Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Sự kiện Tăng Trưởng Lực Chiến Tháng 01

04/01/2021

【Sự Kiện】Sự kiện Tăng Trưởng Lực Chiến Tháng 01


Phạm vi: All server
Thời gian: 22h00 ngày 31/12 đến 22h ngày 25/01

 

Mốc Lực Chiến  Phần Quà Nhận Được
1.000.000.000  Bộ Độn Thuật Cương Độn ( Jinchuuriki, Bạn Chiến, Konoha,Uế Thổ )*5 + Konoha Nhất Vỹ-Naruto*1 + Thẻ Làng Lá Ám Kim*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv25*5 + Vàng*1000000
800.000.000 Bộ Độn Thuật Tinh Độn ( Jinchuuriki, Bạn Chiến, Konoha,Uế Thổ )*5 + Hokage Đệ Tam Ám Kim*1 + Thẻ Đồng Đội Ám Kim*3 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv24*5 + Vàng*800000
600.000.000 Bộ Độn Thuật Từ Độn ( Jinchuuriki, Bạn Chiến, Konoha,Uế Thổ )*5 + Kakuzu Ám Kim*1 + Mảnh Kakuzu Ám Kim*300 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv23*5 + Vàng*600000
400.000.000 Bộ Độn Thuật Viêm Độn ( Jinchuuriki, Bạn Chiến, Konoha,Uế Thổ )*5 + Tiên Nhân Naruto*1 + Thẻ Làng lá Vàng*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv22*5 + Vàng*400000
300.000.000 Bộ Độn Thuật Lam Độn ( Jinchuuriki, Bạn Chiến, Konoha,Uế Thổ )*5 + Bach Nhãn Hinata*1 + Thẻ Làng lá Vàng*4 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv21*5 + Vàng*300000
200.000.000  Bộ Độn Thuật Bộc Độn ( Jinchuuriki, Bạn Chiến, Konoha,Uế Thổ )*5 + Nanh Trắng*1 + Thẻ Làng lá Vàng*3 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv20*5 + Vàng*200000
100.000.000 Bộ Độn Thuật Bộc Độn ( Jinchuuriki, Bạn Chiến, Konoha,Uế Thổ )*5 + Hokage Đệ Nhất*1 + Thẻ Làng lá Vàng*2 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv16*5 + Vàng*150000
50.000.000 Bộ Độn Thuật Bộc Độn ( Jinchuuriki, Bạn Chiến, Konoha,Uế Thổ )*5 + Rương Ninja Đỏ*1 + Rương Mộc Diệp Đỏ*1 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv15*5 + Vàng*100000

*Lưu ý:
- Đây không phải sự kiện đua top
- Trong thời gian diễn ra sự kiện lực chiến tăng trưởng đạt mốc sẽ nhận được quà mốc cao nhất đạt được ( không cộng dồn ).

BQT Hoả Chí Anh Hùng.

Trân trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ