Nạp Thẻ

【SỰ KIỆN】CHUỖI SỰ KIỆN ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG

06/10/2020

【SỰ KIỆN】CỰC ƯU ĐÃI VỚI TÍCH NẠP VÀ NẠP ĐƠN NHẬN QUÀ SIÊU KHỦNG

Các Nhẫn Giả thân mến, chào mừng đến với sự kiện siêu đặc biệt của Hỏa Chí Anh Hùng. BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện Cực ưu đãi với tích nạp và nạp đơn nhận quà HOT ! Đón xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

I. Sự Kiện Ngày 06/10

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Túc Mệnh

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 06/10 đến 23h59 ngày 06/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Ashura Naruto*1 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Đỏ*1 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*500
100 Tiên Nhân Jiraiya*1 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Đỏ*2 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*1000
200 Tiên Nhân Cóc*1 + Lục Đạo Âm Dương Độn*1 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Đỏ*3 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*2000
500 Lục Đạo Tiên Nhân*1 + Lục Đạo Âm Dương Độn*2 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Vàng*1 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*3000
1000 Zetsu Trắng•Obito*1 + Lục Đạo Âm Dương Độn*3 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Vàng*2 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*5000
2000 Dị Giới Sasuke*1 + Lục Đạo Âm Dương Độn*5 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Vàng*3 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*10000

 

*Đặc Biệt : Nạp Đạt Mốc 1000 trở lên sẽ nhận toàn bộ quà của mốc 50,100,200
Nạp Đạt Mốc 2000 trở lên sẽ nhận toàn bộ quà của mốc 50,100,200,500

2. Sự Kiện Phản Hồi Lợi Tức Ngày 06/10

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 06/10 đến 23h59 ngày 06/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Gói nạp đơn Phần Quà Nhận Được
20 Tụ Thần Đan*20 + Thiên tinh thạch*20 + Lễ Kim*1500 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*3
50 Tụ Thần Đan*50 + Thiên tinh thạch*50 + Lễ Kim*3000 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*6
100 Tụ Thần Đan*100 + Thiên tinh thạch*100 + Lễ Kim*7500 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*9
200 Tụ Thần Đan*200 + Thiên tinh thạch*200 + Lễ Kim*15000 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*12

Lưu ý:

- Mỗi 1 lần nạp mốc nạp đơn gói 20,50,100,200 sẽ nhận được 1 lần quà trong gói ( Mỗi gói nhận tối đa 10 lần )

   + Ví Dụ :

Nạp 10 lần 20 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 20 tương đương Tụ Thần Đan*200, Thiên Tinh Thạch*200 , Lễ Kim*10000 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*30
Nạp 10 lần 50 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 20 tương đương Tụ Thần Đan*200, Thiên Tinh Thạch*200 , Lễ Kim*10000 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*30
Nạp 10 lần 100 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 20 tương đương Tụ Thần Đan*200, Thiên Tinh Thạch*200 , Lễ Kim*10000 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*30
Nạp 10 lần 200 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 20 tương đương Tụ Thần Đan*200, Thiên Tinh Thạch*200 , Lễ Kim*10000 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*30

- ​Tổng cộng có thể nhận tối đa : Tụ Thần Đan*3700 + Thiên Tinh Thạch*3700 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*300 + Lễ Kim*270000 chỉ với 3700 lam ngọc

*Số lam ngọc trong sự kiện này vẫn tính vào sự kiện tích nạp.

 

II. Sự Kiện Ngày 07/10 - Tích Nạp Nhận Akatsuki

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 07/10 đến 23h59 ngày 07/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Kakuzu*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*100 + Đan thuộc tính Ấn*5 + Đan thuộc tính Nhẫn*5
100 Itachi*1+ Thẻ Akatsuki đỏ*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*200 + Đan thuộc tính Ấn*10 + Đan thuộc tính Nhẫn*10
200 Quà tự chọn Akatsuki đỏ*1+ Thẻ Akatsuki đỏ*2 + Đan tăng bậc Akatsuki*300 + Đan thuộc tính Ấn*15 + Đan thuộc tính Nhẫn*15
500 Thần Madara*1 + Thẻ Akatsuki Vàng*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*500 + Đan thuộc tính Ấn*20 + Đan thuộc tính Nhẫn*20
1000 Thần Tobi*1 + Thẻ Akatsuki Vàng*2 + Đan tăng bậc Akatsuki*1000 + Đan thuộc tính Ấn*25 + Đan thuộc tính Nhẫn*25
2000 Tiên Pháp Orochimaru*1 + Thẻ Akatsuki Vàng*3 + Đan tăng bậc Akatsuki*2000 + Đan thuộc tính Ấn*30 + Đan thuộc tính Nhẫn*30

*Đặc Biệt : Nạp Đạt Mốc 1000 trở lên sẽ nhận toàn bộ quà của mốc 50,100,200
Nạp Đạt Mốc 2000 trở lên sẽ nhận toàn bộ quà của mốc 50,100,200,500

III. Sự Kiện Ngày 08/10

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Konoha

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 08/10 đến 23h59 ngày 08/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Thuấn Thân Shisui*1 + Đan tăng bậc Konoha*100 + Đan Đột Phá Konoha*100 + Đan thuộc tính Konoha*5
100 Quà Mộc Diệp Đỏ Ngẫu Nhiên*1 + Đan tăng bậc Konoha*200 + Đan Đột Phá Konoha*200 + Đan thuộc tính Konoha*10
200 Minato thời không*1+ Thẻ Konoha đỏ*1 + Đan tăng bậc Konoha*300 + Đan Đột Phá Konoha*300 + Đan thuộc tính Konoha*15
500 Hokage Đệ Nhất*1 + Thẻ Konoha Vàng*1 + Đan tăng bậc Konoha*500 + Đan Đột Phá Konoha*500 + Đan thuộc tính Konoha*20
1000 Nanh Trắng*1 + Thẻ Konoha Vàng*2 + Đan tăng bậc Konoha*1000 + Đan Đột Phá Konoha*1000 + Đan thuộc tính Konoha*25
2000 Bạch Nhãn Hinata*1 + Thẻ Konoha Vàng*3 + Đan tăng bậc Konoha*2000 + Đan Đột Phá Konoha*2000 + Đan thuộc tính Konoha*30

 

*Đặc Biệt : Nạp Đạt Mốc 1000 trở lên sẽ nhận toàn bộ quà của mốc 50,100,200
Nạp Đạt Mốc 2000 trở lên sẽ nhận toàn bộ quà của mốc 50,100,200,500

2. Sự Kiện Phản Hồi Lợi Tức Ngày 08/10

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 08/10 đến 23h59 ngày 08/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Gói nạp đơn Phần Quà Nhận Được
20 Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.13*2 + Định Tinh Thạch*40 + Lễ Kim*1500 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*3
50 Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.15*2 + Định Tinh Thạch*100 + Lễ Kim*3000 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*6
100 Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.16*2 + Định tinh thạch*200 + Lễ Kim*7500 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*9
200 Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.20*2 + Định tinh thạch*400 + Lễ Kim*15000 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*12

Lưu ý:

- Mỗi 1 lần nạp mốc nạp đơn gói 20,50,100,200 sẽ nhận được 1 lần quà trong gói ( Mỗi gói nhận tối đa 10 lần )

   + Ví Dụ :

  • Nạp 10 lần 20 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 20 tương đương Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.13*20, Định Tinh Thạch*400 , Lễ Kim*10000 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*30
  • Nạp 10 lần 50 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 20 tương đương Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.15*20, Định Tinh Thạch*1000 , Lễ Kim*25000 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*60
  • Nạp 10 lần 100 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 20 tương đương Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.16*20, Định Tinh Thạch*2000 , Lễ Kim*50000 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*90
  • Nạp 10 lần 200 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 20 tương đương Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.20*20, Định Tinh Thạch*4000 , Lễ Kim*100000 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*120

- Tổng cộng có thể nhận tối đa : Túi tinh thạch mỗi loại*20 + Định tinh thạch*7400 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*300 + Lễ Kim*270000 chỉ với 3700 lam ngọc

*Số lam ngọc trong sự kiện này vẫn tính vào sự kiện tích nạp.

 

IV. Sự Kiện Ngày 09/10 - Tích Nạp Nhận Ngay Uế Thổ

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 09/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Uế Thổ Nagato*1 + Pha lê Uế Thổ*100 + Pha lê Kỹ Năng Uế Thổ*10 + Đan thuộc tính Kết Ấn*5
100 Uế Thổ Itachi*1 + Pha lê Uế Thổ*150 + Pha lê Kỹ Năng Uế Thổ*15 + Đan thuộc tính Kết Ấn*10
200 Uế Thổ Madara*1 + Thẻ Uế Thổ Đỏ*1 + Pha lê Uế Thổ*200 + Pha lê Kỹ Năng Uế Thổ*20 + Đan thuộc tính Kết Ấn*15
500 Uế Thổ Tobirama*1 + Thẻ Uế Thổ Đỏ*2 + Pha lê Uế Thổ*300 + Pha lê Kỹ Năng Uế Thổ*30 + Đan thuộc tính Kết Ấn*20
1000 Uế Thổ Kinkaku*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*1 + Pha lê Uế Thổ*400 + Pha lê Kỹ Năng Uế Thổ*50 + Đan thuộc tính Kết Ấn*30
2000 Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*2 + Pha lê Uế Thổ*500 + Pha lê Kỹ Năng Uế Thổ*100 + Đan thuộc tính Kết Ấn*50

 

*Đặc Biệt : Nạp Đạt Mốc 1000 trở lên sẽ nhận toàn bộ quà của mốc 50,100,200
Nạp Đạt Mốc 2000 trở lên sẽ nhận toàn bộ quà của mốc 50,100,200,500

V. Sự Kiện Ngày 10/10

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Ảo Thuật

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 10/10 đến 23h59 ngày 10/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Ảo Thuật Sasuke*1 + Đá Tăng Cấp Bát Môn*100 + Đá tăng cấp Trú Hổ*50 + Đan thuộc tính Độn Giáp*10
100 Ảo Thuật Itachi*1 + Đá Tăng Cấp Bát Môn*200 + Đá tăng cấp Trú Hổ*100 + Đan thuộc tính Độn Giáp*20
200 Ảo Thuật Madara*1 + Đá Tăng Cấp Bát Môn*400 + Đá tăng cấp Trú Hổ*200 + Đan thuộc tính Độn Giáp*40
500 Ảo Thuật Obito*1 + Đá Tăng Cấp Bát Môn*1000 + Đá tăng cấp Trú Hổ*500 + Đan thuộc tính Độn Giáp*80
1000 Ảo Thuật Kakashi*1 + Đá Tăng Cấp Bát Môn*2000 + Đá tăng cấp Trú Hổ*1000 + Đan thuộc tính Độn Giáp*160
2000 Ảo Thuật Thiếu Niên-Itachi*1 + Đá Tăng Cấp Bát Môn*4000 + Đá tăng cấp Trú Hổ*2000 + Đan thuộc tính Độn Giáp*320

 

*Đặc Biệt : Nạp Đạt Mốc 1000 trở lên sẽ nhận toàn bộ quà của mốc 50,100,200
Nạp Đạt Mốc 2000 trở lên sẽ nhận toàn bộ quà của mốc 50,100,200,500

2. Sự Kiện Phản Hồi Lợi Tức Ngày 10/10

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 10/10 đến 23h59 ngày 10/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Gói nạp đơn Phần Quà Nhận Được
20 Đan lĩnh ngộ*50 , Đan tiến bậc Ảo Thuật*50 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*3
50 Đan lĩnh ngộ*100 , Đan tiến bậc Ảo Thuật*100 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*6
100 Đan lĩnh ngộ*200 , Đan tiến bậc Ảo Thuật*200 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*9
200 Đan lĩnh ngộ*300 , Đan tiến bậc Ảo Thuật*300 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*12

 

Lưu ý:

- Mỗi 1 lần nạp mốc nạp đơn gói 20,50,100,200 sẽ nhận được 1 lần quà trong gói ( Mỗi gói nhận tối đa 10 lần )

   + Ví Dụ :

  • Nạp 10 lần 20 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 20 tương đương Đan lĩnh ngộ*500, Đan tiến bậc ảo thuật*500, Đan thuộc tính ngẫu nhiên*30
  • Nạp 10 lần 50 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 50 tương đương Đan lĩnh ngộ*1000, Đan tiến bậc ảo thuật*1000, Đan thuộc tính ngẫu nhiên*60
  • Nạp 10 lần 100 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 100 tương đương Đan lĩnh ngộ*2000, Đan tiến bậc ảo thuật*2000, Đan thuộc tính ngẫu nhiên*90
  • Nạp 10 lần 200 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 200 tương đương Đan lĩnh ngộ*3000, Đan tiến bậc ảo thuật*3000, Đan thuộc tính ngẫu nhiên*120

- ​Tổng cộng có thể nhận tối đa : Đan lĩnh ngộ*6500 + Đan tiến bậc ảo thuật*6500 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*300 chỉ với 3700 lam ngọc

*Số lam ngọc trong sự kiện này vẫn tính vào sự kiện tích nạp.

VI. Sự Kiện Ngày 11/10 - Tích Nạp Nhận Ngay Đồng Đội Khủng

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 11/10 đến 23h59 ngày 11/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Sarutobi Hiruzen*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*100 + Đá kỹ năng đặc biệt*10 + Đan thuộc tính Nhẫn Hoàn*5
100 Senju Tobirama*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*200 + Đá kỹ năng đặc biệt*15 + Đan thuộc tính Nhẫn Hoàn*10
200 Quà tự chọn Đồng Đội Đỏ*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*300 + Đá kỹ năng đặc biệt*20 + Đan thuộc tính Nhẫn Hoàn*15
500 Might Guy*1 + Thẻ Đồng Đội Đỏ*2 + Đan tăng bậc Đồng Đội*500 + Đá kỹ năng đặc biệt*30 + Đan thuộc tính Nhẫn Hoàn*20
1000 Kabuto*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*700 + Đá kỹ năng đặc biệt*50 + Đan thuộc tính Nhẫn Hoàn*25
2000 Minato*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*2 + Đan tăng bậc Đồng Đội*1000 + Đá kỹ năng đặc biệt*100 + Đan thuộc tính Nhẫn Hoàn*30

 

*Đặc Biệt : Nạp Đạt Mốc 1000 trở lên sẽ nhận toàn bộ quà của mốc 50,100,200
Nạp Đạt Mốc 2000 trở lên sẽ nhận toàn bộ quà của mốc 50,100,200,500

 

Lưu ý:

- Danh sách nhẫn giả nạp đạt mốc sẽ được tổng kết và gửi quà qua thư trong vòng 24~48h sau khi kết thúc sự kiện.
- Sự kiện là Tích Nạp mốc nào nhận mốc đấy, không tính cộng dồn. 

- Quà chỉ áp dụng cho các giao dịch nạp trong thời gian sự kiện diễn ra, ngoài thời gian sự kiện sẽ không được tính tích lũy.

 

 

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

 

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ