Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Cá Tháng Tư Nhận Quà Như Cho

31/03/2021

【Sự Kiện】Cá Tháng Tư Nhận Quà Như Cho

Các Nhẫn Giả thân mến, BQT Hỏa Chí thân gửi đến các nhẫn giả chuỗi sự kiện ngày cá tháng tư, quà nhìn tưởng như đùa nhưng thực ra là thật <3

I. Siêu Ưu Đãi Ngày Cá Tháng 4

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )
1. Hợp thể kỹ Uế Thổ 01/04
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
100 Uế Thổ Tobirama*5 + Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*5 + Uế Thổ Kinkaku*5 + Uế Thổ Akebino Jinin*5 + Thiên Ma Thạch*5000 + Rương trang bị Kỳ Lân Thánh 3 sao*10
500 Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*5 + Uế Thổ Akebino Jinin*5 + Uế Thổ Munashi Jinpachi*5 + Uế Thổ Ninja Âm Thanh Jiboro*5 + Thiên Ma Thạch*10000 + Rương trang bị Kỳ Lân Thánh 3 sao*30

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2

2. Hợp thể kỹ Đồng Đội 02/04
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
100 Might Guy*5 + Kabuto*5 + Minato*5 + Chiriku*5 + Tụ Thần Đan*5000 + Rương trang bị Kỳ Lân Thánh 3 sao*10
500 Hokage Đệ Nhất Ám Kim*5 + Hokage Đệ Tam Ám Kim*5 + Minato*5 + Chiriku*5 + Tụ Thần Đan*10000 + Rương trang bị Kỳ Lân Thánh 3 sao*30

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2 ( Không cộng dồn )

3. Hợp thể kỹ Konoha 03/04
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
100 Hokage Đệ Nhất*5 + Nanh Trắng*5 + Bạch Nhãn Hinata*5 + Tiên Nhân Naruto*5 + Đan tăng bậc Konoha*20000 + Đan Đột Phá Konoha*20000 + Rương trang bị Kỳ Lân Thánh 3 sao*10
500 Nhất Vĩ - Naruto*5 + Tiên Nhân Jiraiya*5 + Bạch Nhãn Hinata*5 + Tiên Nhân Naruto*5 + Đan tăng bậc Konoha*40000 + Đan Đột Phá Konoha*40000 + Rương trang bị Kỳ Lân Thánh 3 sao*30

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2 ( Không cộng dồn )

4. Hợp thể kỹ Akatsuki 04/04
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
100 Thần Ảo Thuật-Madara*6 + Thần Tobi*6 + Tiên Pháp Orochimaru*6 + Giáng Sinh Konan*6 + Kim Liên*5000 + Rương trang bị Kỳ Lân Thánh 3 sao*10
500 Ninja Phản Bội Pain*6 + Ninja Phản Bội Kakuzu*6 + Tiên Pháp Orochimaru*6 + Giáng Sinh Konan*6 + Kim Liên*10000 + Rương trang bị Kỳ Lân Thánh 3 sao*30

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2 ( Không cộng dồn )

5. Hợp thể kỹ Bạn Chiến 05/04
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
100 Madara•Obito*5 + Sasuke•Naruto*5 + Orochimaru•Kabuto*5 + Kakashi•Obito*5 + Đan tăng bậc Bạn Chiến*20000 + Nguyên Đan*20000 + Rương trang bị Kỳ Lân Thánh 3 sao*10
500 Lee•Guy*5 + Bát Vĩ•Raikage*5 + Orochimaru•Kabuto*5 + Kakashi•Obito*5 + Đan tăng bậc Bạn Chiến*40000 + Nguyên Đan*40000 + Rương trang bị Kỳ Lân Thánh 3 sao*30

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2 ( Không cộng dồn )

 

6. Hợp thể kỹ Jinchuuriki 06/04

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Thú Hóa Isonade*5 + Thú Hóa Sokou*5 + Thú Hóa Houkou*5 + Thú Hóa Raiju*5 + Đá tiến bậc thú tinh*20000 + Đá đột phá thú tinh*500 + Rương trang bị Kỳ Lân Thánh 3 sao*10
500 Thú Hóa Kaku*5 + Thú Hóa Hachimata*5 + Thú Hóa Houkou*5 + Thú Hóa Raiju*5 + Đá tiến bậc thú tinh*40000 + Đá đột phá thú tinh*1000 + Rương trang bị Kỳ Lân Thánh 3 sao*30


       

Trong thời gian sự kiện từ ngày 01/04 - 06/04 nạp đủ mốc sẽ nhận được quà siêu hấp dẫn
Phạm vi: All Server
II. Tích nạp toàn bộ chuỗi sự kiện 01/04 - 06/04

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
200 Rượu Nho*1
500 Thẻ Thức Ăn Ám Kim*5
1000 Quà tinh thạch Ngẫu Nhiên Lv.25*25
2000 Vàng*600.000
3000 Phiếu Quay Thưởng Ngũ Hành*1500

 

Lưu ý : Nạp mốc cao nhận toàn bộ quà mốc thấp ( có cộng dồn )

III. Tích lũy nạp Allserver 01/04 - 06/04

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50.000 Vàng*100.000
100.000 Huyết Kế Giới Hạn Momoshiki*1

 

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ