Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Đánh Dấu Ngày Trở Lại

07/04/2021

【Sự Kiện】Đánh Dấu Ngày Trở Lại

Các Nhẫn Giả thân mến, Để đánh dấu ngày trở lại.BQT Hỏa Chí thân gửi đến các nhẫn giả chuỗi sự kiện ưu đãi tháng 4,các nhẫn giả hãy nhanh tay tham gia nhé

I. Sự kiện Đánh Dấu Ngày Trở Lại

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )
1.Ảo thuật trở lại 08/04
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Thẻ Uchiha Naori*1 + Đan tiến bậc ảo thuật*10000 + Đan lĩnh ngộ*10000 + Vàng*20000
100 Thẻ Uchiha Danzo*1 + Đan tiến bậc ảo thuật*20000 + Đan lĩnh ngộ*20000 + Vàng*40000
200 Thẻ Chú Ấn - Sasuke*1 + Đan tiến bậc ảo thuật*30000 + Đan lĩnh ngộ*30000 + Vàng*60000
500 Thẻ Taka-Juugo*1 + Đan tiến bậc ảo thuật*50000 + Đan lĩnh ngộ*50000 + Vàng*100000

 

Đạt Mốc 75 nhận thêm Thẻ Ảo thuật Ám Kim*1
Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Ảo Thuật Ám Kim*3
Đạt Mốc 300 nhận thêm Thẻ Ảo Thuật Ám Kim*6
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Ảo Thuật Ám Kim*10

2.Thần Binh Trở Lại 09/04
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Hồ Lô Cát*1 + Tụ Linh Châu*5000 + Đan Ngưng Thần*250 + Đá Tiên Linh*5000 + Thần Dụ Tinh Hoa*250 + Vàng*20000
100 Hồ Lô Cát*2 + Tụ Linh Châu*10000 + Đan Ngưng Thần*500 + Đá Tiên Linh*10000 + Thần Dụ Tinh Hoa*500 + Vàng*40000
200 Rối Sasori*1 + Tụ Linh Châu*15000 + Đan Ngưng Thần*750 + Đá Tiên Linh*15000 + Thần Dụ Tinh Hoa*750 + Vàng*60000
500 Lưới Hái Tử Thần*1 + Tụ Linh Châu*30000 + Đan Ngưng Thần*1500 + Đá Tiên Linh*30000 + Thần Dụ Tinh Hoa*1500 + Vàng*100000

 

Đạt Mốc 75 nhận thêm Thẻ Kunai Ninja Ám Kim*1
Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Kunai Ninja Ám Kim*3
Đạt Mốc 300 nhận thêm Thẻ Kunai Ninja Ám Kim*6
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Kunai Ninja Ám Kim*10

3.Tiên Khí Trở Lại 10/04
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Tiên - Kiếm Lôi Thần*1 + Sách kỹ năng tiên khí đỏ*50 + Quà thánh phách vàng*20 + Mảnh Đá Thánh Phách*5000 + Vàng*20000
100 Tiên - Kiếm Lôi Thần*2 + Sách kỹ năng tiên khí đỏ*100 + Quà thánh phách vàng*40 + Mảnh Đá Thánh Phách*10000 + Vàng*40000
200 Tiên - Thiên Trảo Mâu*1 + Sách kỹ năng tiên khí đỏ*200 + Quà thánh phách vàng*60 + Mảnh Đá Thánh Phách*15000 + Vàng*60000
500 Tiên - Ngọc Bát Xích*1 + Sách kỹ năng tiên khí đỏ*500 + Quà thánh phách vàng*100 + Mảnh Đá Thánh Phách*30000 + Vàng*100000

 

Đạt Mốc 75 nhận thêm Thẻ Tiên Khí Ám Kim*1
Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Tiên Khí Ám Kim*3
Đạt Mốc 300 nhận thêm Thẻ Tiên Khí Ám Kim*6
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Tiên Khí Ám Kim*10

4.Túc mệnh Trở Lại 11/04
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Kazekage Gaara*1 + Đan tăng bậc Túc Mệnh*10000 + Quà huyết kế giới hạn Vàng*10 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*10000 + Vàng*20000
100 Kazekage Gaara*2 + Đan tăng bậc Túc Mệnh*20000 + Quà huyết kế giới hạn Vàng*20 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*20000 + Vàng*40000
200 Túc Mệnh Zabura*1 + Đan tăng bậc Túc Mệnh*30000 + Quà huyết kế giới hạn Vàng*30 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*30000 + Vàng*60000
500 Túc Mệnh Tiên Nhân Naruto*1 + Đan tăng bậc Túc Mệnh*50000 + Quà huyết kế giới hạn Vàng*50 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*50000 + Vàng*100000

 

Đạt Mốc 75 nhận thêm Thẻ Túc Mệnh Ám Kim*1
Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Túc Mệnh Ám Kim*3
Đạt Mốc 300 nhận thêm Thẻ Túc Mệnh Ám Kim*6
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Túc Mệnh Ám Kim*10

5.Kaguya Trở Lại 12/04
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Huyết kế giới hạn Toneri*1 + Đan tăng bậc Kaguya*10000 + Độn thuật Kaguya Từ Độn*5 + Vàng*20000
100 Huyết kế giới hạn Toneri*2 + Đan tăng bậc Kaguya*20000 + Độn thuật Kaguya Tinh Độn*5 + Vàng*40000
200 Huyết kế giới hạn Kinshiki*1 + Đan tăng bậc Kaguya*30000 + Độn thuật Kaguya Cương Độn*5 + Vàng*60000
500 Huyết kế giới hạn Momoshiki*1 + Đan tăng bậc Kaguya*50000 + Độn thuật Kaguya Tấn Độn*5 + Vàng*100000

 

Đạt Mốc 75 nhận thêm Thẻ Kaguya Ám Kim*1
Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Kaguya Ám Kim*3
Đạt Mốc 300 nhận thêm Thẻ Kaguya Ám Kim*6
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Kaguya Ám Kim*10

 
II. Tích nạp toàn bộ chuỗi sự kiện 08/04 - 12/04

Trong thời gian sự kiện từ ngày 08/04 - 12/04 nạp đủ mốc sẽ nhận được quà siêu hấp dẫn

Phạm vi: All Server

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
200 Rượu Nho*1
500 Thẻ Thức Ăn Ám Kim*5
1000 Quà tinh thạch Ngẫu Nhiên Lv.25*25
2000 Rương Trang Bị Kỳ Lân Thánh 3 sao*25
3000 Phiếu Quay Thưởng Ngũ Hành*3000

 

Lưu ý : Nạp mốc cao nhận toàn bộ quà mốc thấp ( có cộng dồn )

 

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ