Nạp Thẻ

【SỰ KIỆN】CHUỖI SỰ KIỆN THỎA SỨC SÁNG TẠO - THỎA SỨC NHẬN QUÀ

21/09/2020

【SỰ KIỆN】CHUỖI SỰ KIỆN THỎA SỨC SÁNG TẠO - THỎA SỨC NHẬN QUÀ

Các Nhẫn giả thân mến, BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các Nhẫn giả chuỗi sự kiện Thỏa Sức Sáng Tạo - Thỏa Sức Nhận Quà gồm những phần quà cực hot cùng những ưu đãi cực hấp dẫn

Chuỗi sự kiện siêu khủng này được chia làm nhiều giai đoạn, với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn và giá trị, mời các nhẫn giả xem chi tiết dưới bảng sau:

I. Sự Kiện Có Một Không Hai

- Nội dung: Lần đầu tiên xuất hiện chuỗi sự kiện 1 lam ngọc siêu rẻ, siêu ưu đãi. Chỉ cần nạp 1 lam ngọc trong 4 ngày liên tiếp sẽ nhận ngay Rương Mộc Diệp Đỏ

- Thời gian: 00h00 ngày 21/09 đến 23h59 ngày 24/09

- Thể lệ:

Điều Kiện Nạp Thể Lệ Phần Quà Nhận Được
1 Lam Ngọc Trong 4 Ngày Liên Tiếp Mỗi Ngày Nạp 1 Lam Ngọc Rương Mộc Diệp Đỏ*1 + Đan Tăng Bậc Konoha*200 + Đan Đột Phá Konoha*200 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*10

 

II. TOP Nạp Allsever

- Thời gian: 00h00 ngày 21/09 đến 23h59 ngày 27/09

TOP Điều Kiện Nạp Phần Quà Nhận Được
TOP 1 Tổng trong 7 ngày nạp đủ 7000 Lam Ngọc Trở Lên Danh Hiệu "Có Tiền Mua Tiên Cũng Được"*1 + Thẻ Đồng Đội Minato*1 + Thẻ Tăng Sao Đồng Đội Vàng*3 + Jinchuriki Sokou Vàng*1 + Thẻ Tăng Sao Jinchuriki Vàng*3 + Tiên-Yata no Kagami*1 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.21*10 + Quà Nhẫn Thạch Đồng Đội-Đỏ*10 + Quà Thánh Phách Vàng*10
TOP 2 - 3 Tổng trong 7 ngày nạp đủ 5500 Lam Ngọc Trở Lên Thẻ Đồng Đội Kabuto*1 + Thẻ Tăng Sao Đồng Đội Vàng*2 + Jinchuriki Isonade Vàng*1 + Thẻ Tăng Sao Jinchuriki Vàng*2 + Madara-Tích Trượng + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.21*5 + Quà Nhẫn Thạch Đồng Đội Đỏ*10 + Quà Thánh Phách Vàng*5
TOP 4 - 10 Tổng trong 7 ngày nạp đủ 4000 Lam Ngọc Trở Lên Thẻ Đồng Đội Might Guy*1 + Thẻ Tăng Sao Đồng Đội Vàng*1 + Jinchuriki Nekomata Đỏ*1 + Thẻ Tăng Sao Jinchuriki Vàng*1 + Obito-Tích Trượng*1 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.21*3 + Quà Nhẫn Thạch Đồng Đội Đỏ*5 + Quà Thánh Phách Vàng*3
TOP 11 - 20 Tổng trong 7 ngày nạp 3000 Lam Ngọc Trở Lên Rương Đồng Đội Đỏ Tự Chọn*3 + Thẻ Tăng Sao Đồng Đội Đỏ*3 + Jinchuriki Shukaku Đỏ*1 + Thẻ Tăng Sao Jinchuriki Đỏ*3 + Madara-Quạt Ba Tiêu*1 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.16*5 + Quà Nhẫn Thạch Đồng Đội Đỏ*3 + Quà Thánh Phách Đỏ*5
TOP 21 - 50 Tổng trong 7 ngày nạp 2000 Lam Ngọc Trở Lên Rương Đồng Đội Đỏ Tự Chọn*2 + Thẻ Tăng Sao Đồng Đội Đỏ*2 + Jinchuriki Thập Vỹ Đỏ*1 + Thẻ Tăng Sao Jinchuriki Đỏ*2 + Hồng Hồ Lô*1 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.16*3 + Quà Nhẫn Thạch Đồng Đội Đỏ*3 + Quà Thánh Phách Đỏ*3
TOP 51 - 100 Tổng trong 7 ngày nạp 1000 Lam Ngọc Trở Lên Rương Đồng Đội Đỏ Tự Chọn*1 + Thẻ Tăng Sao Đồng Đội Đỏ*1 + Jinchuriki Cửu Vỹ Đỏ*1 + Thẻ Tăng Sao Jinchuriki Đỏ*1 + Tịnh Binh-Hổ Phách*1 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.15*5 + Quà Nhẫn Thạch Đồng Đội Cam*5 + Quà Thánh Phách Cam*5

 

Lưu ý : Đây là sự kiện đua TOP, và muốn nhận được quà TOP các nhẫn giả phải đạt đủ 2 điều kiện :

1.Đạt TOP

2.Nạp đạt mốc lam ngọc tương ứng với TOP đó.

Ví Dụ : Nhẫn giả đạt TOP 2 đồng thời phải nạp đủ 5500 lam ngọc để nhận được quà TOP 2.

            Nhẫn giả đạt TOP 2 nhưng chỉ nạp 4000 lam ngọc sẽ nhận được quà TOP 4.

 

III. Sự Kiện Siêu Giảm Giá Tích Nạp Và Sự Kiện Nạp Đơn

1. Sự Kiện Ngày 21/09

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 21/09 đến 23h59 ngày 21/09

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Thần Tobi:
Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200   Thẻ Nâng Sao Akatsuki Đỏ*1 + Đan tiến bậc Ấn*200 + Đan tiến bậc Akatsuki*200 + Đan thuộc tính Ấn*10   
500 Thẻ Nâng Sao Akatsuki Vàng*1 + Đan tiến bậc Ấn*400 + Đan tiến bậc Akatsuki*400 + Đan thuộc tính Ấn*15
1000 Thần Tobi*1 + Đan tiến bậc Ấn*600 + Đan tiến bậc Akatsuki*600 + Đan thuộc tính Ấn*20

 

 • Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng  Nhận Tinh Phách Thần Ảo Thuật Madara 00h00 đến 23h59 ngày 21/09 :
Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Quà tự chọn tổ chức Akatsuki đỏ*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*200 + Đan tiến bậc Nhẫn*200 + Đan thuộc tính Nhẫn*10
500 Tinh Phách Thần Ảo Thuật-Madara*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*400 + Đan tiến bậc Nhẫn*400 + Đan thuộc tính Nhẫn*30

 

2. Sự Kiện Ngày 22/09

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 22/09 đến 23h59 ngày 22/09

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Uế Thổ
Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200    Thẻ Tăng Sao Uế Thổ Đỏ*2 + Đan Tiến Bậc Kết Ấn*200 + Đan thuộc tính Kết Ấn*10 + Đan Thuộc Tính Tế Bào*10
500 Thẻ Tăng Sao Uế Thổ Vàng*1 + Đan Tiến Bậc Kết Ấn*300 + Đan thuộc tính Kết Ấn*15 + Đan Thuộc Tính Tế Bào*15
1000 Uế Thổ KinKaKu*1 + Đan Tiến Bậc Kết Ấn*500 + Đan thuộc tính Kết Ấn*20 + Đan Thuộc Tính Tế Bào*20

 

 • Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng Nhận Uế Thổ 00h00 đến 23h59 ngày 22/09 :
Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Uế Thổ Hokage Đệ Nhị ( Đỏ ) + Đan tiến bậc Tế Bào*200 + Đan thuộc tính Kết Ấn*10 + Đan Thuộc Tính Tế Bào*10
500 Uế Thổ Hokage Đệ Nhị ( Vàng ) + Đan tiến bậc Tế Bào*500 + Đan thuộc tính Kết Ấn*25 + Đan Thuộc Tính Tế Bào*25

 

3. Sự Kiện Ngày 23/09

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 23/09 đến 23h59 ngày 23/09

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Tiên Khí:
Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200 Madara-Quạt Ba Tiêu*1 + Đá tăng cấp Tiên Khí*200 + Sách kỹ năng Tiên Khí*10 + Quà Thánh Phách Đỏ*3
500 Obito-Tích Trượng*1 + Đá tăng cấp Tiên Khí*400 + Sách kỹ năng Tiên Khí*15 + Quà Thánh Phách Đỏ*6
1000 Tiên-Yata no Kagami*1 + Đá tăng cấp Tiên Khí*600 + Sách kỹ năng Tiên Khí*21 + Quà Thánh Phách Vàng*3

 

 • Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 00h00 đến 23h59 ngày 23/09 :
Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Kinshiki Otsutsuki*1 + Đan Tăng Bậc Kaguya*200 + Đan thuộc tính Tsukuyomi*10 + Đan thuộc tính Bậc Ninja*10
500 Otsutsuki Madara Tiên Nhân*1 + Đan Tăng Bậc Kaguya*500 + Đan thuộc tính Tsukuyomi*20 + Đan thuộc tính Bậc Ninja*20

 

4. Sự Kiện Ngày 24/09

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 24/09 đến 23h59 ngày 24/09

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Ảo Thuật:
Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200 Ảo Thuật Madara*1 + Đan Tiến Bậc Ảo Thuật*400 + Đan Lĩnh Ngộ*200
500 Ảo Thuật Obito*1 + Đan Tiến Bậc Ảo Thuật*800 + Đan Lĩnh Ngộ*400
1000 Ảo Thuật Kakashi*1 + Đan Tiến Bậc Ảo Thuật*1200 + Đan Lĩnh Ngộ*600

 

 • Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 00h00 đến 23h59 ngày 24/09 :
Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Tiên nhân Cóc*1 + Đan tăng bậc Túc Mệnh*200 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*1000 + Lục Đạo Âm Dương Độn*1
500 Zetsu Trắng•Obito*1 + Đan tăng bậc Túc Mệnh*400 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*2500 + Lục Đạo Âm Dương Độn*3

 

 

Lưu ý: 

- Sự kiện Tích Nạp và Sự kiện Nạp Đơn là 2 sự kiện riêng biệt. VD : Nạp 200k sẽ nhận được cùng lúc quà tích nạp 200k và Mốc nạp đơn 200k

- Sự kiện Nạp Đơn đạt mốc và mỗi mốc quà chỉ nhận được tối đa 1 lần, ví dụ:

 • Nạp 1 lần 200 lam ngọc sẽ nhận được quà ở mốc 200, Nếu nạp 2 lần 100 lam ngọc sẽ không được tính
 • Nạp 1 lần 200 và 1 lần 500 sẽ nhận được quà ở cả 2 mốc
 • Nạp đơn 1000 lam ngọc sẽ không nhận được quà ở bất kì mốc nào, nếu nạp đơn 500, 200, 300 sẽ nhận được quà ở 2 mốc 500 và 200

- Danh sách nhẫn giả nạp đạt mốc, nạp đơn đạt mốc sẽ được tổng kết và gửi quà qua thư trong vòng 24~48h sau khi kết thúc sự kiện.
- Sự kiện Tích Nạp là sự kiện nạp đủ mốc nào nhận mốc đấy, không tính cộng dồn. 

- Quà chỉ áp dụng cho các giao dịch nạp trong thời gian sự kiện diễn ra, ngoài thời gian sự kiện sẽ không được tính tích lũy.

Các nhẫn giả đừng bỏ lỡ sự kiện cực Hot này nhé!

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ