Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Mừng Big Update

17/12/2020

【Sự Kiện】Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Mừng Big Update

 

I. Bán Gói Combo Hợp Thể Kỹ
1. Siêu Giảm Giá Ưu Đãi Hợp Thể Kỹ Jinchuuriki 18/12
Phạm vi: All Server

Tên Gói Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
Gói Combo Lăng Mộ II 50 Thất Vĩ*5 + Bát Vĩ*5 + Cửu Vĩ*5 + Thập Vĩ*5 + Pha Lê Jinchuuriki*2000 + Tinh Trần Châu*1000
Gói Combo Lăng Mộ III 100 Thú Hóa Isonade*5 + Thú Hóa Nekomata*5 + Thú Hóa Shukaku*5 + Thập Vĩ*5 + Pha Lê Jinchuuriki*3000 + Tinh Trần Châu*1500
Gói Combo Lăng Mộ IV  200  Thú Hóa Sokou*5 + Thú Hóa Nekomata*5 + Thú Hóa Shukaku*5 + Thập Vĩ*5 + Pha Lê Jinchuuriki*5000 + Tinh Trần Châu*2000
Gói Combo Lăng Mộ V 300 Thú Hóa Houkou*5 + Thú Hóa Nekomata*5 + Thú Hóa Shukaku*5 + Thập Vĩ*5 + Pha Lê Jinchuuriki*7000 + Tinh Trần Châu*3000
Gói Đặc Biệt Phi Hoa Trục Nguyệt 500 Thú Hóa Raiju*5 + Thú Hóa Houkou*5 + Thú Hóa Sokou*5 + Thú Hóa Isonade*5 + Pha Lê Jinchuuriki*10000 + Tinh Trần Châu*5000

2. Siêu Giảm Giá Ưu Đãi Hợp Thể Kỹ Bạn Chiến 19/12
Phạm vi: All Server

 

Tên Gói Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
Gói Combo Bão Táp Công Kích III 50 Minato•Kushina*1 + Minato•Naruto*1 + Tsunade•Mei-Terumi*1 + Madara•Obito*1 + Đan tăng bậc bạn Chiến*5000 + Thẻ Bạn Chiến Đỏ*8 + Thẻ bạn chiến Vàng*2
Gói Combo Bão Táp Công Kích IV 100 Minato•Kushina*1 + Minato•Naruto*1 + Tsunade•Mei-Terumi*1 + Sasuke•Naruto*1 + Đan tăng bậc bạn Chiến*7000 + Thẻ Bạn Chiến Đỏ*6 + Thẻ bạn chiến Vàng*4
Gói Combo Bão Táp Công Kích V  200  Minato•Kushina*1 + Minato•Naruto*1 + Tsunade•Mei-Terumi*1 + Orochimaru•Kabuto*1 + Đan tăng bậc bạn Chiến*10000 + Thẻ Bạn Chiến Đỏ*4 + Thẻ bạn chiến Vàng*6
Gói Combo Bão Táp Công Kích VI 300 Minato•Kushina*1 + Minato•Naruto*1 + Tsunade•Mei-Terumi*1 + Kakashi•Obito*1 + Đan tăng bậc bạn Chiến*15000 + Thẻ Bạn Chiến Đỏ*2 + Thẻ bạn chiến Vàng*8
Gói Đặc Biệt Lạc Diệp Loạn V 500 Madara•Obito*1 + Sasuke•Naruto*1 + Orochimaru•Kabuto*1 + Kakashi•Obito*1 + Đan tăng bậc bạn Chiến*20000 + Thẻ bạn chiến Vàng*10

3. Siêu Giảm Giá Ưu Đãi Hợp Thể Kỹ Uế Thổ 20/12
Phạm vi: All Server

Tên Gói Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
Gói Combo Tử Hồn Hồi Sinh I 50  Uế Thổ Itachi*4 + Uế Thổ Nagato*4 + Uế Thổ Hokage Đệ Nhị*4 + Uế Thổ Madara*4 + Thiên Ma Thạch*1000
Gói Combo Tử Hồn Hồi Sinh II  100 Uế Thổ Itachi*4 + Uế Thổ Hokage Đệ Nhị*4 + Uế Thổ Madara*4 + Uế Thổ Tobirama*4 + Pha Lê Uế Thổ*3000 + Thiên Ma Thạch*1500
Gói Combo Tử Hồn Hồi Sinh II  200  Uế Thổ Itachi*4 + Uế Thổ Hokage Đệ Nhị*4 + Uế Thổ Madara*4 + Uế Thổ Kinkaku*4 + Pha Lê Uế Thổ*4000 + Thiên Ma Thạch*2000
Gói Combo Tử Hồn Hồi Sinh IV 300 Uế Thổ Itachi*4 + Uế Thổ Hokage Đệ Nhị*4 + Uế Thổ Madara*4 + Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*4 + Pha Lê Uế Thổ*5000 + Thiên Ma Thạch*2500
Gói Đặc Biệt Thành Ánh Sáng 500 Uế Thổ Akebino Jinin*4 + Uế Thổ Tobirama*4 + Uế Thổ Kinkaku*4 + Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*4 + Pha Lê Uế Thổ*10000 + Thiên Ma Thạch*3000

 

4. Siêu Giảm Giá Ưu Đãi Hợp Thể Kỹ Konoha 21/12
Phạm vi: All Server

 

Tên Gói Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
Gói Combo Tập Kết Bộc Phá III  50 Siêu Cấp Sasuke*4 + Minato Thời Không*4 + Hokage Đệ Thất*4 + Hokage Đệ Nhất*4 + Đan tăng bậc Konoha*5000 + Đan Đột Phá Konoha*5000 + Sơn Hải Bí Thuât*1000
Gói Combo Tập Kết Bộc Phá IV 100 Siêu Cấp Sasuke*4 + Minato Thời Không*4 + Hokage Đệ Thất*4 + Nanh Trắng*4 + Đan tăng bậc Konoha*7000 + Đan Đột Phá Konoha*7000 + Sơn Hải Bí Thuât*1500
Gói Combo Tập Kết Bộc Phá V  200  Siêu Cấp Sasuke*4 + Minato Thời Không*4 + Hokage Đệ Thất*4 + Bạch Nhãn Hinata*4 + Đan tăng bậc Konoha*10000 + Đan Đột Phá Konoha*10000 + Sơn Hải Bí Thuât*2000
Gói Combo Tập Kết Bộc Phá VI 300 Siêu Cấp Sasuke*4 + Minato Thời Không*4 + Hokage Đệ Thất*4 + Tiên Nhân-Naruto*4 + Đan tăng bậc Konoha*15000 + Đan Đột Phá Konoha*15000 + Sơn Hải Bí Thuât*2500
Gói Đặc Biệt Đại Diệt I 500 Hokage Đệ Nhất*4 + Nanh Trắng*4 + Bạch Nhãn Hinata*4 + Tiên Nhân-Naruto*4 + Đan tăng bậc Konoha*20000 + Đan Đột Phá Konoha*20000 + Sơn Hải Bí Thuât*3000

 

5. Siêu Giảm Giá Ưu Đãi Hợp Thể Kỹ Đồng Đội 22/12
Phạm vi: All Server

Tên Gói Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
Gói Combo Sợi Dây Kết Nối IV 50 Tobirama*6 + Kushina*6 + Raikage Đệ Tam*6 + Might Guy*6 + Đan tăng bậc Đồng Đội*5000 + Tụ Thần Đan*1000
Gói Combo Sợi Dây Kết Nối V 100 Tobirama*6 + Kushina*6 + Raikage Đệ Tam*6 + Kabuto*6 + Đan tăng bậc Đồng Đội*7000 + Tụ Thần Đan*1500
Gói Combo Sợi Dây Kết Nối VI  200  Tobirama*6 + Kushina*6 + Raikage Đệ Tam*6 + Minato*6 + Đan tăng bậc Đồng Đội*10000 + Tụ Thần Đan*2000
Gói Combo Sợi Dây Kết Nối VII 300 Tobirama*6 + Kushina*6 + Raikage Đệ Tam*6 + Chiriku*6 + Đan tăng bậc Đồng Đội*15000 + Tụ Thần Đan*2500
Gói Đặc Biệt Đại Diệt I  500 Might Guy*6 + Kabuto*6 + Minato*6 + Chiriku*6 + Đan tăng bậc Đồng Đội*20000 + Tụ Thần Đan*3000

II. Mở Bảo Khố Mừng Big Update 18/12 - 23/12

 

Điều kiện đạt Quà nhận
Mốc 50 Vàng*15000
Mốc 100 Vàng*30000
Mốc 200  Vàng*100000
Mốc 500 Vàng*250000
Mốc 1000  Vàng*500000
Mốc 2000 Vàng*1000000

Lưu ý:

- Tích nạp số lam ngọc đạt mốc sẽ nhận được số vàng theo mốc tương ứng
- Nhận mốc cao nhất đạt được ( không cộng dồn )
- Quà sẽ được tổng kết và phát theo từng ngày riêng biệt

III. Tích Nạp Liên Tiếp Nhận Vĩ Thú Hóa 18/12 - 23/12
 

Điều kiện đạt Điều Kiện Nhận Quà nhận
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 1/6 Tổng Số Ngày Nhị Vĩ - Vĩ Thú Hóa*2
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 2/6 Tổng Số Ngày Tam Vĩ - Vĩ Thú Hóa*2
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 3/6 Tổng Số Ngày Tứ Vĩ - Vĩ Thú Hóa*2
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 4/6 Tổng Số Ngày Ngũ Vĩ - Vĩ Thú Hóa*2
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 5/6 Tổng Số Ngày Lục Vĩ - Vĩ Thú Hóa*2
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 6/6 Tổng Số Ngày Thất Vĩ - Vĩ Thú Hóa*2

 

Lưu ý:

- Mỗi ngày nạp đủ 50 Lam Ngọc sẽ nhận được quà
- Sau khi kết thúc sự kiện quà sẽ gửi sau 24h - 48h
- Đạt Đủ Mốc Cao sẽ nhận toàn bộ mốc thấp, VD : 3/6 sẽ nhận cả quà 2/6 và 1/6

IV. Skin Thần Thánh 18/12 - 23/12

Điều kiện đạt  Quà Nhận
Tích nạp đủ 1000 Lam Ngọc Trong thời gian diễn ra sự kiện  Skin Túc Mệnh Kazekage Gaara*1

 

BQT Hỏa Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ