Nạp Thẻ

【Sự Kiện】TUẦN LỄ VÀNG SALE THẢ GA

22/03/2021

【Sự Kiện】TUẦN LỄ VÀNG SALE THẢ GA

Các Nhẫn Giả thân mến, nhân dịp tuần lễ vàng sale thả ga, BQT Hỏa Chí thân gửi đến các nhẫn giả chuỗi sự kiện chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần

I. I. Siêu Ưu Đãi 22/03 - 26/03

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )
1.Uế Thổ 22/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Kuriarare Kushimaru*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*5 + Độn Thuật Uế Thổ Viêm Độn*5 + Pha lê kỹ năng uế thổ*300
100 Akebino Jinin*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*5 + Độn Thuật Uế Thổ Từ Độn*5 + Pha lê kỹ năng uế thổ*500
200 Munashi Jinpachi*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*7 + Độn Thuật Uế Thổ Tinh Độn*5 + Pha lê kỹ năng uế thổ*700
500 Ninja Âm Thanh Jiboro*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*10 + Độn Thuật Uế Thổ Cương Độn*5 + Pha lê kỹ năng uế thổ*1000
1000 Suikazan Fuguki*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*15 + Độn Thuật Uế Thổ Tấn Độn*5 + Pha lê kỹ năng uế thổ*2000

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2 ( Không cộng dồn )
Đạt Mốc 1000 nhận thêm Thẻ thức ăn Ám Kim*3 ( Không cộng dồn )

2. Kaguya Tái Xuất 23/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Giáng Sinh Kaguya*1 + Madara Tiên Nhân*1 + Độn Thuật Kaguya Viêm Độn*5 + Thẻ Kaguya Vàng*3
100 Giáng Sinh Kaguya*1 + Madara Tiên Nhân*1 + Madara Lục Đạo*1 + Huyga Hamura*1 + Độn Thuật Kaguya Từ Độn*5 + Thẻ Kaguya Vàng*5
200 Bao Gồm Mốc 100 + Huyết Kế Giới Hạn Toneri*1 + Thẻ Kaguya Ám Kim*5 ( Độn thuật đổi thành Kaguya Tinh Độn )
500 Bao Gồm Mốc 200 + Huyết Kế Giới Hạn Kinshiki*1 + Thẻ Kaguya Ám Kim*5 ( Độn thuật đổi thành Kaguya Cương Độn )

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2 ( Không cộng dồn )
Đạt Mốc 1000 nhận thêm Thẻ thức ăn Ám Kim*3 ( Không cộng dồn )

3. Túc Mệnh Thần 24/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Lục Đạo Tiên Nhân*1 + Zetsu Trắng Obito*1 + Độn Thuật Túc Mệnh Viêm Độn*5 + Thẻ Túc Mệnh Vàng*3
100 Lục Đạo Tiên Nhân*1 + Zetsu Trắng Obito*1 + Dị Giới Sasuke*1 + Dị Giới Naruto*1 + Độn Thuật Túc Mệnh Từ Độn*5 + Thẻ Túc Mệnh Vàng*5
200 Bao Gồm Mốc 100 + Kazekage Gaara*1 + Thẻ Túc Mệnh Ám Kim*5 ( Độn thuật đổi thành Túc Mệnh Tinh Độn )
500 Bao Gồm Mốc 200 + Túc Mệnh - Zabura*1 + Thẻ Túc Mệnh Ám Kim*5 ( Độn thuật đổi thành Túc Mệnh Cương Độn )
1000 Bao Gồm Mốc 500 + Tiên Nhân - Naruto*1 + Thẻ Túc Mệnh Ám Kim*5 ( Độn thuật đổi thành Túc Mệnh Tấn Độn )

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2 ( Không cộng dồn )
Đạt Mốc 1000 nhận thêm Thẻ thức ăn Ám Kim*3 ( Không cộng dồn )

4. Bạn Chiến 25/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Madara•Obito*1 + Sasuke•Naruto*1 + Độn Thuật Bạn Chiến Viêm Độn*5 + Nguyên Đan*5000 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*3
100 Madara•Obito*1 + Sasuke•Naruto*1 + Orochimaru Kabuto*1 + Kakashi Obito*1 + Độn Thuật Bạn Chiến Viêm Từ Độn*5 + Nguyên Đan*5000 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*5
200 Bao Gồm Mốc 100 + Bát Vỹ•Raikage*1 + Thẻ Bạn Chiến Ám Kim*5 + Nguyên Đan*5000 ( Độn thuật đổi thành Bạn Chiến Tinh Độn )
500 Bao Gồm Mốc 200 + Lee•Guy*1 + Thẻ Bạn Chiến Ám Kim*5 + Nguyên Đan*10000 ( Độn thuật đổi thành Bạn Chiến Cương Độn )

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2 ( Không cộng dồn )
Đạt Mốc 1000 nhận thêm Thẻ thức ăn Ám Kim*3 ( Không cộng dồn )

5. Kunai Ninja 26/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Huyết Tinh Tam Nguyệt Liêm*1 + Enma gậy như ý*1 + Thẻ Kunai Ninja Vàng*3 + Sách Bí Truyền*500 + Rương Trang Bị Chuyển Sinh-Quỷ Đoạn*5
100 Huyết Tinh Tam Nguyệt Liêm*1 + Enma gậy như ý*1 + Kiếm Kusanagi*1 + Phù phong Ấn*1 + Thẻ Kunai Ninja Vàng*5 + Sách Bí Truyền*1000 + Rương Trang Bị Chuyển Sinh-Quỷ Đoạn*10
200 Bao Gồm Mốc 100 + Hồ Lô Cát*1 + Thẻ Kunai ninja Ám Kim*5 + Sách Bí Truyền*500 + Rương Trang Bị Chuyển Sinh-Quỷ Đoạn*5
500 Bao Gồm Mốc 200 + Rối Sasori*1 + Thẻ Kunai ninja Ám Kim*5 + Sách Bí Truyền*1000 + Rương Trang Bị Chuyển Sinh-Quỷ Đoạn*10

 

Đạt Mốc 200 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*1
Đạt Mốc 500 nhận thêm Thẻ Thức Ăn Ám Kim*2 ( Không cộng dồn )
Đạt Mốc 1000 nhận thêm Thẻ thức ăn Ám Kim*3 ( Không cộng dồn )

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )

II. Tích nạp toàn bộ chuỗi sự kiện

Phạm vi: All Server

Trong thời gian sự kiện từ ngày 22/03 - 26/03 nạp đủ mốc sẽ nhận được quà siêu hấp dẫn

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
200 Rượu Nho*1
500 Thẻ Thức Ăn Ám Kim*3
1000 Quà tinh thạch Ngẫu Nhiên Lv25*10 + Rương Trang Bị Kỳ Lân Thánh 3 sao*30
2000 Vàng*500.000

 

Lưu ý : Nạp mốc cao nhận toàn bộ quà mốc thấp ( có cộng dồn )

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ