo Thuật:
Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200 Ảo Thuật Itachi*1 + Đan tiến bậc Ảo Thuật*200 + Đan Lĩnh Ngộ*200
500 Ảo Thuật Madara*1 + Đan tiến bậc Ảo Thuật*300 + Đan Lĩnh Ngộ*300
1000 Ảo Thuật Obito*1 + Đan tiến bậc Ảo Thuật*500 + Đan Lĩnh Ngộ*500

 

 • Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng Nhận Đồng Đội 00h00 đến 23h59 ngày 12/09 :
Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Rương Đồng Đội Đỏ Tự Chọn*1 + Đan Thuộc Tính Nhẫn Hoàn*10 + Đan Thuộc Tính Hồn Ninja*10
500 Thẻ Might Guy*1 + Đan Thuộc Tính Nhẫn Hoàn*20 + Đan Thuộc Tính Hồn Ninja*20

 

6. Sự kiện ngày 13/09

Phạm vi: All server

Thời gian:  00h00 ngày 13/09 đến 23h59 ngày 13/09

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Kunai Ninja:
Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200 Lôi Đao•Kiba*1 + Đá Tiên Linh*200 + Tụ Linh Châu*20 + Đá Phong Hồn*100 
500             Song Đao•HirameKarei*1 + Đá Tiên Linh*300 + Tụ Linh Châu*30 + Đá Phong Hồn*300
1000      Huyết Tinh Tam Nguyệt Liêm*1 + Đá Tiên Linh*500 + Tụ Linh Châu*50 + Đá Phong Hồn*500 

 

 • Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng Nhận Truyền Thuyết Konoha 00h00 đến 23h59 ngày 13/09 :
Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Minato Thời Không*1 + Đan Đột Phá Konoha*200 + Đan Tăng Cấp Konoha*200 + Đá Tăng Cấp Bảo Khí*200
500 Hokage Đệ Nhất*1 + Đan Đột Phá Konoha*400 + Đan Tăng Cấp Konoha*400 + Đá Tăng Cấp Bảo Khí*400

 

 

Lưu ý: 

- Sự kiện Tích Nạp và Sự kiện Nạp Đơn là 2 sự kiện riêng biệt. VD : Nạp 200k sẽ nhận được cùng lúc quà tích nạp 200k và Mốc nạp đơn 200k

- Sự kiện Nạp Đơn đạt mốc và mỗi mốc quà chỉ nhận được tối đa 1 lần, ví dụ:

 • Nạp 1 lần 200 lam ngọc sẽ nhận được quà ở mốc 200, Nếu nạp 2 lần 100 lam ngọc sẽ không được tính
 • Nạp 1 lần 200 và 1 lần 500 sẽ nhận được quà ở cả 2 mốc
 • Nạp đơn 1000 lam ngọc sẽ không nhận được quà ở bất kì mốc nào, nếu nạp đơn 500, 200, 300 sẽ nhận được quà ở 2 mốc 500 và 200

- Danh sách nhẫn giả nạp đạt mốc, nạp đơn đạt mốc sẽ được tổng kết và gửi quà qua thư trong vòng 24~48h sau khi kết thúc sự kiện.
- Sự kiện Tích Nạp là sự kiện nạp đủ mốc nào nhận mốc đấy, không tính cộng dồn. 

- Quà chỉ áp dụng cho các giao dịch nạp trong thời gian sự kiện diễn ra, ngoài thời gian sự kiện sẽ không được tính tích lũy.

Các nhẫn giả đừng bỏ lỡ sự kiện cực Hot này nhé!

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ