Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Đua Top Tháng 4 Đột Phá Cực Hạn

06/04/2021

【Sự Kiện】Đua Top Tháng 4 Đột Phá Cực Hạn

Đến hẹn lại lên, các Nhẫn giả đã sẵn sàng cho cuộc đua tháng 4 chưa ạ? BQT Hoả Chí xin gửi đến thông tin chi tiết đua top tháng 4 như sau

1. Sự kiện Tăng Trưởng Lực Chiến Tháng 04

Phạm vi: All server

Thời gian: 22h05 ngày 01/04 đến 22h00 ngày 25/04
 

Mốc Lực Chiến Phần Quà nhận Được
TOP 1 ( trên 1.000.000.000 lực chiến ) Ảo Thuật Taka-Juugo*1 + Thú Hóa Youko*1 + Bánh Mochi*1 + Bạn Chiến Haruma - Lục Đạo*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.25*20 + Ngọc Ngũ Hành*2000 + Vàng*1.000.000 + Thẻ Thức Ăn Ám Kim*10 + Vinh dự đặc quyền Hokage Đệ Tam
1.000.000.000  Ảo Thuật Taka-Juugo*1 + Thú Hóa Youko*1 + Bánh Mochi*1 + Bạn Chiến Haruma•Lục Đạo*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.25*10 + Ngọc Ngũ Hành*1000 + Vàng*800.000 + Thẻ Thức Ăn Ám Kim*5
800.000.000  Ảo Thuật Chú Ấn Sasuke*1 + Thú Hóa Hachimata*1 + Rượu Nho*1 + Bạn Chiến Lee•Guy*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.25*8 + Ngọc Ngũ Hành*800 + Vàng*400.000 + Thẻ Thức Ăn Ám Kim*4
600.000.000  Ảo Thuật Chú Ấn Sasuke*1 + Thú Hóa Hachimata*1 + Rượu Nho*1 + Bạn Chiến Lee•Guy*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.25*6 + Ngọc Ngũ Hành*600 + Vàng*300.000 + Thẻ Thức Ăn Ám Kim*3
400.000.000  Ảo Thuật Danzou*1 + Thú Hóa Kaku*1 + Bạn Chiến Bát Vỹ•Raikage*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.25*4 + Ngọc Ngũ Hành*400 + Vàng*200.000 + Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2
200.000.000  Ảo thuât Naori*1 + Rượu Nho*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv25*2 + Ngọc Ngũ hành*200 + Vàng*100.000 + Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
100.000.000  Bạn Chiến Bát Vỹ•Raikage*1 + Rượu Nho*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.24*2 + Ngọc Ngũ Hành*100 + Vàng*80.000
50.000.000  Rượu Nho*1 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv23*2 + Ngọc Ngũ Hành*50 + Vàng*50.000

 

*Đặc Biệt : Nhẫn Giả ❤ Lan Anh s398 đạt TOP 1 lực chiến tháng 3 nhận vinh dự đặc quyền Hokage Đệ Nhị với mức ưu đãi sự kiện tháng 4 như sau :

- Quà tăng trưởng lực chiến nhận thêm 50% nếu đạt mốc lực chiến tháng 4 ( không tính các vật phẩm số lượng bằng 1 )

- Chiết khấu 20% đối với sự kiện Nạp Đạt Mốc Tháng 4 ( Ví dụ chỉ cần nạp 4000 Lam Ngọc sẽ nhận được quà của mốc 5000 Lam Ngọc ).

*Lưu ý:

- Đây không phải sự kiện đua top

- Trong thời gian diễn ra sự kiện lực chiến tăng trưởng đạt mốc sẽ nhận được quà mốc cao nhất đạt được ( không cộng dồn ).

- Đạt trên 1.000.000.000 lực chiến tăng trưởng và đạt TOP 1 sẽ nhận quà riêng

2. Sự kiện Nạp Đạt Mốc Tháng 4

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 01/04 đến 23h59 ngày 20/04

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
5000  Tiên Ngọc - Bát Xích*1 + Thẻ Tiên Khí Ám Kim*10 + Lưỡi hái Tử Thần*1 + Thẻ Kunai Ninja Ám Kim*10 + Phiếu quay thưởng ngũ hành*2500
4000  Tiên Ngọc - Bát Xích*1 + Thẻ Tiên Khí Ám Kim*8 + Lưỡi hái Tử Thần*1 + Thẻ Kunai Ninja Ám Kim*8 + Phiếu quay thưởng ngũ hành*2000
3000  Tiên Ngọc - Bát Xích*1 + Thẻ Tiên Khí Ám Kim*6 + Lưỡi hái Tử Thần*1 + Thẻ Kunai Ninja Ám Kim*6 + Phiếu quay thưởng ngũ hành*1500
2000  Tiên Ngọc - Bát Xích*1 + Thẻ Tiên Khí Ám Kim*4 + Lưỡi hái Tử Thần*1 + Thẻ Kunai Ninja Ám Kim*4 + Phiếu quay thưởng ngũ hành*1000
1000  Tiên Ngọc - Bát Xích*1 + Thẻ Tiên Khí Ám Kim*2 + Lưỡi hái Tử Thần*1 + Thẻ Kunai Ninja Ám Kim*2 + Phiếu quay thưởng ngũ hành*500
500  Tiên Ngọc - Bát Xích*1 + Thẻ Tiên Khí Ám Kim*1 + Lưỡi hái Tử Thần*1 + Thẻ Kunai Ninja Ám Kim*1 + Phiếu quay thưởng ngũ hành*250

*Lưu ý:

- Đây không phải sự kiện đua top

- Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đủ số lam ngọc đạt mốc sẽ nhận được quà mốc cao nhất đạt được ( không cộng dồn ).

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ