Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Tốc Độ Bứt Phá

29/01/2021

【Sự Kiện】Tốc Độ Bứt Phá

Các Nhẫn Giả thân mến, các nhẫn giả đang đến với một sự kiện siêu đặc sắc của Hỏa Chí Anh Hùng. BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện Ưu Đãi Khủng với những phần quà cực HOT cho những ngày gió mùa lạnh giá đây! Đón xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

I. Ưu Đãi Tích Nạp Ngày 30/01 - 03/02
1. 1. Uế Thổ Thần 30/01
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Quà tự chọn Uế Thổ III*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*2 + Độn Thuật Uế Thổ Bộc Độn*5 + Pha Lê Uế Thổ*1000
100 Quà tự chọn Uế Thổ III*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*3 + Độn Thuật Uế Thổ Lam Độn*5 + Pha Lê Uế Thổ*2000
200 Quà tự chọn Uế Thổ IV*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*3 + Độn Thuật Uế Thổ Viêm Độn*5 + Pha Lê Uế Thổ*3000
500 Quà tự chọn Uế Thổ IV*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*4 + Độn Thuật Uế Thổ Từ Độn*5 + Pha Lê Uế Thổ*5000
1000 Uế Thổ Munasashi•Jinpachi*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*5 + Độn Thuật Uế Thổ Tinh Độn*5 + Pha Lê Uế Thổ*10000


2. Hợp Thể 31/01
Phạm vi: All Server

 

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.21*5 + Rương trang bị long Uyên Thánh 3 sao*5 + Độn thuật Nhân vật Bộc Độn*5 + Đan lĩnh ngộ*2000
100 Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.22*5 + Rương trang bị long Uyên Thánh 3 sao*10 + Độn thuật Nhân vật Lam Độn*5 + Đan lĩnh ngộ*4000
200 Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.23*5 + Rương trang bị long Uyên Thánh 3 sao*15 + Độn thuật Nhân vật Viêm Độn*5 + Đan lĩnh ngộ*6000
500 Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.25*5 + Rương trang bị long Uyên Thánh 3 sao*20 + Độn thuật Nhân vật Từ Độn*5 + Đan lĩnh ngộ*8000
1000 Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.25*10 + Rương trang bị long Uyên Thánh 3 sao*30 + Độn thuật Nhân vật Tinh Độn*5 + Đan lĩnh ngộ*10000


3. Konoha 01/02
Phạm vi: All Server

 

 

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Quà tự chọn Konoha Chí Tôn IV*1 + Thẻ Konoha Vàng*2 + Độn thuật Konoha Bộc Độn*5 + Đan đột phá Konoha*1000
100 Quà tự chọn Konoha Chí Tôn IV*1 + Thẻ Konoha Vàng*3 + Độn thuật Konoha Lam Độn*5 + Đan đột phá Konoha*3000
200 Quà tự chọn Konoha Chí Tôn IV*1 + Thẻ Konoha Vàng*5 + Độn thuật Konoha Viêm Độn*5 + Đan đột phá Konoha*5000
500 Nhất Vỹ-Naruto*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*3 + Độn thuật Konoha Từ Độn*5 + Đan đột phá Konoha*7000
1000 Huyền Thoại Jiraiya*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*5 + Độn thuật Konoha Tinh Độn*5 + Đan đột phá Konoha*10000


4. Akatsuki Thần 02/02
Phạm vi: All Server

 

 

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Quà tự chọn Akatsuki Chí Tôn IV*1 + Thẻ Akatsuki Vàng*2 + Độn Thuật Akatsuki Bộc Độn*5 + Đan tăng bậc Akatsuki*2000
100 Quà tự chọn Akatsuki Chí Tôn IV*1 + Thẻ Akatsuki Vàng*3 + Độn Thuật Akatsuki Lam Độn*5 + Đan tăng bậc Akatsuki*4000
200 Quà tự chọn Akatsuki Chí Tôn IV*1 + Thẻ Akatsuki Vàng*5 + Độn Thuật Akatsuki Viêm Độn*5 + Đan tăng bậc Akatsuki*6000
500 Kakuzu Ám Kim*1 + Thẻ Akatsuki Ám Kim*3 + Độn Thuật Akatsuki Từ Độn*5 + Đan tăng bậc Akatsuki*8000
1000 Ninja phản bội-Pain*1 + Thẻ Akatsuki Ám Kim*5 + Độn Thuật Akatsuki Tinh Độn*5 + Đan tăng bậc Akatsuki*10000


5. Đồng Đội Thần 03/02
Phạm vi: All Server

 

 

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Quà Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn IV*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*2 + Độn Thuật Đồng Đội Bộc Độn*5 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*20
100 Quà Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn IV*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*3 + Độn Thuật Đồng Đội Lam Độn*5 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*30
200 Quà Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn IV*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*5 + Độn Thuật Đồng Đội Viêm Độn*5 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*40
500 Hokage Đệ Tam Ám Kim*1 + Thẻ Đồng Đội Ám Kim*3 + Độn Thuật Đồng Đội Từ Độn*5 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*50
1000 Hokage Đệ Nhất Hashirama Ám Kim*1 + Thẻ Đồng Đội Ám Kim*5 + Độn Thuật Đồng Đội Tinh Độn*5 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*50

 

II. Tích Nạp Liên Tiếp 30/01 - 03/02
Điều kiện đạt Điều Kiện Nhận Quà nhận

Điều kiện đạt Quà nhận
Nạp 50 Lam Ngọc 5/5 Ngày Diệu Quang Tinh Thạch Lv18*10 + Vàng*100000 + Tứ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*3 + Sách Bí Truyền*500
Nạp 100 Lam Ngọc 5/5 Ngày Diệu Quang Tinh Thạch Lv20*10 + Vàng*150000 + Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*3 + Sách Bí Truyền*1000
Nạp 200 Lam Ngọc 5/5 Ngày Diệu Quang Tinh Thạch Lv21*10 + Vàng*300000 + Lục Vĩ-Vĩ Thú Hóa*3 + Sách Bí Truyền*2000
Nạp 500 Lam Ngọc 5/5 Ngày Diệu Quang Tinh Thạch Lv23*10+ Vàng*500000 + Thất Vĩ-Vĩ Thú Hóa*3 + Sách Bí Truyền*3000
Nạp 1000 Lam Ngọc 5/5 Ngày Diệu Quang Tinh Thạch Lv24*10 + Vàng*1000000 + Bát Vĩ-Vĩ Thú Hóa*3 + Sách Bí Truyền*5000

- Đạt đủ điều kiện mốc nào nhận quà mốc cao nhất đạt được ( không cộng dồn )
*Ví Dụ : - Ngày 1->4 nạp 100 Lam Ngọc, ngày 5 nạp 50 Lam Ngọc => Nhận quà mốc 50 lam ngọc
               - Ngày 1->4 nạp 100 Lam Ngọc, ngày 5 không nạp => Không đạt đủ điều kiện

III. Tích Nạp Đạt Mốc 30/01 - 03/02

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
200 Skin Túc Mệnh KazeKage Gaara*1


- Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đủ 200 Lam ngọc sẽ nhận được phần quà thưởng thêm

 

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ