Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Ưu Đãi Đặc Biệt Cuối Năm

27/12/2020

【Sự Kiện】Ưu Đãi Đặc Biệt Cuối Năm

I. Siêu Sale Cuối Năm

1. Siêu Giảm Giá Kaguya 27/12

Phạm vi: All Server

Tên Gói Lam Ngọc Quà Nhận
Gói Combo Kaguya I 50 Momoshiki Otsutsuki*1 + Kinshiki Otsutsuki*1 + Giáng Sinh Kaguya*1 + Otsutsuki Madara Tiên Nhân*1 + Thẻ Kaguya Đỏ*4 + Thẻ Kaguya Vàng*1
Gói Combo Kaguya II 100  Kinshiki Otsutsuki*1 + Giáng Sinh Kaguya*1 + Otsutsuki Madara Tiên Nhân*1 + Otsutsuki Madara Lục Đạo*1 + Thẻ Kaguya Đỏ*3 + Thẻ Kaguya Vàng*2
Gói Combo Kaguya III 200 Giáng Sinh Kaguya*1 + Otsutsuki Madara Tiên Nhân*1 + Otsutsuki Madara Lục Đạo*1 + Huyga Haruma*1 + Thẻ Kaguya Đỏ*2 + Thẻ Kaguya Vàng*3
Gói Combo Kaguya IV  500 Otsutsuki Madara Tiên Nhân*1 + Otsutsuki Madara Lục Đạo*1 + Huyga Haruma*1 + Huyết Kế Giới Hạn Toneri*1 + Thẻ Kaguya Vàng*3 + Thẻ Kaguya Ám Kim*2


2. Siêu Giảm Giá Ảo Thuật 28/12

Phạm vi: All Server

Tên Gói Lam Ngọc Quà Nhận
Gói Combo Ảo Thuật I 50 Ảo Thuật Obito*1 + Ảo thuật Kakashi*1 + Thẻ Ảo Thuật Vàng*4 + Đan lĩnh ngộ*2000 + Đan tiến bậc Ảo Thuật*2000
Gói Combo Ảo Thuật II 100  Ảo Thuật Kakashi*1 + Ảo thuật Thiếu Niên-Itachi*1 + Thẻ Ảo Thuật Vàng*6 + Đan lĩnh ngộ*4000 + Đan tiến bậc Ảo Thuật*4000
Gói Combo Ảo Thuật III 200 Ảo thuật Thiếu Niên-Itachi*1 + Ảo thuật Bóng Tối Sasuke*1 + Thẻ Ảo Thuật Vàng*8 + Đan lĩnh ngộ*10000 + Đan tiến bậc Ảo Thuật*10000
Gói Combo Ảo Thuật IV 500 Ảo thuật Bóng Tối Sasuke*1 + Ảo thuật Naori Uchiha*1 + Thẻ Ảo Thuật Vàng*4 + Thẻ Ảo Thuật Ám Kim*4 + Đan lĩnh ngộ*20000 + Đan tiến bậc Ảo Thuật*20000


3. Siêu Giảm Giá Thức Ăn 29/12

Phạm vi: All Server

Tên Gói Lam Ngọc Quà Nhận
Gói Mỹ Thực I 50 Cánh Gà Nướng*1 + Cá Hấp*1 + Thịt Nướng*1 + Cua Tuyết*1 + Thẻ Thức Ăn Đỏ*8 + Thẻ Thức Ăn Vàng*2
Gói Mỹ Thực II 100 Cá Hấp*1 + Thịt Nướng*1 + Cua Tuyết*1 + Okonomiyaki*1 + Thẻ Thức Ăn Đỏ*6 + Thẻ Thức Ăn Vàng*4
Gói Mỹ Thực III  200 Thịt Nướng*1 + Cua Tuyết*1 + Okonomiyaki*1 + Humburger-Cola*1 + Thẻ Thức Ăn Đỏ*4 + Thẻ Thức Ăn Vàng*6
Gói Mỹ Thực IV 500 Cua Tuyết*1 + Okonomiyaki*1 + Humburger-Cola*1 + Bánh Dẻo Đậu Xanh*1 + Thẻ Thức Ăn Vàng*10


4. Siêu Giảm Giá Kunai Ninja 30/12

Phạm vi: All Server

 

Tên Gói Lam Ngọc Quà Nhận
Gói Xuyên Thủ I 50 Bạo đao•Shibuki*5 + Lôi đao•Kiba*5 + Song Đao•Hiramekarei*5 + Huyết Tinh Tam Nguyệt Liêm*5 + Đá Tiên Linh*10000
Gói Xuyên Thủ II  100  Lôi đao Kiba*5 + Song Đao Hiramekarei*5 + Huyết Tinh Tam Nguyệt Liêm*5 + Enma Gậy Như ý Chi Linh*5 + Đá Tiên Linh*15000
Gói Xuyên Thủ III 200 Song Đao Hiramekarei*5 + Huyết Tinh Tam Nguyệt Liêm*5 + Enma Gậy Như ý Chi Linh*5 + Kiếm Kusanagi*5 + Đá Tiên Linh*20000
Gói Xuyên Thủ IV 500 Huyết Tinh Tam Nguyệt Liêm*5 + Enma Gậy Như ý Chi Linh*5 + Kiếm Kusanagi*5 + Phù Phong Ấn*5 + Đá Tiên Linh*30000

 

II. Ưu đãi Ngàn Vàng 27/12 - 30/12

Phạm vi: All Server

Điều kiện đạt  Quà nhận
Mốc 50  Vàng*20000
Mốc 100 Vàng*40000
Mốc 200 Vàng*100000
Mốc 500 Vàng*300000
Mốc 1000 Vàng*500000
Mốc 2000 Vàng*1000000

Lưu ý:

- Tích nạp số lam ngọc đạt mốc sẽ nhận được số vàng theo mốc tương ứng

- Nhận mốc cao nhất đạt được ( không cộng dồn )

- Quà sẽ được tổng kết và phát theo từng ngày riêng biệt

III. Tích Nạp Liên Tiếp Nhận Vật Tổ Tối Đa 27/12 - 30/12

Phạm vi: All Server

Điều kiện đạt Điều Kiện Nhận Quà nhận
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 1/4 Tổng Số Ngày Vật Tổ Amaterasu*1000 + Vật Tổ Wanyudo*1000 + Đan tăng cấp vật tổ*50000
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 2/4 Tổng Số Ngày  Vật Tổ Orochi*1000 + Vật Tổ Prajna*1000 + Đan tăng cấp vật tổ*50000
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 3/4 Tổng Số Ngày  Vật Tổ Tengu*1000 + Vật Tổ Susanoo Nam Đồ Đằng*1000 + Đan tăng cấp vật tổ*50000
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 4/4 Tổng Số Ngày  Vật Tổ Thư Viện Cửu Vĩ*1000 + Vật Tổ Tsukuyomi*1000 + Đan tăng cấp vật tổ*50000

Lưu ý

- Mỗi ngày nạp đủ 50 Lam Ngọc sẽ nhận được quà

- Sau khi kết thúc sự kiện mới gửi quà

- Đạt Đủ Mốc Cao sẽ nhận toàn bộ mốc thấp, VD : 3/4 sẽ nhận cả quà 2/4 và 1/4

BQT Hỏa Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ