Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Tích Nạp Tuần Lễ Sale

24/11/2020

【Sự Kiện】Tích Nạp Tuần Lễ Sale

BQT Hỏa Chí Anh Hùng tiếp tục gửi tới Nhẫn giả sự kiện tuần lễ sale sập sàn tích nạp và nạp đơn

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp-Ngày 25/11
Phạm vi:
All Server

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
100 Kinshiki Otsutsuki*1 + Thẻ Kaguya Đỏ*1 + Rương trang bị Long Uyên Thánh 1 sao*5 + Đan thuộc tính Kaguya*10
200 Giáng Sinh Kaguya*1 + Thẻ Kaguya Đỏ*2 + Rương trang bị Long Uyên Thánh 1 sao*10 + Đan thuộc tính Kaguya*20
500 Otsutsuki Madara Tiên Nhân*1 + Thẻ Kaguya Vàng*1 + Rương trang bị Long Uyên Thánh 2 sao*5 + Đan thuộc tính Kaguya*50
1000  Madara Lục Đạo*1 + Thẻ Kaguya Vàng*2 + Rương trang bị Long Uyên Thánh 2 sao*10 + Đan thuộc tính Kaguya*100
2000 Huyga-Hamura*1 + Thẻ Kaguya Vàng*3 + Rương trang bị Long Uyên Thánh 3 sao*10 + Đan thuộc tính Kaguya*200

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 25/11
Phạm vi:
All server

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
200 Độn Thuật Kaguya Bộc Độn*1
500 Độn Thuật Kaguya Lam Độn*1
1000 Độn Thuật Kaguya Viêm Độn*1

3. Siêu Giảm Giá Tích Nạp-Ngày 26/11
Phạm vi: All Server

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Tiên Nhân Cóc*1 + Thẻ Túc Mệnh Đỏ*1 + Quà Tinh Thạch Ngẫu nhiên lv16*5 + Định Tinh Thạch*500
200 Lục Đạo Tiên Nhân*1 + Thẻ Túc Mệnh Vàng*1 + Quà Tinh Thạch Ngẫu nhiên lv18*5 + Định Tinh Thạch*1000
500 Zetsu Trắng-Obito*1 + Thẻ Túc Mệnh Vàng*2 + Quà Tinh Thạch Ngẫu nhiên lv20*5 + Định Tinh Thạch*2000
1000 Dị giới Sasuke*1 + Thẻ Túc Mệnh Vàng*3 + Quà Tinh Thạch Ngẫu nhiên lv21*5 + Định Tinh Thạch*3000
2000  Dị Giới Naruto*1 + Thẻ Túc Mệnh Vàng*4 + Quà Tinh Thạch Ngẫu nhiên lv23*5 + Định Tinh Thạch*5000

4. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 26/11
Phạm vi: All server

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
200  Độn Thuật Túc Mệnh Bộc Độn*1
500 Độn Thuật Túc Mệnh Lam Độn*1
1000  Độn Thuật Túc Mệnh Viêm Độn*1

5. Siêu Giảm Giá Tích Nạp-Ngày 27/11
Phạm vi: All Server

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
100 Ảo Thuật Madara*1 + Song Đao•Hiramekarei*1 + Đan Lĩnh Ngộ*500 + Đan tăng bậc Ảo Thuật*500
200 Ảo Thuật Obito*1 + Huyết Tinh Tam Nguyệt Liêm*1 + Đan Lĩnh Ngộ*1000 + Đan tăng bậc Ảo Thuật*1000
500  Ảo Thuật Kakashi*1 + Enma gậy như ý*1 + Đan Lĩnh Ngộ*1500 + Đan tăng bậc Ảo Thuật*1500
1000  Ảo Thuật Thiếu Niên Itachi*1 + Kiếm Kusanagi*1 + Đan Lĩnh Ngộ*2000 + Đan tăng bậc Ảo Thuật*2000
2000 Ảo Thuật Bóng Tối Sasuke*1 + Tiên-Phù Phong Ấn*1 + Đan Lĩnh Ngộ*4000 + Đan tăng bậc Ảo Thuật*4000

6. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 27/11
Phạm vi: All server

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
200 Thẻ Ảo Thuật Đỏ*1 + Thẻ Kunai Ninja Đỏ*1
500 Thẻ Ảo Thuật Vàng*1 + Thẻ Kunai Ninja Vàng*1
1000  Thẻ Ảo Thuật Vàng*2 + Thẻ Kunai Ninja Vàng*2

 Lưu ý:

- Phần thưởng sẽ được gửi trong 48h sau khi kết thúc sự kiện
- Phần thưởng tích nạp nhận được là mốc tích lũy cao nhất đạt được.
- Phần thưởng nạp đơn là phần thưởng nạp đúng mốc, mỗi mốc quà chỉ nhận được tối đa 1 lần

Chúc Nhẫn giả chơi game vui vẻ

BQT Hỏa Chí Anh Hùng, 

Trân Trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ