Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Ưu Đãi Cuối Tuần Đặc Biệt

20/02/2021

【Sự Kiện】Ưu Đãi Cuối Tuần Đặc Biệt

Các Nhẫn Giả thân mến, cuối tuần này BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện Ưu Đãi Đặc Biệt với những phần quà cực HOT! Hãy cùng xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

I. Ưu Đãi Tích Nạp Khai Xuân 20/02 - 24/02

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )
1. Thần Binh Kunai Ninja 20/02
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Kiếm Kusanagi*1 + Thẻ Kunai Ninja Vàng*3 + Đá Tiên Linh*2000 + Vàng*10000
100 Phù Phong Ấn*1 + Thẻ Kunai Ninja Vàng*5 + Đá Tiên Linh*4000 + Vàng*20000
200 Hồ Lô Cát*1 + Thẻ Kunai Ninja Ám Kim*5 + Đá Tiên Linh*6000 + Vàng*40000
500 Rối Sasori Chi Linh*1 + Thẻ Kunai Ninja Ám Kim*10 + Đá Tiên Linh*10000 + Vàng*100000

 

2. Ảo Thuật Thần Hóa 21/02
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Ảo Thuật Bóng Tối - Sasuke*1 + Thẻ Ảo Thuật Vàng*3 + Đan tiến bậc ảo thuật*2000 + Đan lĩnh ngộ*2000
100 Ảo Thuật Naori-Uchiha*1 + Thẻ Ảo Thuật Ám Kim*3 + Đan tiến bậc ảo thuật*4000 + Đan lĩnh ngộ*4000
200 Ảo Thuật Danzou*1 + Thẻ Ảo Thuật Ám Kim*5 + Đan tiến bậc ảo thuật*6000 + Đan lĩnh ngộ*6000
500 Ảo Thuật Ấn Chú-Sasuke*1 + Thẻ Ảo Thuật Ám Kim*10 + Đan tiến bậc ảo thuật*10000 + Đan lĩnh ngộ*10000

 

3. Truyền Thuyết Kaguya 22/02
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Otsukitsuki Madara Lục Đạo*1 + Thẻ Kaguya Vàng*3 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.21*5 + Vàng*10000
100 Huyga Haruma*1 + Thẻ Kaguya Vàng*5 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.22*5 + Vàng*20000
200 Huyết Kế Giới Hạn Toneri*1 + Thẻ Kaguya Ám Kim*5 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.23*5 + Vàng*40000
500 Huyết Kế Giới Hạn Kinshiki*1 + Thẻ Kaguya Ám Kim*10 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.24*10 + Vàng*100000

 

4. Túc Mệnh Thần 23/02
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Dị giới Sasuke*1 + Thẻ Túc Mệnh Vàng*3 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*5 + Vàng*10000
100 Dị giới Naruto*1 + Thẻ Túc Mệnh Vàng*5 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10 + Vàng*20000
200 Kazekage Gaara*1 + Thẻ Túc Mệnh Ám Kim*5 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*20 + Vàng*40000
500 Túc Mệnh - Zabura*1 + Thẻ Túc Mệnh Ám Kim*10 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*40 + Vàng*100000


5. Đột Phá Thú Hóa 24/02
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Ngũ Vĩ - Vĩ Thú Hóa*1 + Trọn Bộ Độn Thuật Bộc Độn*1 + Thiên Tinh Thạch*2000 + Vàng*10000
100 Lục Vĩ - Vĩ Thú Hóa*1 + Trọn Bộ Độn Thuật Lam Độn*1 + Thiên Tinh Thạch*4000 + Vàng*20000
200 Thất Vĩ - Vĩ Thú Hóa*1 + Trọn Bộ Độn Thuật Viêm Độn*1 + Thiên Tinh Thạch*6000 + Vàng*40000
500 Bát Vĩ - Vĩ Thú Hóa*1 + Trọn Bộ Độn Thuật Từ Độn*1 + Thiên Tinh Thạch*10000 + Vàng*100000

 

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )

II. Tích Nạp Đạt Mốc 20/02 - 24/02:

Phạm vi: All Server

Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đủ 200 Lam ngọc sẽ nhận được phần quà thưởng thêm

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
200 Tiên- Kiếm Lôi Thần*1 + Thẻ Tiên Khí Ám Kim*1 + Sách kỹ năng tiên khí đỏ*50


 

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ