Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 3

26/03/2021

【Sự Kiện】Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 3

Các Nhẫn Giả thân mến, BQT Hỏa Chí thân gửi đến các nhẫn giả chuỗi sự kiện tuần cuối tháng 3

I. Siêu Ưu Đãi 27/03 - 31/03

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )
1.Akatsuki 27/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Tinh Phách Madara*2 + Tinh Phách Thần Tobi*2 + Thẻ Akatsuki Vàng*3 + Độn Thuật Akatsuki Viêm Độn*5
100 Tinh Phách Madara*2 + Tinh Phách Thần Tobi*2 + Tinh Phách Tiên Pháp Orochimaru*2 + Giáng Sinh Konan*2 + Thẻ Akatsuki Vàng*5 + Độn Thuật Akatsuki Từ Độn*5
200 Bao Gồm Mốc 100 + Thần Kakuzu*1 + Thẻ Akatsuki Ám Kim*5 + ( Độn thuật đổi thành Akatsuki Tinh Độn )
500 Bao Gồm Mốc 200 + Ninja Phản Bội Pain*1 + Thẻ Akatsuki Ám Kim*5 ( Độn thuật đổi thành Akatsuki Cương Độn )
1000 Bao Gồm Mốc 500 + Không Trận Orochimaru*1 + Thẻ Akatsuki Ám Kim*5 ( Độn thuật đổi thành Akatsuki Tấn Độn)

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2 ( Không cộng dồn )
Đạt Mốc 1000 nhận thêm Thẻ thức ăn Ám Kim*3 ( Không cộng dồn )

2. Konoha 28/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Hokage Đệ Nhất*1 + Nanh Trắng*1 + Thẻ Konoha Vàng*3 + Đan tăng bậc Konoha*5000 + Đan đột phá Konoha*5000
100 Hokage Đệ Nhất*1 + Nanh Trắng*1 + Bạch Nhãn Hinata*1 + Tiên Nhân Naruto*1 + Thẻ Konoha Vàng*5 + Đan tăng bậc Konoha*10000 + Đan đột phá Konoha*10000
200 Bao Gồm Mốc 100 + Naruto Nhất Vỹ*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*5 + Đan tăng bậc Konoha*5000 + Đan đột phá Konoha*5000
500 Bao Gồm Mốc 200 + Tiên Nhân Jiraiya*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*5 + Đan tăng bậc Konoha*5000 + Đan đột phá Konoha*5000
1000 Bao Gồm Mốc 500 + Bách Hào Tsunade*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*5 + Đan tăng bậc Konoha*10000 + Đan đột phá Konoha*10000

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2 ( Không cộng dồn )
Đạt Mốc 1000 nhận thêm Thẻ thức ăn Ám Kim*3 ( Không cộng dồn )

3. Đồng Đội 29/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Might Guy*1 + Kabuto*1 + Độn Thuật Đồng Đội Viêm Độn*5 + Thẻ đồng đội vàng*3
100 Might Guy*1 + Kabuto*1 + Minato*1 + Chiriku*1 + Độn Thuật Đồng Đội Từ Độn*5 + Thẻ đồng đội vàng*5
200 Bao Gồm Mốc 100 + Hokage đệ tam*1 + Thẻ đồng đội ám kim*5 + ( Độn thuật đổi thành đồng đội Tinh Độn )
500 Bao Gồm Mốc 200 + Hokage Đệ Nhất*1 + Thẻ đồng đội ám kim*5 ( Độn thuật đổi thành đồng đội Cương Độn )
1000 Bao Gồm Mốc 500 + Vĩnh Hằng Madara*1 + Thẻ đồng đội ám kim*5 ( Độn thuật đổi thành đồng đội Tấn Độn )

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2 ( Không cộng dồn )
Đạt Mốc 1000 nhận thêm Thẻ thức ăn Ám Kim*3 ( Không cộng dồn )

4. Jinchuuriki 30/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Thú Hóa Isonade*1 + Thú Hóa Sokou*1 + Độn thuật Jinchuuriki Viêm Độn*5 + Thẻ Jinchuuriki vàng*3
100 Thú Hóa Isonade*1 + Thú Hóa Sokou*1 + Thú Hóa Houkou*1 + Thú Hóa Raiju*1 + Độn thuật Jinchuuriki Từ Độn*5 + Thẻ Jinchuuriki vàng*5
200 Bao Gồm Mốc 100 + Thú Hóa Kaku*1 + Thẻ Jinchuuriki ám kim*5 + (Độn thuật đổi thành Jinchuuriki Tinh Độn)
500 Bao Gồm Mốc 200 + Thú Hóa Hachimata*1 + Thẻ Jinchuuriki ám kim*5 + (Độn thuật đổi thành Jinchuuriki Cương Độn)
1000 Bao Gồm Mốc 500 + Thú Hóa Youkou*1 + Thẻ Jinchuuriki ám kim*5 + (Độn thuật đổi thành Jinchuuriki Tấn Độn)

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2 ( Không cộng dồn )
Đạt Mốc 1000 nhận thêm Thẻ thức ăn Ám Kim*3 ( Không cộng dồn )

5. Vĩ Thú Hóa 31/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Tam Vĩ - Vĩ Thú Hóa*5 + Tứ Vĩ - Vĩ Thú Hóa*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv23*5 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*5
100 Tam Vĩ - Vĩ Thú Hóa*5 + Tứ Vĩ - Vĩ Thú Hóa*5 + Ngũ Vĩ - Vĩ Thú Hóa*5 + Lục Vĩ - Vĩ Thú Hóa*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv23*10 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10
200 Bao Gồm Mốc 100 + Thất Vĩ - Vĩ Thú Hóa*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv23*10 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10
500 Bao Gồm Mốc 200 + Bát Vĩ - Vĩ Thú Hóa*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv23*10 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2 ( Không cộng dồn )
Đạt Mốc 1000 nhận thêm Thẻ thức ăn Ám Kim*3 ( Không cộng dồn )

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )

II. Tích nạp toàn bộ chuỗi sự kiện

Phạm vi: All Server

Trong thời gian sự kiện từ ngày 27/03 - 31/03 nạp đủ mốc sẽ nhận được quà siêu hấp dẫn

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
200 Rượu Nho*1
500 Thẻ Thức Ăn Ám Kim*5
1000 Quà tinh thạch Ngẫu Nhiên Lv25*10 + Rương Trang Bị Kỳ Lân Thánh 3 sao*30
2000 Vàng*500.000

 

Lưu ý : Nạp mốc cao nhận toàn bộ quà mốc thấp ( có cộng dồn )

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ