Nạp Thẻ

【SỰ KIỆN】SỰ KIỆN NGON ƯU ĐÃI HOT NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

29/10/2020

【SỰ KIỆN】SỰ KIỆN NGON ƯU ĐÃI HOT NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

Các Nhẫn Giả thân mến, để kỷ niệm ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10. BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi tới các nhẫn giả chuỗi sự kiện siêu đặc biệt cùng những ưu đãi cực Hot !

I, Sự Kiện Đặc Biệt Ngày 20/10

1.Tích Nạp Liên Tiếp Nhận Danh Hiệu Khủng

Thời gian: 00h00 ngày 20/10 đến 23h59 ngày 29/10

Phạm vi: All sever 

 

Điều Kiện Nạp Thể Lệ Phần Quà Nhận Được
20 Lam Ngọc Trong 10 Ngày Liên Tiếp Mỗi Ngày Nạp 20 Lam Ngọc Danh hiệu "Thủ Lĩnh Akatsuki"*1 + Avatar Itachi/Tsunade + Tinh phách Thần Madara*1 + Thẻ Akatsuki Đỏ*1 + Thẻ Akatsuki Vàng*1

 

2. Tích Nạp Giờ Vàng Nhận Gấp Đôi Lượng Vàng

Thời gian: 00h00 ngày 20/10 đến 23h59 ngày 20/10

Phạm vi: All sever 

 

 

Điều Kiện Nạp Thể Lệ Phần Quà Nhận Được
Nạp Trong giờ vàng (11h-13h, 18h-20h) Nạp trong thời gian diễn ra sự kiện nhận ưu đãi 100% Vàng theo giá trị nạp quy đổi Nhận 100% Vàng theo giá trị quy đổi lam ngọc

 

II, Chuỗi Sự Kiện Tích Nạp Cực Khủng

1. Sự Kiện Ngày 20/10

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận​ Akatsuki

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 20/10 đến 23h59 ngày 20/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Tinh phách Itachi*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*200 + Đan thuộc tính Ấn*5 + Đan thuộc tính Nhẫn*5
200 Quà tự chọn Akatsuki đỏ*1 + Thẻ Akatsuki đỏ*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*400 + Đan thuộc tính Ấn*10 + Đan thuộc tính Nhẫn*10
500 Tinh phách Thần Madara*1 + Thẻ Akatsuki Vàng*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*600 + Đan thuộc tính Ấn*15 + Đan thuộc tính Nhẫn*15
1000 Tinh phách Thần Tobi*1 + Thẻ Akatsuki Vàng*2 + Đan tăng bậc Akatsuki*800 + Đan thuộc tính Ấn*20 + Đan thuộc tính Nhẫn*20
2000 Tinh phách Tiên pháp Orochimaru*1 + Thẻ Akatsuki Vàng*3 + Đan tăng bậc Akatsuki*1000 + Đan thuộc tính Ấn*30 + Đan thuộc tính Nhẫn*30

 

 • Sự Kiện Phản Hồi Lợi Tức Ngày 20/10

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 20/10 đến 23h59 ngày 20/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Gói nạp đơn Phần Quà Nhận Được
20 Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.13*2 + Định Tinh Thạch*40 + Lễ Kim*1500 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*3
50 Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.15*2 + Định Tinh Thạch*100 + Lễ Kim*3000 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*6
100 Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.16*2 + Định tinh thạch*200 + Lễ Kim*7500 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*9
200 Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.20*2 + Định tinh thạch*400 + Lễ Kim*15000 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*12

Lưu ý:

- Mỗi 1 lần nạp mốc nạp đơn gói 20,50,100,200 sẽ nhận được 1 lần quà trong gói ( Mỗi gói nhận tối đa 10 lần )

   + Ví Dụ :

 • Nạp 10 lần 20 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 20 tương đương Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.13*20, Định Tinh Thạch*400 , Lễ Kim*10000 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*30
 • Nạp 10 lần 50 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 20 tương đương Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.15*20, Định Tinh Thạch*1000 , Lễ Kim*25000 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*60
 • Nạp 10 lần 100 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 20 tương đương Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.16*20, Định Tinh Thạch*2000 , Lễ Kim*50000 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*90
 • Nạp 10 lần 200 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 20 tương đương Túi tinh thạch ngẫu nhiên Lv.20*20, Định Tinh Thạch*4000 , Lễ Kim*100000 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*120

- Tổng cộng có thể nhận tối đa : Túi tinh thạch mỗi loại*20 + Định tinh thạch*7400 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*300 + Lễ Kim*270000 chỉ với 3700 lam ngọc

*Số lam ngọc trong sự kiện này vẫn tính vào sự kiện tích nạp.

 

2. Sự Kiện Ngày 21/10

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Bạch Nhãn Hinata

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 21/10 đến 23h59 ngày 21/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Rương mộc diệp đỏ*1 + Đan tiến bậc Konoha*200 + Đan đột phá Konoha*200 + Đan thuộc tính Konoha*10
200 Hokage Đệ Thất*1 + Đan tiến bậc Konoha*400 + Đan đột phá Konoha*400 + Đan thuộc tính Konoha*20
500 Hokage Đệ Nhất*1 + Thẻ Konoha Vàng*1 + Đan tiến bậc Konoha*1000 + Đan đột phá Konoha*1000 + Đan thuộc tính Konoha*30
1000 Nanh Trắng*1 + Thẻ Konoha Vàng*2 + Đan tiến bậc Konoha*1500 + Đan đột phá Konoha*1500 + Đan thuộc tính Konoha*45
2000 Bạch Nhãn Hinata*1 + Thẻ Konoha Vàng*3 + Đan tiến bậc Konoha*2000 + Đan đột phá Konoha*2000 + Đan thuộc tính Konoha*60

 

 

3. Sự Kiện Ngày 22/10

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Lục Đạo Madara

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 22/10 đến 23h59 ngày 22/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Momosiki Otsutsuki*1 + Đan tiến bậc Kaguya*300 + Đá tẩy luyện pháp khí cao*30 + Đan thuộc tính Kaguya*30
200 Kinshiki Otsutsuki*1 + Đan tiến bậc Kaguya*500 + Đá tẩy luyện pháp khí cao*50 + Đan thuộc tính Kaguya*50
500 Giáng Sinh Kaguya*1 + Đan tiến bậc Kaguya*700 + Đá tẩy luyện pháp khí cao*70 + Đan thuộc tính Kaguya*70
1000 Otsutsuki Madara Tiên Nhân*1 + Đan tiến bậc Kaguya*1000 + Đá tẩy luyện pháp khí cao*100 + Đan thuộc tính Kaguya*100
2000 Lục Đạo Madara*1 + Đan tiến bậc Kaguya*1500 + Đá tẩy luyện pháp khí cao*150 + Đan thuộc tính Kaguya*150

 

 • Sự Kiện Phản Hồi Lợi Tức Ngày 22/10

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 22/10 đến 23h59 ngày 22/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Gói nạp đơn Phần Quà Nhận Được
20 Đan lĩnh ngộ*50 , Đan tiến bậc Ảo Thuật*50 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*3
50 Đan lĩnh ngộ*100 , Đan tiến bậc Ảo Thuật*100 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*6
100 Đan lĩnh ngộ*200 , Đan tiến bậc Ảo Thuật*200 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*9
200 Đan lĩnh ngộ*300 , Đan tiến bậc Ảo Thuật*300 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên*12

 

 

Lưu ý:

- Mỗi 1 lần nạp mốc nạp đơn gói 20,50,100,200 sẽ nhận được 1 lần quà trong gói ( Mỗi gói nhận tối đa 10 lần )

   + Ví Dụ :

 • Nạp 10 lần 20 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 20 tương đương Đan lĩnh ngộ*500, Đan tiến bậc ảo thuật*500, Đan thuộc tính ngẫu nhiên*30
 • Nạp 10 lần 50 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 50 tương đương Đan lĩnh ngộ*1000, Đan tiến bậc ảo thuật*1000, Đan thuộc tính ngẫu nhiên*60
 • Nạp 10 lần 100 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 100 tương đương Đan lĩnh ngộ*2000, Đan tiến bậc ảo thuật*2000, Đan thuộc tính ngẫu nhiên*90
 • Nạp 10 lần 200 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 200 tương đương Đan lĩnh ngộ*3000, Đan tiến bậc ảo thuật*3000, Đan thuộc tính ngẫu nhiên*120

- Tổng cộng có thể nhận tối đa : Đan lĩnh ngộ*6500 + Đan tiến bậc ảo thuật*6500 + Đan thuộc tính ngẫu nhiên*300 chỉ với 3700 lam ngọc

*Số lam ngọc trong sự kiện này vẫn tính vào sự kiện tích nạp.

 

4. Sự Kiện Ngày 23/10

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Túc Mệnh

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 23/10 đến 23h59 ngày 23/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Tiên Nhân Jiraiya*1 + Đan tăng bậc túc mệnh*100 + Quà huyết kế giới hạn đỏ*2 + Đan thuộc tính túc mệnh*10
200 Tiên Nhân Cóc*1 + Đan tăng bậc túc mệnh*200 + Quà huyết kế giới hạn đỏ*4 + Đan thuộc tính túc mệnh*20
500 Lục Đạo Tiên Nhân*1 + Đan tăng bậc túc mệnh*400 + Quà huyết kế giới hạn Vàng*2 + Đan thuộc tính túc mệnh*40
1000 Zetsu Trắng•Obito*1 + Đan tăng bậc túc mệnh*600 + Quà huyết kế giới hạn Vàng*4 + Đan thuộc tính túc mệnh*60
2000 Dị Giới Sasuke*1 + Đan tăng bậc túc mệnh*1000 + Quà huyết kế giới hạn Vàng*6 + Đan thuộc tính túc mệnh*100

 

6. Sự Kiện Ngày 24/10

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Túc Mệnh

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 24/10 đến 23h59 ngày 24/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Ringo Ameyuri*1 + Đan tăng bậc đồng đội*200 + Đan thuộc tính nhẫn hoàn*10 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*10
200 Quà tự chọn đồng đội đỏ*1 + Đan tăng bậc đồng đội*400 + Đan thuộc tính nhẫn hoàn*15 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*15
500 Might Guy*1 + Đan tăng bậc đồng đội*800 + Đan thuộc tính nhẫn hoàn*20 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*20
1000 Kabuto*1 + Thẻ đồng đội Đỏ*1 + Đan tăng bậc đồng đội*1200 + Đan thuộc tính nhẫn hoàn*30 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*30
2000 Minato*1 + Thẻ đồng đội Vàng*1 + Đan tăng bậc đồng đội*2000 + Đan thuộc tính Nhẫn Hoàn*50 + Đan thuộc tính Hồn Ninja*50

 

 • Sự Kiện Phản Hồi Lợi Tức Ngày 24/10

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 24/10 đến 23h59 ngày 24/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

 

Gói nạp đơn Phần Quà Nhận Được
20 Thiên đạo phẩm đỏ*1 , Địa đạo phẩm đỏ*1 , Chú đạo huyền tinh*32
50 Thiên đạo phẩm đỏ*2 , Địa đạo phẩm đỏ*2 , Chú đạo huyền tinh*64
100 Thiên đạo phẩm đỏ*4 , Địa đạo phẩm đỏ*4 , Chú đạo huyền tinh*128
200 Thiên đạo phẩm đỏ*8 , Địa đạo phẩm đỏ*8, Chú đạo huyền tinh*256

 

Lưu ý:

- Mỗi 1 lần nạp mốc nạp đơn gói 20,50,100,200 sẽ nhận được 1 lần quà trong gói ( Mỗi gói nhận tối đa 10 lần )

   + Ví Dụ :

 • Nạp 10 lần 20 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 20 tương đương Thiên đạo phẩm đỏ*10 , Địa đạo phẩm đỏ*10 , Chú đạo huyền tinh*320
 • Nạp 10 lần 50 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 50 tương đương Thiên đạo phẩm đỏ*20 , Địa đạo phẩm đỏ*20 , Chú đạo huyền tinh*640
 • Nạp 10 lần 100 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 100 tương đương Thiên đạo phẩm đỏ*40 , Địa đạo phẩm đỏ*40 , Chú đạo huyền tinh*1280
 • Nạp 10 lần 200 lam ngọc sẽ nhận được 10 gói nạp đơn 200 tương đương Thiên đạo phẩm đỏ*80 , Địa đạo phẩm đỏ*80 , Chú đạo huyền tinh*2560

- ​Tổng cộng có thể nhận tối đa : Thiên đạo phẩm đỏ*150 , Địa đạo phẩm đỏ*150 , Chú đạo huyền tinh*4800 chỉ với 3700 lam ngọc

*Số lam ngọc trong sự kiện này vẫn tính vào sự kiện tích nạp.

7. Sự Kiện Ngày 25/10

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Jinchuuriki

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 25/10 đến 23h59 ngày 25/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Thập Vĩ*1 + Đan tiến bậc Mệnh Cách*200 + Đan tiến bậc Thú Tinh*200 + Đan đột phá Thú Tinh*10
200 Thú Hóa Nekomata*1 + Thẻ Jinchuuriki Đỏ*1 + Đan tiến bậc Mệnh Cách*400 + Đan tiến bậc Thú Tinh*400 + Đan đột phá Thú Tinh*20
500 Thú Hóa Isonade*1 + Thẻ Jinchuuriki Đỏ*2 + Đan tiến bậc Mệnh Cách*800 + Đan tiến bậc Thú Tinh*800 + Đan đột phá Thú Tinh*40
1000 Thú Hóa Sokou*1 +Thẻ Jinchuuriki Vàng*1 + Đan tiến bậc Mệnh Cách*1200 + Đan tiến bậc Thú Tinh*1200 + Đan đột phá Thú Tinh*60
2000 Thú Hóa Houkou*1 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*2 + Đan tiến bậc Mệnh Cách*2000 + Đan tiến bậc Thú Tinh*2000 + Đan đột phá Thú Tinh*100

 

8. Sự Kiện Ngày 26/10

 • Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Ngay Uế Thổ

Thời gian:  Từ 00h00 ngày 26/10 đến 23h59 ngày 26/10
Phạm vi: Allserver

Phần quà:

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Uế Thổ Itachi*1 + Pha lê Uế Thổ*200 + Đan thuộc tính Kết Ấn*5 + Đan thuộc tính Tế Bào*5
200 Uế Thổ Madara*1 + Thẻ Uế Thổ Đỏ*1 + Pha lê Uế Thổ*400 + Đan thuộc tính Kết Ấn*10 + Đan thuộc tính Tế Bào*10
500 Uế Thổ Tobirama Vàng*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*1 + Pha lê Uế Thổ*600 + Đan thuộc tính Kết Ấn*20 + Đan thuộc tính Tế Bào*20
1000 Uế Thổ Kinkaku*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*2 + Pha lê Uế Thổ*800 + Đan thuộc tính Kết Ấn*30 + Đan thuộc tính Tế Bào*30
2000 Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*3 + Pha lê Uế Thổ*1200 + Đan thuộc tính Kết Ấn*50 + Đan thuộc tính Tế Bào*50

Lưu ý:

- Quà chỉ áp dụng cho các giao dịch nạp trong thời gian sự kiện diễn ra, ngoài thời gian sự kiện sẽ không được tính tích lũy.

- Danh sách nhẫn giả nạp đạt mốc sẽ được tổng kết và gửi quà qua thư trong vòng 24~48h sau khi kết thúc sự kiện.
- Sự kiện là Tích Nạp mốc nào nhận mốc đấy, không tính cộng dồn. 

 

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

 

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ