Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Chuỗi Sự Kiện Mở Server Đặc Biệt 398

02/02/2021

【Sự Kiện】Chuỗi Sự Kiện Mở Server Đặc Biệt 398

Nhẫn dịp Năm mới 2021, BQT Hỏa Chí khai mở máy chủ đặc biệt để các nhẫn giả cày cuốc và gửi tặng các nhẫn giả bộ sự kiện dành riêng cho server mới ngày 03/02 này :

1. Đăng nhập 7 ngày 03/02 -> 09/02

Phạm vi: S398

Ngày Quà Nhận
Ngày 1 Quà đồng đội đỏ tự chọn*1 + Lễ Kim*20000 + Mảnh Trang Bị Vàng*10000
Ngày 2  Quà tự chọn tổ chức Akatsuki đỏ*1 + Mảnh Thần Trang*5000 + Đá Huyền Tinh*50
Ngày 3 Kinshiki Otsutsuki*1 + Đá tẩy luyện pháp khí cao*50 + Đan tăng bậc Kaguya*1000
Ngày 4 Ảo Thuật Obito*1 + Đan tiến bậc ảo thuật*3000 + Đan lĩnh ngộ*3000
Ngày 5 Lục Đạo Tiên Nhân*1 + Quà huyết kế giới hạn Đỏ*6 + Mảnh huyết kế giới hạn*5000
Ngày 6 Hokage Đệ Nhất*1 + Đan tăng bậc Konoha*1000 + Đan đột phá Konoha*1000
Ngày 7

Uế thổ Tobirama*1 + Lễ Kim*100000 + Danh hiệu "Thủy Tổ Charkra"*1

- Quà sẽ được phát vào ngày hôm sau VD : ngày thứ 2 mở server sẽ phát quà ngày 1.
 

2. Sự kiện đua top lực chiến 7 ngày mở server (22h00 ngày 03/02 -> 22h00 ngày 09/02)

Phạm vi: S398

TOP Quà Nhận
TOP 1 Thần Kakuzu Ám Kim*1 + Mảnh Thần Kakuzu*660 + Độn thuật Akatsuki Tinh Độn*5 + Vàng*500000
TOP 2 Giáng Sinh Konan*1 + Mảnh Thần Giáng Sinh Konan*660 + Độn thuật Akatsuki Từ Độn*5 + Vàng*300000
TOP 3  Tiên Pháp Orochimaru*1 + Mảnh Tiên Pháp Orochimaru*660 + Độn thuật Akatsuki Viêm Độn*5 + Vàng*200000
TOP 4-10 Thần Tobi*1 + Mảnh Thần Tobi*660 + Độn thuật Akatsuki Lam Độn*5 + Vàng*100000


3. Sự kiện đua top cấp độ 7 ngày mở server (22h00 ngày 03/02 -> 22h00 ngày 09/02)

Phạm vi: S398

TOP Quà Nhận
TOP 1 Thần Uế Thổ Akebino Jinin*1 + Độn Thuật Uế Thổ Tinh Độn*5 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*3 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*20 + Vàng*300000
TOP 2 Thần Uế Thổ Akebino Jinin*1 + Độn Thuật Uế Thổ Từ Độn*5 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*1 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 2 sao*20 + Vàng*200000
TOP 3 Thần Uế Thổ Akebino Jinin*1 + Độn Thuật Uế Thổ Viêm Độn*5 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 1 sao*20 + Vàng*100000
TOP 4-10 Kuriarare Kushimaru*1 + Độn Thuật Uế Thổ Lam Độn*5 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 1 sao*10 + Vàng*50000


4. Tích nạp đạt mốc 4 ngày (03/02 -> 06/02)

Phạm vi: S398

Mốc Nạp Quà Nhận
2000  Kazekage Gaara*1 + Huyết Kế Giới Hạn Toneri*1 + Thần Hokage Đệ Tam Ám Kim*1 + Bộ Độn Thuật (Kaguya,Túc Mệnh,Đồng Đội) Tính Độn*5 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv25.10
1500  Chiriku*1 + Dị giới Naruto*1 + Huyga Haruma*1 + Bộ Độn Thuật (Kaguya,Túc Mệnh,Đồng Đội) Từ Độn*5 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv23*10
1000  Minato*1 + Dị giới Sasuke*1 + Otsukitsuki Madara Lục Đạo*1 + Bộ Độn Thuật (Kaguya,Túc Mệnh,Đồng Đội) Viêm Độn*5 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv21*10
500  Thần Hokage Đệ Tam Ám Kim*1 + Bộ Độn Thuật (Kaguya,Túc Mệnh,Đồng Đội) Lam Độn*5 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.20*10

 

*Lưu ý: Tích nạp đạt mốc sẽ nhận quà mốc cao nhất đạt được không cộng dồn.


BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!
 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ