Nạp Thẻ

【SỰ KIỆN】NẠP NHIỀU NHẬN QUÀ NHIỀU NẠP ÍT VẪN NHẬN NHIỀU QUÀ

15/09/2020

【SỰ KIỆN】NẠP NHIỀU NHẬN QUÀ NHIỀU NẠP ÍT VẪN NHẬN NHIỀU QUÀ

Thân gửi các Nhẫn giả tuần mới cực nhiều ưu đãi khủng, siêu giảm giá tích nạp và nạp đơn của tuần này rất nhiều vật phẩm hiếm và giá trị. Đừng bỏ lỡ nhé các Nhẫn giả! Thông tin chi tiết các gói nạp như sau:

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp - Ngày 14/09
Phạm vi: All server
Thời gian: 00h00 ngày 14/09 đến 23h59 ngày 14/09

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Nâng Sao Jinchuriki Đỏ*1 + Đan tiến bậc Vị Trí Thú*200 + Sách Đột Phá Vị Trí Thú*20 + Đan thuộc tính Vị Trí Thú*10
500 Thẻ Nâng Sao Jinchuriki Đỏ*2 + Đan tiến bậc Vị Trí Thú*400 + Sách Đột Phá Vị Trí Thú*40 + Đan thuộc tính Vị Trí Thú*20
1000 Thẻ Nâng Sao Jinchuriki Vàng*1 + Đan tiến bậc Vị Trí Thú*600 + Sách Đột Phá Vị Trí Thú*60 + Đan thuộc tính Vị Trí Thú*30

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn 14/09
Phạm vi: All server

Thời gian: 00h00 ngày 14/09 đến 23h59 ngày 14/09

Mốc Lam Ngọc


Mốc Lam Ngọc 

200 Jinchuriki Thập Vỹ*1 + Đan tiến bậc Thú Trận*200 + Sách Đột Phá Thú Trận*20 + Đan thuộc tính Thú Trận*15
500  Jinchuriki Thú Hóa Isonade*1 + Đan tiến bậc Thú Trận*500 + Sách Đột Phá Thú Trận*50 + Đan thuộc tính Thú Trận*30

3. Siêu Giảm Giá Tích Nạp - Ngày 15/09
Phạm vi: All server
Thời gian: 00h00 ngày 15/09 đến 23h59 ngày 15/09

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Tăng Sao Uế Thổ Đỏ*2 + Đan Tiến Bậc Kết Ấn*200 + Đan thuộc tính Kết Ấn*10 + Đan Thuộc Tính Tế Bào*10
500 Thẻ Tăng Sao Uế Thổ Vàng*1 + Đan Tiến Bậc Kết Ấn*300 + Đan thuộc tính Kết Ấn*15 + Đan Thuộc Tính Tế Bào*15
1000  Thẻ Tăng Sao Uế Thổ Vàng*2 + Đan Tiến Bậc Kết Ấn*500 + Đan thuộc tính Kết Ấn*20 + Đan Thuộc Tính Tế Bào*20

 

4. Giảm Giá Nạp Đơn 15/09
Phạm vi: All server
Thời gian: 00h00 ngày 15/09 đến 23h59 ngày 15/09

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200 Uế Thổ Hokage Đệ Nhị ( Đỏ ) + Đan tiến bậc Tế Bào*200 + Đan thuộc tính Kết Ấn*10 + Đan Thuộc Tính Tế Bào*10
500 Uế Thổ Hokage Đệ Nhị ( Vàng ) + Đan tiến bậc Tế Bào*500 + Đan thuộc tính Kết Ấn*25 + Đan Thuộc Tính Tế Bào*25

5. Siêu Giảm Giá Tích Nạp - Ngày 16/09
Phạm vi: All server
Thời gian: 00h00 ngày 16/09 đến 23h59 ngày 16/09

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
200  Rương Trang Bị Long Uyên-Thánh 1 sao*5 (Ngẫu Nhiên) + Kim Liên*100 + Thiên Tinh Thạch*100 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.15*5
500 Rương Trang Bị Long Uyên-Thánh 1 sao*10 (Ngẫu Nhiên) + Kim Liên*300 + Thiên Tinh Thạch*250 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.15*10
1000  Rương Trang Bị Long Uyên-Thánh 2 sao*10 (Ngẫu Nhiên) + Kim Liên*600 + Thiên Tinh Thạch*500 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.16*10

6. Giảm Giá Nạp Đơn 16/09
Phạm vi: All server
Thời gian: 00h00 ngày 16/09 đến 23h59 ngày 16/09

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200 Kinshiki Otsutsuki*1 + Đan Tăng Bậc Kaguya*200 + Đan thuộc tính Tsukuyomi*10 + Đan thuộc tính Bậc Ninja*10
500 Otsutsuki Madara Tiên Nhân*1 + Đan Tăng Bậc Kaguya*500 + Đan thuộc tính Tsukuyomi*25 + Đan thuộc tính Bậc Ninja*25

*Lưu ý :

- Quà sẽ được phát trong vòng 48h sau khi sự kiện kết thúc, không kể ngày Lễ và ngày nghỉ

- Với sự kiện Tích Nạp: tích nạp mốc nào nhận mốc đấy, không tính cộng dồn. 

- Với sự kiện Nạp Đơn: Nạp đạt mốc và mỗi mốc quà chỉ nhận được tối đa 1 lần

Ví Dụ : - Nạp 1 lần 200 lam ngọc sẽ nhận được quà ở mốc 200, Nếu nạp 2 lần 100 lam ngọc sẽ không được tính
- Nạp 1 lần 200 và 1 lần 500 sẽ nhận được quà ở cả 2 mốc
- Nạp đơn 1000 lam ngọc sẽ không nhận được quà ở bất kì mốc nào, nếu nạp đơn 500, 200, 300 sẽ nhận được quà ở 2 mốc 500 và 200

 

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ