Nạp Thẻ

【SỰ KIỆN】MỞ BÁT NHẬN QUÀ SẮM NGAY TƯỚNG SỊN

16/10/2020

【SỰ KIỆN】MỞ BÁT NHẬN QUÀ SẮM NGAY TƯỚNG SỊN

Các Nhẫn Giả thân mến, chào mừng đến với sự kiện siêu đặc biệt của Hỏa Chí Anh Hùng. BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện Cực ưu đãi với tích nạp nhận tướng sịn ! Đón xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

1. Sự Kiện Ngày 13/10 - Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Bạn Chiến

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 13/10 đến 23h59 ngày 13/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Minato•Kusina*1 + Đan tiến bậc bạn chiến*200 + Nguyên đan*100 + Đan thuộc tính bạn chiến*10
100 Kakashi•Guy*1 + Đan tiến bậc bạn chiến*400 + Nguyên đan*200 + Đan thuộc tính bạn chiến*15
200 Madara•Obito*1 + Đan tiến bậc bạn chiến*800 + Nguyên đan*400 + Đan thuộc tính bạn chiến*25
500 Sasuke•Naruto*1 + Đan tiến bậc bạn chiến*1200 + Nguyên đan*600 + Đan thuộc tính bạn chiến*40
1000 Sasuke•Naruto*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*1 + Đan tiến bậc bạn chiến*2000 + Nguyên đan*1000 + Đan thuộc tính bạn chiến*80

 

 

2. Sự Kiện Ngày 14/10 - Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Truyền Thuyết Konoha Bạch Nhãn Hinata

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 14/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Minato Thời Không*1 + Đan tiến bậc Konoha*200 + Đan đột phá Konoha*200 + Đan thuộc tính Konoha*10
100 Hokage Đệ Thất*1 + Đan tiến bậc Konoha*400 + Đan đột phá Konoha*400 + Đan thuộc tính Konoha*20
200 Hokage Đệ Nhất*1 + Đan tiến bậc Konoha*1000 + Đan đột phá Konoha*1000 + Đan thuộc tính Konoha*30
500 Nanh Trắng*1 + Thẻ Konoha Vàng*1 + Đan tiến bậc Konoha*1500 + Đan đột phá Konoha*1500 + Đan thuộc tính Konoha*45
1000 Bạch Nhãn Hinata*1 + Thẻ Konoha Vàng*2 + Đan tiến bậc Konoha*2000 + Đan đột phá Konoha*2000 + Đan thuộc tính Konoha*60

 

 

3. Sự Kiện Ngày 15/10 - Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Skin Kaguya Lục Đạo Madara

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 15/10 đến 23h59 ngày 15/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Momosiki Otsutsuki*1 + Đan tiến bậc Kaguya*300 + Đá tẩy luyện pháp khí cao*30 + Đan thuộc tính Kaguya*30
100 Kinshiki Otsutsuki*1 + Đan tiến bậc Kaguya*500 + Đá tẩy luyện pháp khí cao*50 + Đan thuộc tính Kaguya*50
200 Giáng Sinh Kaguya*1 + Đan tiến bậc Kaguya*700 + Đá tẩy luyện pháp khí cao*70 + Đan thuộc tính Kaguya*70
500 Otsutsuki Madara Tiên Nhân*1 + Đan tiến bậc Kaguya*1000 + Đá tẩy luyện pháp khí cao*100 + Đan thuộc tính Kaguya*100
1000 Lục Đạo Madara*1 + Đan tiến bậc Kaguya*1500 + Đá tẩy luyện pháp khí cao*150 + Đan thuộc tính Kaguya*150

 

 

4. Sự Kiện Ngày 16/10 - Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Skin Tục Mệnh

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 16/10 đến 23h59 ngày 16/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Tiên Nhân Jiraiya*1 + Đan tăng bậc túc mệnh*100 + Đan thuộc tính túc mệnh*10
100 Tiên Nhân Cóc*1 + Đan tăng bậc túc mệnh*200 + Đan thuộc tính túc mệnh*20
200 Lục Đạo Tiên Nhân*1 + Đan tăng bậc túc mệnh*400 + Đan thuộc tính túc mệnh*40
500 Zetsu Trắng•Obito*1 + Đan tăng bậc túc mệnh*600 + Đan thuộc tính túc mệnh*60
1000 Dị giới Sasuke*1 + Đan tăng bậc túc mệnh*1000 + Đan thuộc tính túc mệnh*100

 

 

 

5. Sự Kiện Ngày 17/10 - Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Đồng Đội

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 17/10 đến 23h59 ngày 17/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

 

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Yagura*1 + Đan tăng bậc đồng đội*200 + Đan thuộc tính nhẫn hoàn*5 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*5
100 Quà tự chọn đồng đội đỏ*1 + Đan tăng bậc đồng đội*400 + Đan thuộc tính nhẫn hoàn*10 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*10
200 Might Guy*1 + Đan tăng bậc đồng đội*800 + Đan thuộc tính nhẫn hoàn*20 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*20
500 Kabuto*1 + Thẻ đồng đội Đỏ*1 + Đan tăng bậc đồng đội*1200 + Đan thuộc tính nhẫn hoàn*30 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*30
1000 Minato*1 + Thẻ đồng đội Vàng*1 + Đan tăng bậc đồng đội*2000 + Đan thuộc tính Nhẫn Hoàn*50 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*50

 

 

6. Sự Kiện Ngày 18/10 - Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Jinchuuriki

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 18/10 đến 23h59 ngày 18/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Cửu Vĩ*1 + Đan tiến bậc Mệnh Cách*200 + Đan tiến bậc Thú Tinh*200 + Đan đột phá Thú Tinh*10
100 Thú Hóa Nekomata*1 + Đan tiến bậc Mệnh Cách*400 + Đan tiến bậc Thú Tinh*400 + Đan đột phá Thú Tinh*20
200 Thú Hóa Isonade*1 + Đan tiến bậc Mệnh Cách*800 + Đan tiến bậc Thú Tinh*800 + Đan đột phá Thú Tinh*40
500 Thú Hóa Sokou*1 +Thẻ Jinchuuriki Đỏ*1 + Đan tiến bậc Mệnh Cách*1200 + Đan tiến bậc Thú Tinh*1200 + Đan đột phá Thú Tinh*60
1000 Thú Hóa Houkou*1 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*1 + Đan tiến bậc Mệnh Cách*2000 + Đan tiến bậc Thú Tinh*2000 + Đan đột phá Thú Tinh*100

 

 

7. Sự Kiện Ngày 19/10 - Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Uế Thổ

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 19/10 đến 23h59 ngày 19/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Uế Thổ Nagato*1 + Pha lê Uế Thổ*200 + Đan thuộc tính Kết Ấn*5 + Đan thuộc tính Tế Bào*5
100 Uế Thổ Hokage Đệ Nhị Đỏ*1 + Pha lê Uế Thổ*400 + Đan thuộc tính Kết Ấn*10 + Đan thuộc tính Tế Bào*10
200 Uế Thổ Tobirama Vàng*1 + Pha lê Uế Thổ*600 + Đan thuộc tính Kết Ấn*20 + Đan thuộc tính Tế Bào*20
500 Uế Thổ Kinkaku*1 + Thẻ Uế Thổ Đỏ*1 + Pha lê Uế Thổ*800 + Đan thuộc tính Kết Ấn*30 + Đan thuộc tính Tế Bào*30
1000 Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*1 + Pha lê Uế Thổ*1200 + Đan thuộc tính Kết Ấn*50 + Đan thuộc tính Tế Bào*50

 

 

 

Lưu ý:

- Danh sách nhẫn giả nạp đạt mốc sẽ được tổng kết và gửi quà qua thư trong vòng 24~48h sau khi kết thúc sự kiện.
- Sự kiện là Tích Nạp mốc nào nhận mốc đấy, không tính cộng dồn. 

- Quà chỉ áp dụng cho các giao dịch nạp trong thời gian sự kiện diễn ra, ngoài thời gian sự kiện sẽ không được tính tích lũy.

 

 

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ