Nạp Thẻ

【SỰ KIỆN】ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG DÀNH CHO SEVER MỚI

21/11/2020

【SỰ KIỆN】ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG DÀNH CHO SEVER MỚI

Các Nhẫn Giả thân mến, sau đây là Sự kiện với ưu đãi cực khủng dành cho những sever mới của Hỏa Chí Anh Hùng. BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện ưu đãi sever mới (từ s360 trở đi) gồm những phần quà cực chất ! Đón xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

I, Sự Kiện Ngày 19/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Rương Tự Chọn Xuất Chiến Vàng
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 19/11 đến 23h59 ngày 19/11

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Đỏ-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*300 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*20
100 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Đỏ-Cực*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*600 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*40
200 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Vàng-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*1000 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*60

'

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 19/11
Phạm vi: Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 19/11 đến 23h59 ngày 19/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
500 Rương Đồng Đội Chí Tôn III*1 + Băng Hóa Youko*1

 

II, Sự Kiện Ngày 20/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Rương Tự Chọn Chiến Lực
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 20/11 đến 23h59 ngày 20/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Rương Tự Chọn Chiến Lực Đỏ-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*300 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*20
100 Rương Tự Chọn Chiến Lực Đỏ-Tinh*2 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*600 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*40
200 Rương Tự Chọn Chiến Lực Vàng-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*1000 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*60

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 20/11
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 20/11 đến 23h59 ngày 20/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
500 Rương Akatsuki Chí Tôn III*1 + Susanoo Hắc Lôi*1

 

III, Sự Kiện Ngày 21/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Rương Tự Chọn Xuất Chiến Vàng
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 21/11 đến 23h59 ngày 21/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Đỏ-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*300 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*20
100 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Đỏ-Cực*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*600 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*40
200 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Vàng-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*1000 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*60

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 21/11
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 21/11 đến 23h59 ngày 21/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
500 Rương Huyền Thoại Konoha III*1 + Tiên Nhân Cóc Fusakaku*1

 

IV, Sự Kiện Ngày 22/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Rương Tự Chọn Chiến Lực Vàng

Phạm vi: Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 22/11 đến 23h59 ngày 22/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Rương Tự Chọn Chiến Lực Đỏ-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*300 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*20
100 Rương Tự Chọn Chiến Lực Đỏ-Tinh*2 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*600 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*40
200 Rương Tự Chọn Chiến Lực Vàng-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*1000 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*60

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 22/11
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 22/11 đến 23h59 ngày 22/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
500 Rương Uế Thổ Chí Tôn III*1 + Skin Biến Hình Gia Tộc Niên Thiếu*1

 

V, Sư Kiện Ngày 23/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Rương Tự Chọn Xuất Chiến Vàng
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 23/11 đến 23h59 ngày 23/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Đỏ-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*300 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*20
100 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Đỏ-Cực*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*600 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*40
200 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Vàng-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*1000 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*60

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 23/11
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 23/11 đến 23h59 ngày 23/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
500 Rương Bạn Chiến Chí Tôn III*1 + Danh Hiệu "Đại Gia Chí Tôn"*1

 

VI, Sự Kiện Ngày 24/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Rương Tự Chọn Chiến Lực Vàng
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 24/11 đến 23h59 ngày 24/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Rương Tự Chọn Chiến Lực Đỏ-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*300 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*20
100 Rương Tự Chọn Chiến Lực Đỏ-Tinh*2 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*600 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*40
200 Rương Tự Chọn Chiến Lực Vàng-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*1000 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*60

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 24/11
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 24/11 đến 23h59 ngày 24/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
500 Rương Jinchuuriki Chí Tôn III*1 + Skin Nekomata Hắc Kim*1

 

 

 

Lưu ý:

- Danh sách nhẫn giả nạp đạt mốc sẽ được tổng kết và gửi quà qua thư trong vòng 24~48h sau khi kết thúc sự kiện.
- Sự kiện là Tích Nạp mốc nào nhận mốc đấy, không tính cộng dồn. 

- Quà chỉ áp dụng cho các giao dịch nạp trong thời gian sự kiện diễn ra, ngoài thời gian sự kiện sẽ không được tính tích lũy.

 

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ