Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Akatsuki Tái Xuất

10/12/2020

【Sự Kiện】Akatsuki Tái Xuất 

Phạm vi: All Server

Thời Gian : 11/12 -> 20/12

1. Nhận Thần Phản Bội Kakuzu

Điều kiện I:

- Nạp liên tiếp trong 10 ngày (Mỗi ngày tích nạp 100 lam ngọc)

- Đăng nhập đủ 10 ngày liên tục

- Vượt Ải Con Đường MizuKage Trận Nhật Xuất

- Cấp VIP Đạt 10 trở lên

*Lưu Ý : Hoàn thành 4 điều kiện trên có thể nhận quà mà không cần hoàn thành Điều Kiện II

Điều kiện II:

- Nạp đủ 5000 Lam Ngọc (Trong thời gian diễn ra sự kiện trực tiếp nhận quà mà không cần hoàn thành Điều Kiện I)

Quà nhận:

- Danh hiệu "Người Sáng Lập Akatsuki"*1 + Thần Ninja Phản Bội-Kakuzu Ám Kim*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*5000 + Độn Thuật Akatsuki Tinh Độn*1

*Lưu Ý : Chỉ cần đạt 1 trong 2 điều kiện I hoặc II là có thể nhận được quà.

2. Nhận Giáng Sinh Konan

Điều kiện I:

- Nạp liên tiếp trong 10 ngày (Mỗi ngày tích nạp 50 lam ngọc)

- Đăng nhập đủ 10 ngày liên tục

- Vượt Ải Con Đường MizuKage Trận Giờ Mão

- Cấp VIP đạt 9 trở lên

*Lưu Ý : Hoàn thành 4 điều kiện trên có thể nhận quà mà không cần hoàn thành Điều Kiện II

Điều kiện II:

- Nạp đủ 3000 Lam Ngọc (Trong thời gian diễn ra sự kiện trực tiếp nhận quà mà không cần hoàn thành Điều Kiện I)

Quà nhận:

- Danh hiệu "Thủ Lĩnh Akatsuki"*1 + Giáng Sinh Konan*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*4000 + Độn Thuật Akatsuki Từ Độn*1

*Lưu Ý : Chỉ cần đạt 1 trong 2 điều kiện I hoặc II là có thể nhận được quà.

3. Nhận Orochimaru Tiên Pháp

Điều kiện I:

- Nạp liên tiếp trong 10 ngày (Mỗi ngày tích nạp 1 lam ngọc)

- Đăng nhập đủ 10 ngày liên tục

- Vượt Ải Con Đường MizuKage Trận Giờ Dần

- Cấp VIP đạt 8 trở lên

*Lưu Ý : Hoàn thành 4 điều kiện trên có thể nhận quà mà không cần hoàn thành Điều Kiện II

Điều kiện II:

Nạp đủ 1000 Lam Ngọc (Trong thời gian diễn ra sự kiện trực tiếp nhận quà mà không cần hoàn thành Điều Kiện I)

Quà nhận:

Tiên Pháp Orochimaru*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*3000 + Độn Thuật Akatsuki Viêm Độn

*Lưu Ý : Chỉ cần đạt 1 trong 2 điều kiện I hoặc II là có thể nhận được quà.

4. Nhận Thần Tobi

Điều kiện I:

- Nạp mốc lam ngọc bất kỳ trong 10 ngày

- Đăng nhập đủ 10 ngày liên tục

- Vượt Ải Con Đường MizuKage Trận Kê Minh

- Cấp VIP đạt 7 trở lên

*Lưu Ý : Hoàn thành 4 điều kiện trên có thể nhận quà mà không cần hoàn thành Điều Kiện II

Điều kiện II:

Nạp đủ 500 Lam Ngọc (Trong thời gian diễn ra sự kiện trực tiếp nhận quà mà không cần hoàn thành Điều Kiện I)

Quà nhận:

Thần Tobi*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*2000 + Độn Thuật Akatsuki Lam Độn

*Lưu Ý : Chỉ cần đạt 1 trong 2 điều kiện I hoặc II là có thể nhận được quà.

Lưu ý: 

1. Hoàn thành một trong hai điều kiện I hoặc điều kiện II là có thể nhận được quà.

Ví dụ: Nếu hoàn thành điều kiện I có thể nhận quà luôn mà không cần hoàn thành điều kiện II và ngược lại.

2. Chỉ được nhận duy nhất một mốc quà khi đạt đủ một trong hai điều kiện I hoặc điều kiện II. ( tính theo điều kiện của mốc cao nhất đạt được)

Ví dụ:

- Nạp liên tiếp 9 ngày mốc 100 lam ngọc nhưng ngày thứ 10 nạp 50 lam ngọc thì sẽ chỉ đạt đủ điều kiện nạp liên tiếp của mốc quà 2.

- Nếu đạt đủ điều kiện nạp liên tiếp 100 lam ngọc trong 10 ngày nhưng chỉ đạt VIP9 thì sẽ chỉ đủ điều kiện VIP của mốc quà 2.

- Nếu đạt đủ điều kiện nạp liên tiếp và cấp VIP của mốc 1 nhưng mới vượt ải Con Đường MizuKage Trận Giờ Mão sẽ chỉ nhận được quà mốc 2.

- Nếu hoàn thành cả 3 điều kiện trên nhưng không online đủ 10 ngày sẽ không nhận được bất cứ mốc quà nào.

3. Quà sẽ phát trong vòng 48h sau khi sự kiện kết thúc.

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ