Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Đua Top Tháng 3 Đột Phá Chiến Lực

02/03/2021

【Sự Kiện】Đua Top Tháng 3 Đột Phá Chiến Lực

Đến hẹn lại lên, các Nhẫn giả đã sẵn sàng cho cuộc đua tháng 3 chưa ạ? BQT Hoả Chí xin gửi đến thông tin chi tiết đua top tháng 3 như sau

1. Sự kiện Tăng Trưởng Lực Chiến Tháng 03

Phạm vi: All server

Thời gian: 22h05 ngày 01/03 đến 22h00 ngày 25/03
 

Mốc Lực Chiến Phần Quà Nhận Được
TOP 1 ( trên 1.000.000.000 lực chiến ) Vĩnh Hằng-Madara*1 + Không Trận-Orochimaru*1 + Rượu Nho*1 + Thiên Tiên Trảo Mâu*1 + Rối Sasori*1 + 1.000.000 Vàng + Diệu Quang Tinh Thạch Lv25*10 + Ngọc Ngũ Hành*1000 ( Vinh danh độc quyền Hokage Đệ Nhị )
1.000.000.000  Hokage Đệ Nhất Ám Kim*1 + Ninja Phản Bội Pain*1 + Rượu Nho*1 + Thiên Tiên Trảo Mâu*1 + Rối Sasori + 800.000 Vàng + Diệu Quang Tinh Thạch Lv24*10 + Ngọc Ngũ Hành*500
800.000.000  Hokage Đệ Nhất Ám Kim*1 + Ninja Phản Bội Pain*1 + Mì Udon Trứng Cá*1 + Hồ Lô Cát*1 + Vàng*600.000 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.23*10 + Ngọc Ngũ Hành*400
600.000.000  Hokage Đệ Tam Ám Kim*1 + Ninja phản bội Kakuzu*1 + Mì Udon Trứng Cá*1 + Hồ Lô Cát*1 + Vàng*400.000 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv21*8 + Ngọc Ngũ Hành*300
400.000.000  Kakuzu Ám Kim*1 + Thẻ Akatsuki Ám Kim*5 + Bánh Dẻo Đậu Xanh*1 + Vàng*300.000 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.21*6 + Ngọc Ngũ Hành*200
300.000.000  Hokage Đệ Tam Ám Kim*1 + Thẻ Đồng Đội Ám Kim*3 + Vàng*200.000 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.21*5 + Ngọc Ngũ Hành*100
200.000.000  Chiriku*1 + Giáng Sinh Konan*1 + Humberger-Cola*1 + Vàng*100.000 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.21*3
100.000.000  Giáng Sinh Konan*1 + Phù Phong Ấn*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.21*2 + Vàng*50.000

*Lưu ý:

- Đây không phải sự kiện đua top

- Trong thời gian diễn ra sự kiện lực chiến tăng trưởng đạt mốc sẽ nhận được quà mốc cao nhất đạt được ( không cộng dồn ).

- Đạt trên 1.000.000.000 lực chiến tăng trưởng và đạt TOP 1 sẽ nhận quà riêng

2. Sự kiện Nạp Đạt Mốc Tháng 3

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 01/03 đến 23h59 ngày 20/03

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
10000  Bộ Độn Thuật ( Konoha, Jinchuriki ) Tấn Độn*5 + Konoha Bách Hào - Tsunade*1 + Thú Hóa - Youko Ám Kim*1 + Rượu Nho*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*10 + Thẻ Jinchuuriki*10 + Thẻ Thức Ăn Ám Kim*10
8000  Bộ Độn Thuật ( Konoha, Jinchuriki ) Cương Độn*5 + Konoha Bách Hào-Tsunade*1 + Rượu Nho*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*8 + Thẻ Thức Ăn Ám Kim*8
6000  Bộ Độn Thuật ( Konoha, Jinchuriki ) Tinh Độn*5 + Thú Hóa-Youko Ám Kim*1 + Rượu Nho*1 + Thẻ Jinchuuriki*6 + Thẻ Thức Ăn Ám Kim*6
4000  Bộ Độn Thuật ( Konoha, Jinchuriki ) Từ Độn*5 + Tiên Nhân - Jiraiya*1 + Thú Hóa - Hachimata*1 + Rượu Nho*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*4 + Thẻ Jinchuuriki*4
2000  Bộ Độn Thuật ( Konoha, Jinchuriki ) Viêm Độn*5 + Tiên Nhân - Jiraiya*1 + Thú Hóa - Hachimata*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*3 + Thẻ Jinchuuriki*3
1000  Bộ Độn Thuật ( Konoha, Jinchuriki ) Lam Độn*5 + Nhất Vĩ - Naruto*1 + Thú Hóa - Kaku*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*2 + Thẻ Jinchuuriki*2
500  Bộ Độn Thuật ( Konoha, Jinchuriki ) Bộc Độn*5 + Tiên Nhân Naruto*1 + Thú Hóa - Raiju*1 + Thẻ Konoha Vàng*2 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*2
   

*Lưu ý:

- Đây không phải sự kiện đua top

- Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đủ số lam ngọc đạt mốc sẽ nhận được quà mốc cao nhất đạt được ( không cộng dồn ).

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ