Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Đột Phá Lực Chiến

18/01/2021

【Sự Kiện】Đột Phá Lực Chiến

Các Nhẫn Giả thân mến, các nhẫn giả đang đến với một sự kiện siêu đặc sắc của Hỏa Chí Anh Hùng. BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện Đột Phá Lực Chiến với những phần quà cực HOT cho những ngày đông lạnh giá đây! Đón xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

I. Ưu Đãi Tích Nạp Ngày 19/01 - 23/01
1. Tích Nạp Nhận Bạn Chiến Chí Tôn 19/01
Phạm vi: All Server

Tên Gói  Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
Bạn Chiến 1 50 Quà Tự Chọn Bạn Chiến Chí Tôn II*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*2 + Nguyên Đan*1000 + Đan tăng bậc bạn chiến*2000 + Đan thuộc tính Bạn Chiến*50
Bạn Chiến 2 100 Quà Tự Chọn Bạn Chiến Chí Tôn II*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*4 + Nguyên Đan*2000 + Đan tăng bậc bạn chiến*4000 + Đan thuộc tính Bạn Chiến*100
Bạn Chiến 3  200 Quà Tự Chọn Bạn Chiến Chí Tôn III*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*4 + Nguyên Đan*4000 + Đan tăng bậc bạn chiến*8000 + Đan thuộc tính Bạn Chiến*200
Bạn Chiến 4 300 Quà Tự Chọn Bạn Chiến Chí Tôn III*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*6 + Nguyên Đan*6000 + Đan tăng bậc bạn chiến*12000 + Đan thuộc tính Bạn Chiến*300
Bạn Chiến 5 500 Quà Tự Chọn Bạn Chiến Chí Tôn IV*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*8 + Nguyên Đan*10000 + Đan tăng bậc bạn chiến*20000 + Đan thuộc tính Bạn Chiến*500


2. Hóa Thân Vĩ Thú Jinchuuriki 20/01
Phạm vi: All Server

 

Tên Gói  Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
Jinchuuriki 1 50 Quà tự chọn Jinchuuriki Chí Tôn II*1 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*2 + Đan tiến bậc Thú Trận*2000 + Đan thuộc tính Jinchuuriki*50
Jinchuuriki 2  100 Quà tự chọn Jinchuuriki Chí Tôn II*1 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*4 + Đan tiến bậc Thú Trận*4000 + Đan thuộc tính Jinchuuriki*100
Jinchuuriki 4 200 Quà tự chọn Jinchuuriki Chí Tôn III*1 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*4 + Đan tiến bậc Thú Trận*8000 + Đan thuộc tính Jinchuuriki*200
Jinchuuriki 4 300 Quà tự chọn Jinchuuriki Chí Tôn III*1 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*6 + Đan tiến bậc Thú Trận*12000 + Đan thuộc tính Jinchuuriki*300

Jinchuuriki 5

 

500 Quà tự chọn Jinchuuriki Chí Tôn IV*1 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*8 + Đan tiến bậc Thú Trận*20000 + Đan thuộc tính Jinchuuriki*500


3. Nhẫn Giả Mang Hỏa Chí Konoha 21/01
Phạm vi: All Server

 

 

Tên Gói  Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
Konoha 1 50 Quà tự chọn Konoha Chí Tôn II*1 + Thẻ Konoha Vàng*2 + Đan đột phá Konoha*2000 + Đan thuộc tính Konoha*50
Konoha 2 100 Quà tự chọn Konoha Chí Tôn II*1 + Thẻ Konoha Vàng*4 + Đan đột phá Konoha*4000 + Đan thuộc tính Konoha*100
Konoha 3 200 Quà tự chọn Konoha Chí Tôn III*1 + Thẻ Konoha Vàng*4 + Đan đột phá Konoha*6000 + Đan thuộc tính Konoha*200
Konoha 4 300 Quà tự chọn Konoha Chí Tôn III*1 + Thẻ Konoha Vàng*6 + Đan đột phá Konoha*8000 + Đan thuộc tính Konoha*300
Konoha 5  500 Quà tự chọn Konoha Chí Tôn IV*1 + Thẻ Konoha Vàng*8 + Đan đột phá Konoha*10000 + Đan thuộc tính Konoha*500


4. Tạp Giới Chuyển Sinh Uế Thổ 22/01
Phạm vi: All Server

 

 

Tên Gói  Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
 Combo Uế Thổ 1 50 Quà tự chọn Uế Thổ Chí Tôn II*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*2 + Pha lê kỹ năng uế thổ*200 + Đan thuộc tính Kết Ấn*25 + Đan thuộc tính Tế Bào*25
 Combo Uế Thổ 2 100 Quà tự chọn Uế Thổ Chí Tôn II*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*4 + Pha lê kỹ năng uế thổ*300 + Đan thuộc tính Kết Ấn*50 + Đan thuộc tính Tế Bào*50
 Combo Uế Thổ 3 200 Quà tự chọn Uế Thổ Chí Tôn III*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*4 + Pha lê kỹ năng uế thổ*400 + Đan thuộc tính Kết Ấn*100 + Đan thuộc tính Tế Bào*100
 Combo Uế Thổ 4  300 Quà tự chọn Uế Thổ Chí Tôn III*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*6 + Pha lê kỹ năng uế thổ*500 + Đan thuộc tính Kết Ấn*150 + Đan thuộc tính Tế Bào*150
 Combo Uế Thổ 5 500 Quà tự chọn Uế Thổ Chí Tôn IV*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*8 + Pha lê kỹ năng uế thổ*600 + Đan thuộc tính Kết Ấn*250 + Đan thuộc tính Tế Bào*250


5. Đồng Đội Chí Tôn 23/01
Phạm vi: All Server

 

 

Tên Gói  Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
 Combo Đồng Đội 1 50 Quà Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn II*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*2 + Đan tăng bậc Đồng Đội*2000 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*20
 Combo Đồng Đội 2  100 Quà Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn II*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*4 + Đan tăng bậc Đồng Đội*4000 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*30
 Combo Đồng Đội 3 200 Quà Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn III*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*4 + Đan tăng bậc Đồng Đội*6000 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*40
 Combo Đồng Đội 4  300 Quà Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn III*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*6 + Đan tăng bậc Đồng Đội*8000 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*50
 Combo Đồng Đội 5 500 Quà Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn IV*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*8 + Đan tăng bậc Đồng Đội*10000 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*60

 

II. Tích Nạp Liên Tiếp 19/01 - 23/01
Điều kiện đạt Điều Kiện Nhận Quà nhận

Điều kiện đạt Điều Kiện Nhận Quà nhận
Nạp 100 Lam Ngọc Mỗi Ngày 1/5 Tổng Số Ngày Đan Lĩnh Ngộ*1000 + Thẻ Ảo Thuật Vàng*1 + Thẻ Ảo Thuật Obito*1 + Vàng*20000
Nạp 100 Lam Ngọc Mỗi Ngày 2/5 Tổng Số Ngày Đan Lĩnh Ngộ*2000 + Thẻ Ảo Thuật Vàng*1 + Thẻ Ảo Thuật Kakashi*1 + Vàng*40000
Nạp 100 Lam Ngọc Mỗi Ngày 3/5 Tổng Số Ngày Đan Lĩnh Ngộ*3000 + Thẻ Ảo Thuật Vàng*2 + Thẻ Ảo Thuật Thiếu Niên itachi*1 + Vàng*60000
Nạp 100 Lam Ngọc Mỗi Ngày4 4/5 Tổng Số Ngày Đan Lĩnh Ngộ*4000 + Thẻ Ảo Thuật Vàng*2 + Thẻ Ảo Thuật Bóng Tối Sasuke*1 + Vàng*80000
Nạp 100 Lam Ngọc Mỗi Ngày 5/5 Tổng Số Ngày Đan Tiến Bậc Ảo Thuật*10000 + Thẻ Ảo Thuật Ám Kim*2 + Thẻ Ảo Thuật Naori Uchiha*1 + Vàng*100000


- Đạt Mốc cao sẽ nhận toàn bộ quà của mốc thấp VD : Mốc 3/5 sẽ nhận quà của mốc 3/5, 2/5 và 1/5

III. Tích Nạp Đạt Mốc 19/01 - 23/01

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
1000 Avatar Itachi/Tsunade*1 + Bộ Skin Túc Mệnh ( Lục Đạo Tiên Nhân,Zetsu Trắng Obito, Dị Giới Sasuke, Dị Giới Naruto, Kazekage Gaara )*1


- Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đủ 1000 Lam ngọc sẽ nhận được phần quà thưởng thêm

 

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ