Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Sự Kiện Nạp Đạt Mốc Tháng 1

04/01/2021

【Sự Kiện】Sự Kiện Nạp Đạt Mốc Tháng 1


Phạm vi: All server
Thời gian: 00h00 ngày 01/01 đến 22h ngày 31/01

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
15000 Thú Hóa-Bát Vỹ*2 + Uế Thổ Munashi Jinpachi*1 + Bạn Chiến Bát Vỹ-Raikage*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*5 + Thẻ Bạn Chiến Ám Kim*5 + Nguyên Đan*15000 + Quà Tinh Thạch Ngãu Nhiên lv25*20
10000 Thú Hóa-Thất Vỹ*2 + Jinchuuriki Thất Vỹ*1 + Thẻ Jinchuuriki Ám Kim*4 + Tiên Khí-Kiếm Lôi Thần*1 + Thẻ Tiên Khí Ám Kim*4 + Quà Tinh Thạch Ngãu Nhiên lv25*15
8000 Thú Hóa - Lục Vỹ*2 + Tiên Khí-Kiếm Lôi Thần*1 + Thẻ Tiên Khí Ám Kim*3 + Hồ Lô Cát Ám Kim*1 + Thẻ Kunai Ám Kim*3 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv25*10
6000 Thú Hóa - Ngũ Vỹ*2 + Tiên Khí-Kiếm Lôi Thần*1 + Thẻ Tiên Khí Ám Kim*2 + Hokage Đệ Tam Ám Kim*1 + Thẻ Đồng Đội Ám Kim*2 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv25*5
4000  Thú Hóa - Tứ Vỹ*2 + Kakuzu Ám Kim*1 + Mảnh Kakuzu Ám Kim*120 + Uế Thổ Akebino Jinin*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*1 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv24*5
2000  Thú Hóa - Tam Vỹ*2 + Kazekage Garra*1 + Huyết Kế Toneri*1 + Thẻ Túc Mệnh Ám Kim*1 + Thẻ Kaguya Ám Kim*1 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv23*5
1000  Chiriku*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*3 + Giáng Sinh Konan*1 + Mảnh Konan*120 + Quà Tinh Thach Ngẫu Nhiên Lv22*5
500  Huyga Hamura*1 + Thẻ Kaguya Vàng*2 + Dị Giới Naruto*1 + Thẻ Túc Mệnh Vàng*2 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv21*5

*Lưu Ý:
- Đây không phải sự kiện đua top
- Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đủ số lam ngọc đạt mốc sẽ nhận được quà mốc cao nhất đạt được ( không cộng dồn ).

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ