Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Big Update Nhận Quà Thả Ga

25/02/2021

【Sự Kiện】Big Update Nhận Quà Thả Ga

Các Nhẫn Giả thân mến, cuối tuần này BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện Ưu Đãi Đặc Biệt với những phần quà cực HOT! Hãy cùng xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

I. Ưu Đãi Tích Nạp Khai Xuân 26/02 - 02/03

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )
1.Món Ngon Mỗi Ngày 26/02
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Okonomiyaki*1 + Thẻ Thức Ăn Vàng*2 + Đan thuộc tính Thức Ăn*100 + Vàng*10000
100 Humberger-Cola*1 + Thẻ Thức Ăn Vàng*4 + Đan thuộc tính Thức Ăn*200 + Vàng*20000
200 Mì Udon Trứng Cá*1 + Thẻ Thức Ăn Ám Kim*4 + Đan thuộc tính Thức Ăn*300 + Vàng*40000
500 Rượu Nho*1 + Thẻ Thức Ăn Ám Kim*6 + Đan thuộc tính Thức Ăn*500 + Vàng*100000

 

2. Đồng Đội Hóa Thần 27/02
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Minato*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*2 + Tụ Thần Đan*1000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*5 + Vàng*10000
100 Chiriku*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*4 + Tụ Thần Đan*2000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10 + Vàng*20000
200 Hokage Đệ Tam Ám Kim*1 + Thẻ Đồng Đội Ám Kim*4 + Tụ Thần Đan*4000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*15 + Vàng*40000
500 Hokage Đệ Nhất Ám Kim*1 + Thẻ Đồng Đội Ám Kim*6 + Tụ Thần Đan*10000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*30 + Vàng*100000

 

3. Akatsuki Chí Tôn 28/02
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Tiên Pháp Orochimaru*1 + Thẻ Akatsuki Vàng*3 + Kim Liên*1000 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.21*5 + Vàng*10000
100 Giáng Sinh Konan*1 + Thẻ Akatsuki Vàng*6 + Kim Liên*2000 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.21*10 + Vàng*20000
200 Ninja Phản Bội Kakuzu Ám Kim*1 + Thẻ Akatsuki Ám Kim*6 + Kim Liên*4000 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.21*15 + Vàng*40000
500 Ninja Phản Bội Pain*1 + Thẻ Akatsuki Ám Kim*10 + Kim Liên*10000 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.21*30 + Vàng*100000

 

4. Tiên Khí Vượt Cấp 01/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Tiên Phù Kết Giới*1 + Thẻ Tiên Khí Vàng*2 + Sách Kỹ Năng Tiên Khí Đỏ*25 + Vàng*10000
100 Tiên Phù Nổ*1 + Thẻ Tiên Khí Vàng*4 + Sách Kỹ Năng Tiên Khí Đỏ*50 + Vàng*20000
200 Tiên Kiếm Lôi Thần*1 + Thẻ Tiên Khí Ám Kim*4 + Sách Kỹ Năng Tiên Khí Đỏ*75 + Vàng*40000
500 Tiên-Thiên Trảo Mâu*1 + Thẻ Tiên Khí Ám Kim*6 + Sách Kỹ Năng Tiên Khí Đỏ*100 + Vàng*100000


5. Uế Thổ Chuyển Sinh 02/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*2 + Thiên Ma Thạch*1000 + Pha Lê Kỹ Năng Uế Thổ*100 + Vàng*10000
100 Uế Thổ Akebino Jinin*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*2 + Thiên Ma Thạch*2000 + Pha Lê Kỹ Năng Uế Thổ*200 + Vàng*20000
200 Uế Thổ Munashi Jinpachi*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*4 + Thiên Ma Thạch*4000 + Pha Lê Kỹ Năng Uế Thổ*400 + Vàng*40000
500 Uế Thổ Ninja Âm Thanh-Jiboro*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*6 + Thiên Ma Thạch*10000 + Pha Lê Kỹ Năng Uế Thổ*600 + Vàng*100000

 

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )

II. Tích Nạp Đạt Mốc 26/02 - 02/03:

Phạm vi: All Server

Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đủ 200 Lam ngọc sẽ nhận được phần quà thưởng thêm

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
200 Sách Bí Truyền*2000 + Lục Vỹ - Vỹ Thú Hóa*1 + Độn Thuật Cương Độn*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.25*1


 

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ