Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Siêu Ưu Đãi Giữa Tháng 3

15/03/2021

【Sự Kiện】Siêu Ưu Đãi Giữa Tháng 3

Các Nhẫn Giả thân mến, BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện Vinh Danh Hokage Đệ Nhất  với những phần quà cực HOT! Hãy cùng xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

I. I. Siêu Ưu Đãi 16/03 - 20/03

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )
1.Đồng Đội 16/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Minato*1 + Thẻ đồng đội vàng*3 + Độn Thuật Đồng Đội Viêm Độn*5 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*10
100 Chiriku*1 + Thẻ đồng đội vàng*5 + Độn Thuật Đồng Đội Từ Độn*5 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*15
200 Hokage Đệ Tam Ám Kim*1 + Thẻ đồng đội Ám Kim*5 + Độn Thuật Đồng Đội Tinh Độn*5 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*20
500 Hokage Đệ Nhất Ám Kim*1 + Thẻ đồng đội Ám Kim*7 + Độn Thuật Đồng Đội Cương Độn*5 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*30
1000 Vĩnh Hằng Madara*1 + Thẻ đồng đội Ám Kim*10 + Độn Thuật Đồng Đội Tấn Độn*5 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*50

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Ngọc Ngũ Hành Thổ*50
Đạt Mốc 500 nhận thêm Ngọc Ngũ Hành Thổ*100 ( Không cộng dồn )
Đạt Mốc 1000 nhận thêm Ngọc Ngũ Hành Thổ*150 ( Và 2 mốc 500 + 200 )

2. Konoha 17/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Bạch Nhãn Hinata*1 + Thẻ Konoha Vàng*3 + Đôn Thuật Konoha Viêm Độn*5 + Đan đột phá Konoha*5000
100 Tiên Nhân Naruto*1 + Thẻ Konoha Vàng*5 + Đôn Thuật Konoha Từ Độn*5 + Đan đột phá Konoha*10000
200 Nhất Vỹ - Naruto*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*5 + Đôn Thuật Konoha Tinh Độn*5 + Đan đột phá Konoha*15000
500 Tiên Nhân Jiraiya*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*7 + Đôn Thuật Konoha Cương Độn*5 + Đan đột phá Konoha*20000
1000 Bách Hào Tsunade*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*10 + Đôn Thuật Konoha Tấn Độn*5 + Đan đột phá Konoha*40000

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Ngọc Ngũ Hành Lôi*50
Đạt Mốc 500 nhận thêm Ngọc Ngũ Hành Lôi*100 ( Không cộng dồn )
Đạt Mốc 1000 nhận thêm Ngọc Ngũ Hành Lôi*150 ( Và 2 mốc 500 + 200 )

3. Akatsuki 18/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Tiên Pháp Orochimaru*2 + Thẻ Akatsuki Vàng*3 + Độn thuật Akatsuki Viêm Độn*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.22*5
100 Giáng Sinh Konan*2 + Thẻ Akatsuki Vàng*5 + Độn thuật Akatsuki Từ Độn*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.22*10
200 Kakuzu Ám Kim*2 + Thẻ Akatsuki Ám Kim*5 + Độn thuật Akatsuki Tinh Độn*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.22*15
500 Ninja Phản Bội Pain*2 + Thẻ Akatsuki Ám Kim*7 + Độn thuật Akatsuki Cương Độn*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.22*20
1000 Không Trận Orochimaru*2 + Thẻ Akatsuki Ám Kim*10 + Độn thuật Akatsuki Tấn Độn*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.22*30

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Ngọc Ngũ Hành Hỏa*50
Đạt Mốc 500 nhận thêm Ngọc Ngũ Hành Hỏa*100 ( Không cộng dồn )
Đạt Mốc 1000 nhận thêm Ngọc Ngũ Hành Hỏa*150 ( Và 2 mốc 500 + 200 )

4. Jinchuuriki 19/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Thú Hóa Houkou*1 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*3 + Độn Thuật Jinchuuriki Viêm Độn*5 + Vàng*10000
100 Thú Hóa Raiju*1 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*5 + Độn Thuật Jinchuuriki Từ Độn*5 + Vàng*20000
200 Thú Hóa Kaku Ám Kim*1 + Thẻ Jinchuuriki Ám Kim*5 + Độn Thuật Jinchuuriki Tinh Độn*5 + Vàng*40000
500 Thú Hóa Hachimata Ám Kim*1 + Thẻ Jinchuuriki Ám Kim*7 + Độn Thuật Jinchuuriki Cương Độn*5 + Vàng*80000
1000 Thú Hóa Youko Ám Kim*1 + Thẻ Jinchuuriki Ám Kim*10 + Độn Thuật Jinchuuriki Tấn Độn*5 + Vàng*100000

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Ngọc Ngũ Hành Phong*50
Đạt Mốc 500 nhận thêm Ngọc Ngũ Hành Phong*100 ( Không cộng dồn )
Đạt Mốc 1000 nhận thêm Ngọc Ngũ Hành Phong*150 ( Và 2 mốc 500 + 200 )

 

5. Tiên Khí Kunai Ninja 20/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Tiên Phù Kết Giới*1 + Thẻ Tiên Khí Vàng*3 + Sách kỹ năng Tiên Khí Đỏ*50 + Phiếu quay thưởng Ngũ Hành*20
100 Tiên Phù Nổ*1 + Thẻ Tiên Khí Vàng*5 + Sách kỹ năng Tiên Khí Đỏ*100 + Phiếu quay thưởng Ngũ Hành*40
200 Tiên Kiếm Lôi Thần*1 + Thẻ Tiên Khí Ám Kim*5 + Sách kỹ năng Tiên Khí Đỏ*150 + Phiếu quay thưởng Ngũ Hành*60
500 Tiên Thiên Trảo Mâu*1 + Thẻ Tiên Khí Ám Kim*10 + Sách kỹ năng Tiên Khí Đỏ*200 + Phiếu quay thưởng Ngũ Hành*100

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Ngọc Ngũ Hành Thủy*50
Đạt Mốc 500 nhận thêm Ngọc Ngũ Hành Thủy*100 ( Không cộng dồn )
Đạt Mốc 1000 nhận thêm Ngọc Ngũ Hành Thủy*150 ( Và 2 mốc 500 + 200 )

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )

II. Ưu đãi tích lũy nạp Lam Ngọc nhận vé quay thưởng

Phạm vi: All Server

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
100-999 4 Lam Ngọc = 1 Phiếu Quay Thưởng Ngũ Hành
1000-1999 3 Lam Ngọc = 1 Phiếu Quay Thưởng Ngũ Hành
Trên 2000 2 Lam Ngọc = 1 Phiếu Quay Thưởng Ngũ Hành

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện Nạp Lam Ngọc đạt mốc sẽ nhận thêm Phiếu quay thưởng Ngũ Hành theo tỉ lệ Mốc đạt được
 

Ví Dụ : - Trong thời gian sự kiện nạp 100 Lam Ngọc khi hết sự kiện sẽ nhận được 25 Phiếu Quay Thưởng Ngũ Hành ( Tỉ lệ 4 : 1 )
            - Trong thời gian sự kiện nạp 1500 Lam Ngọc khi hết sự kiện sẽ nhận được 500 Phiếu Quay Thưởng Ngũ Hành ( Tỉ lệ 3 : 1 )
            - Trong thời gian sự kiện nạp 2000 Lam Ngọc khi hết sự kiện sẽ nhận được 1000 Phiếu Quay Thưởng Ngũ Hành ( Tỉ lệ 2 : 1 )

 

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ