Nạp Thẻ

【SỰ KIỆN】NẠP 1 ĐƯỢC 2 NHANH TAY NHẬN QUÀ

04/11/2020

【SỰ KIỆN】NẠP 1 ĐƯỢC 2 NHANH TAY NHẬN QUÀ

Các Nhẫn Giả thân mến, chào mừng đến với chuỗi sự kiện siêu ưu đãi của Hỏa Chí Anh Hùng. BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện ưu đãi khủng với những phần quà hot ! Đón xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

I. Sự kiện ngày 31/10

1.Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Đồng Đội Khủng

Phạm vi: All server
Thời gian: Từ 00h00 ngày 31/10 đến 23h59 ngày 31/10

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Raikage Đệ Tam*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*100 + Đan thuộc tính Nhẫn Hoàn*5 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*5
200 Quà tự chọn đồng đội đỏ*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*200 + Đan thuộc tính Nhẫn Hoàn*10 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*10
500 Might Guy*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*500 + Đan thuộc tính Nhẫn Hoàn*25 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*25
750 Thần Kabuto*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*750 + Đan thuộc tính Nhẫn Hoàn*40 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*40
1500 Thần Minato*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*1500 + Đan thuộc tính Nhẫn Hoàn*75 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*75
3000 Thần Chiriku*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*3000 + Đan thuộc tính Nhẫn Hoàn*150 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*150

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng Ngày 31/10

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 31/10 đến 23h59 ngày 31/10

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Đồng Đội Đỏ*1
500 Thẻ Đồng Đội Vàng*1
1000 Thẻ Đồng Đội Vàng*2

 

 

II. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Độn Thuật Đồng Đội

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 01/11 đến 23h59 ngày 01/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Đồng Đội Bộc Độn Cổ Thư*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*100 + Sách Đồng Đội*100 + Đan thuộc tính Độn Thuật Đồng Đội*10
100 Đồng Đội Lam Độn Cổ Thư*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*200 + Sách Đồng Đội*200 + Đan thuộc tính Độn Thuật Đồng Đội*20
500 Đồng Đội Viêm Độn Cổ Thư*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*1000 + Sách Đồng Đội*1000 + Đan thuộc tính Độn Thuật Đồng Đội*100

 

III. Sự Kiện Ngày 02/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Akatsuki

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 02/11 đến 23h59 ngày 02/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Akatsuki Itachi*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*150 + Đan thuộc tính Ấn*5 + Đan thuộc tính Nhẫn*5
200 Quà tự chọn tổ chức Akatsuki Đỏ*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*300 + Đan thuộc tính Ấn*10 + Đan thuộc tính Nhẫn*10
500 Tinh phách Thần Ảo Thuật Madara*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*600 + Đan thuộc tính Ấn*20 + Đan thuộc tính Nhẫn*20
750 Tinh Phách Thần Tobi*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*1000 + Đan thuộc tính Ấn*40 + Đan thuộc tính Nhẫn*40
1500 Tinh Phách Tiên Pháp Orochimaru*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*2000 + Đan thuộc tính Ấn*80 + Đan thuộc tính Nhẫn*80
3000 Tinh Phách Giáng Sinh Konan*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*4000 + Đan thuộc tính Ấn*150 + Đan thuộc tính Nhẫn*150

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 02/11

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 02/11 đến 23h59 ngày 02/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Akatsuki Đỏ*1
500 Thẻ Akatsuki Vàng*1
1000 Thẻ Akatsuki Vàng*2

 

 

IV. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Độn Thuật Akatsuki

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 03/11 đến 23h59 ngày 03/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Tổ Chức Akatsuki Bộc Độn Cổ Thư*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*100 + Sách Akatsuki*100 + Đan thuộc tính Độn Thuật Akatsuki*10
100 Tổ Chức Akatsuki Lam Độn Cổ Thư*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*200 + Sách Akatsuki*200 + Đan thuộc tính Độn Thuật Akatsuki*20
500 Tổ Chức Akatsuki Viêm Độn Cổ Thư*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*1000 + Sách Akatsuki*1000 + Đan thuộc tính Độn Thuật Akatsuki*100

 

V. Sự Kiện Ngày 04/11

1.Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Skin Kaguya

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 04/11 đến 23h59 ngày 04/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Momoshiki Otsutsuki*1 + Đan thuộc tính Kaguya*5 + Đan thuộc tính Tsukuyomi*5 + Đan thuộc tính Bậc Ninja*5
200 Kinshiki Otsutsuki*1 + Đan thuộc tính Kaguya*10 + Đan thuộc tính Tsukuyomi*10 + Đan thuộc tính Bậc Ninja*10
500 Giáng Sinh Kaguya*1 + Đan thuộc tính Kaguya*25 + Đan thuộc tính Tsukuyomi*25 + Đan thuộc tính Bậc Ninja*25
750 Otsutsuki Madara Tiên Nhân*1 + Đan thuộc tính Kaguya*40 + Đan thuộc tính Tsukuyomi*40 + Đan thuộc tính Bậc Ninja*40
1500 Lục Đạo Madara*1 + Đan thuộc tính Kaguya*75 + Đan thuộc tính Tsukuyomi*75 + Đan thuộc tính Bậc Ninja*75
3000 Huyga Hamura*1 + Đan thuộc tính Kaguya*150 + Đan thuộc tính Tsukuyomi*150 + Đan thuộc tính Bậc Ninja*150

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 04/11

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 04/11 đến 23h59 ngày 04/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Kaguya Đỏ*1
500 Thẻ Kaguya Vàng*1
1000 Thẻ Kaguya Vàng*2

 

VI. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Độn Thuật Kaguya

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 05/11 đến 23h59 ngày 05/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Kaguya Bộc Độn Cổ Thư*1 + Đan tăng bậc Kaguya*100 + Sách Kaguya*100 + Đan thuộc tính Độn Thuật Kaguya*10
200 Kaguya Lam Độn Cổ Thư*1 + Đan tăng bậc Kaguya*200 + Sách Kaguya*200 + Đan thuộc tính Độn Thuật Kaguya*20
1000 Kaguya Viêm Độn Cổ Thư*1 + Đan tăng bậc Kaguya*1000 + Sách Kaguya*1000 + Đan thuộc tính Độn Thuật Kaguya*100

 

 

VII. Sự Kiện Ngày 06/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Skin Túc Mệnh

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 06/11 đến 23h59 ngày 06/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Tiên Nhân Jiraiya*1 + Đan tăng bậc Túc Mệnh*100 + Đan thuộc tính Túc Mệnh*10 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Đỏ*1
200 Tiên Nhân Cóc*1 + Đan tăng bậc Túc Mệnh*100 + Đan thuộc tính Túc Mệnh*10 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Đỏ*1
500 Lục Đạo Tiên Nhân*1 + Đan tăng bậc Túc Mệnh*200 + Đan thuộc tính Túc Mệnh*20 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Đỏ*2
750 Zetsu trắng Obito*1 + Đan tăng bậc Túc Mệnh*500 + Đan thuộc tính Túc Mệnh*50 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Vàng*2
1500 Dị Giới Sasuke*1 + Đan tăng bậc Túc Mệnh*750 + Đan thuộc tính Túc Mệnh*75 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Vàng*3
3000 Dị Giới Naruto*1 + Đan tăng bậc Túc Mệnh*1500 + Đan thuộc tính Túc Mệnh*150 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Vàng*5

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 06/11

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 06/11 đến 23h59 ngày 06/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Túc Mệnh Đỏ*1
500 Thẻ Túc Mệnh Vàng*1
1000 Thẻ Túc Mệnh Vàng*2

 

 

IIX. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Độn Thuật Túc Mệnh

Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 07/11 đến 23h59 ngày 07/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Túc Mệnh Bộc Độn Cổ Thư*1 + Đan tăng bậc Túc Mênh*100 + Sách Túc Mệnh*100 + Đan thuộc tính Độn Thuật Túc Mệnh*10
200 Túc Mệnh LamĐộn Cổ Thư*1 + Đan tăng bậc Túc Mênh*200 + Sách Túc Mệnh*200 + Đan thuộc tính Độn Thuật Túc Mệnh*20
1000 Túc Mệnh Viêm Độn Cổ Thư*1 + Đan tăng bậc Túc Mênh*1000 + Sách Túc Mệnh*1000 + Đan thuộc tính Độn Thuật Túc Mệnh*100

 

 

 

 

Lưu ý:

- Danh sách nhẫn giả nạp đạt mốc sẽ được tổng kết và gửi quà qua thư trong vòng 24~48h sau khi kết thúc sự kiện.
- Sự kiện là Tích Nạp mốc nào nhận mốc đấy, không tính cộng dồn. 

- Quà chỉ áp dụng cho các giao dịch nạp trong thời gian sự kiện diễn ra, ngoài thời gian sự kiện sẽ không được tính tích lũy.

 

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

 

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ