Nạp Thẻ

【SỰ KIỆN】CHUỖI SỰ KIỆN CUỐI TUẦN VỚI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG

10/11/2020

【SỰ KIỆN】CHUỖI SỰ KIỆN CUỐI TUẦN ƯU ĐÃI GỒM NHỮNG PHẦN QUÀ CỰC KHỦNG

Các Nhẫn Giả thân mến, chào mừng đến với chuỗi Sự kiện cuối tuần siêu ưu đãi của Hỏa Chí Anh Hùng. BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện ưu đãi khủng với những phần quà cực hot ! Đón xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

I. Sự Kiện Ngày 07/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Bạn Chiến

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 07/11 đến 23h59 ngày 07/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Minato•Kushina*1 + Đan tăng bậc bạn chiến*200 + Nguyên Đan*50 + Đan thuộc tính Bạn Chiến*10
200 Kakashi•Guy*1 + Đan tăng bậc bạn chiến*400 + Nguyên Đan*100 + Đan thuộc tính Bạn Chiến*20
500 Madara•Obito*1 + Đan tăng bậc bạn chiến*1000 + Nguyên Đan*250 + Đan thuộc tính Bạn Chiến*50
750 Sasuke•Naruto*1 + Đan tăng bậc bạn chiến*1500 + Nguyên Đan*400 + Đan thuộc tính Bạn Chiến*75
1500 Orochimaru•Kabuto*1 + Đan tăng bậc bạn chiến*3000 + Nguyên Đan*750 + Đan thuộc tính Bạn Chiến*150

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng Ngày 07/11

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 07/11 đến 23h59 ngày 07/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Bạn Chiến Đỏ*1 + Bát Môn-Kinh Môn*500 + Bát Môn-Cảnh Môn*500
500 Thẻ Bạn Chiến Vàng*1 + Bát Môn-Kinh Môn*1000 + Bát Môn-Cảnh Môn*1000
1000 Thẻ Bạn Chiến Vàng*2 + Bát Môn Kinh Môn*1500 + Bát Môn-Cảnh Môn*1500

 

II. Sự Kiện Ngày 08/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Bạn Jinchuuriki

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 08/11 đến 23h59 ngày 08/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Thập Vĩ*1 + Đan tiến bậc Mệnh Cách*200 + Đan Đột Phá Mệnh Cách*10 + Đan tiến bậc Thú Tinh*200 + Đan Đột Phá Thú Tinh*10
200 Thú Hóa Nekomata*1 + Đan tiến bậc Mệnh Cách*400 + Đan Đột Phá Mệnh Cách*20 + Đan tiến bậc Thú Tinh*400 + Đan Đột Phá Thú Tinh*20
500 Thú Hóa Isonade*1 + Đan tiến bậc Mệnh Cách*1000 + Đan Đột Phá Mệnh Cách*50 + Đan tiến bậc Thú Tinh*1000 + Đan Đột Phá Thú Tinh*50
750 Thú Hóa Sokou*1 + Đan tiến bậc Mệnh Cách*1500 + Đan Đột Phá Mệnh Cách*75 + Đan tiến bậc Thú Tinh*1500 + Đan Đột Phá Thú Tinh*75
1500 Thú Hóa Houkou*1 + Đan tiến bậc Mệnh Cách*3000 + Đan Đột Phá Mệnh Cách*150 + Đan tiến bậc Thú Tinh*3000 + Đan Đột Phá Thú Tinh*150

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng Ngày 08/11

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 08/11 đến 23h59 ngày 08/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Jinchuuriki Đỏ*1 + Đan Lĩnh Ngộ*500
500 Thẻ Jinchuuriki Vàng*1 + Đan Lĩnh Ngộ*1500
1000 Thẻ Jinchuuriki Vàng*2 + Đan lĩnh Ngộ*3000

 

III. Sự Kiện Ngày 09/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ảo Thuật

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 09/11 đến 23h59 ngày 09/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Ảo thuật Itachi*1 + Đan tiến bậc Ảo Thuật*300 + Đan Lĩnh Ngộ*300 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*10
200 Ảo thuật Madara*1 + Đan tiến bậc Ảo Thuật*500 + Đan Lĩnh Ngộ*500 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*20
500 Ảo thuật Obito*1 + Đan tiến bậc Ảo Thuật*1000 + Đan Lĩnh Ngộ*1000 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*50
750 Ảo thuật Kakashi*1 + Đan tiến bậc Ảo Thuật*1500 + Đan Lĩnh Ngộ*1500 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*75
1500 Ảo thuật Thiếu Niên-Itachi*1 + Đan tiến bậc Ảo Thuật*3000 + Đan Lĩnh Ngộ*3000 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*150

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng Ngày 09/11

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 09/11 đến 23h59 ngày 09/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Ảo Thuật Đỏ*1 + Bát Môn-Tử Môn*500 + Bát Môn-Đỗ Môn*500
500 Thẻ Ảo Thuật Vàng*1 + Bát Môn-Tử Môn*1000 + Bát Môn-Đỗ Môn*1000
1000 Thẻ Ảo Thuật Vàng*2 + Bát Môn-Tử Môn*1500 + Bát Môn-Đỗ Môn*1500

 

 

Lưu ý:

- Danh sách nhẫn giả nạp đạt mốc sẽ được tổng kết và gửi quà qua thư trong vòng 24~48h sau khi kết thúc sự kiện.
- Sự kiện là Tích Nạp mốc nào nhận mốc đấy, không tính cộng dồn. 

- Quà chỉ áp dụng cho các giao dịch nạp trong thời gian sự kiện diễn ra, ngoài thời gian sự kiện sẽ không được tính tích lũy.

 

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ