Nạp Thẻ

【SỰ KIỆN】ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG MỪNG TRUNG THU TỚI

01/10/2020

【SỰ KIỆN】ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG MỪNG TRUNG THU TỚI

Các Nhẫn Giả thân mến, BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện đặc biệt mừng Tết Trung Thu, tích nạp nhận ngay quà khủng mừng Trung Thu !

Sự kiện siêu đặc biệt này sẽ diễn ra từ ngày 30/09 đến ngày 05/10. Mời các nhẫn giả theo dõi thông tin chi tiết bên dưới:

1. Tích Nạp Nhận Ngay Thẻ Jinchuuriki Vàng và Đan Tiến Bậc Thú Tinh

Phạm vi: All sever

Thời gian: Từ 00h00 ngày 30/09 đến 23h59 ngày 30/09

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200

Thú Hóa-Shukaku*1 + Đan Tiến Bậc Mệnh Cách*200 + Đan Tiến Bậc Thú Tinh*200 + Đá Đột Phá Thú Tinh*20

500

Thú Hóa-Isonade*1 + Đan Tiến Bậc Mệnh Cách*400 + Đan Tiến Bậc Thú Tinh*400 + Đá Đột Phá Thú Tinh*40

1000

Thú Hóa-Sokou*1 + Đan Tiến Bậc Mệnh Cách*600 + Đan Tiến Bậc Thú Tinh*600 + Đá Đột Phá Thú Tinh*60

2000

Thẻ Jinchuuriki Vàng*3 + Đan Tiến Bậc Mệnh Cách*1000 + Đan Tiến Bậc Thú Tinh*1000 + Đá Đột Phá Thú Tinh*100

 

2. Tích Nạp Nhận Ngay Lục Đạo Madara và Đan Thuộc Tính khủng

Phạm vi: All sever

Thời gian: Từ 00h00 ngày 01/10 đến 23h59 ngày 01/10

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200

Kinsiki Otsutsuki*1 + Đan thuộc tính Kaguya*10 + Đan thuộc tính Tsukuyomi*10 + Đan thuộc tính Bậc Ninja*10

500

Kaguya•Giáng Sinh*1 + Đan thuộc tính Kaguya*15 + Đan thuộc tính Tsukuyomi*15 + Đan thuộc tính Bậc Ninja*15

1000

Madara•Tiên Nhân*1 + Đan thuộc tính Kaguya*20 + Đan thuộc tính Tsukuyomi*20 + Đan thuộc tính Bậc Ninja*20

2000

Lục Đạo•Madara*1 + Đan thuộc tính Kaguya*30 + Đan thuộc tính Tsukuyomi*30 + Đan thuộc tính Bậc Ninja*30

 

3. Tích Nạp Nhận Đồ Ăn Okonomiyaki

Phạm vi: All sever

Thời gian: Từ 00h00 ngày 02/10 đến 23h59 ngày 02/10

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200

Thịt Nướng*1 + Dầu thực phẩm*200 + Hương Liệu*200 + Mù Tạt*200

500

Cua Tuyết*1 + Dầu thực phẩm*400 + Hương Liệu*400 + Mù Tạt*400

1000

Okonomiyaki*1 + Dầu thực phẩm*600 + Hương Liệu*600 + Mù Tạt*600

2000

Okonomiyaki*2 + Dầu thực phẩm*1200 + Hương Liệu*1200 + Mù Tạt*1200

 

4. Tích Nạp Nhận Ngay Dị Giới Sasuke

Phạm vi: All sever

Thời gian: Từ 00h00 ngày 03/10 đến 23h59 ngày 03/10

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200

Tiên Nhân Cóc*1 + Lục Đạo Âm Dương Độn*1 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Đỏ*1 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*1000

500

Lục Đạo Tiên Nhân*1 + Lục Đạo Âm Dương Độn*2 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Đỏ*3 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*2500

1000

Zetsu Trắng•Obito*1 + Lục Đạo Âm Dương Độn*3 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Vàng*1 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*5000

2000

Dị Giới Sasuke*1 + Lục Đạo Âm Dương Độn*5 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Vàng*3 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*10000

 

5. Tích Nạp Nhận Ngay Vật Tổ Prajna + Vật Tổ Wanyudo + Vật Tổ Thư Viện Cửu Vỹ + Vật Tổ Tsukuyomi Cùng Cực Nhiều Đan Tăng Cấp Vật Tổ

Phạm vi: All sever

Thời gian: Từ 00h00 ngày 04/10 đến 23h59 ngày 04/10

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200

Vật Tổ Prajna*50 + Vật Tổ Wanyudo*50 + Vật Tổ Thư Viện Cửu Vỹ*50 + Vật Tổ Tsukuyomi*50 + Đan tăng cấp vật tổ*400

500

Vật Tổ Prajna*100 + Vật Tổ Wanyudo*100 + Vật Tổ Thư Viện Cửu Vỹ*100 + Vật Tổ Tsukuyomi*100 + Đan tăng cấp vật tổ*1000

1000

Vật Tổ Prajna*200 + Vật Tổ Wanyudo*200 + Vật Tổ Thư Viện Cửu Vỹ*200 + Vật Tổ Tsukuyomi*200 + Đan tăng cấp vật tổ*2000

2000

Vật Tổ Prajna*400 + Vật Tổ Wanyudo*400 + Vật Tổ Thư Viện Cửu Vỹ*400 + Vật Tổ Tsukuyomi*400 + Đan tăng cấp vật tổ*4000

 

6. Tích Nạp Nhận Ngay Namikaze Minato

Phạm vi: All sever

Thời gian: Từ 00h00 ngày 05/10 đến 23h59 ngày 05/10

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
200

Rương Đồng Đội Đỏ Tự Chọn*1 + Đan Thuộc Tính Nhẫn Hoàn*10 + Đan Thuộc Tính Hồn Ninja*10 + Quà nhẫn thạch đồng đội đỏ*3

500

Thẻ Might Guy*1 + Đan Thuộc Tính Nhẫn Hoàn*15 + Đan Thuộc Tính Hồn Ninja*15 + Quà nhẫn thạch đồng đội đỏ*5

1000

Thẻ Kabuto*1 + Đan Thuộc Tính Nhẫn Hoàn*20 + Đan Thuộc Tính Hồn Ninja*20 + Quà nhẫn thạch đồng đội đỏ*7

2000

Minato*1+ Đan Thuộc Tính Nhẫn Hoàn*25 + Đan Thuộc Tính Hồn Ninja*25 + Quà nhẫn thạch đồng đội đỏ*10

 

 


 

Lưu ý: 

- Danh sách nhẫn giả nạp đạt mốc sẽ được tổng kết và gửi quà qua thư trong vòng 24~48h sau khi kết thúc sự kiện.
- Sự kiện là Tích Nạp mốc nào nhận mốc đấy, không tính cộng dồn. 

- Quà chỉ áp dụng cho các giao dịch nạp trong thời gian sự kiện diễn ra, ngoài thời gian sự kiện sẽ không được tính tích lũy.

Các nhẫn giả đừng bỏ lỡ sự kiện cực hấp dẫn này nhé!​

 

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ